KARMA W UJĘCIU NUMEROLOGICZNYM

Temat karmy szerzej opisałam w poprzednim artykule, pt. „Czym jest karma i jak wpływa na ciebie”. Tym razem skupię się na tym, jak interpretować karmę w numerologii oraz gdzie szukać tych wibracji w portrecie numerologicznym.

W duchowości pojawiło się wiele terminologii zaczerpniętych właśnie z religii dalekiego wschodu i zostało zmieszane z naszymi poglądami i religiami zachodu. Z pomieszania tych wszystkich konstruktów wyszło jedno główne przekonanie: KARMA TO ZŁO.

Pogłębiło to również podejście numerologii do tzw. wibracji karmicznych. Tą terminologią określa się liczby, które wskazują na trudności jakie może dana osoba napotkać w swoim życiu, a które są konsekwencją czynów i doświadczeń z poprzednich inkarnacji. Owszem z jednej strony tak jest, lecz tak samo wibracjami karmicznymi moglibyśmy nazwać liczby mistrzowskie, czy inne wibracje. Choć mają one bardziej pozytywny wydźwięk, to są one również konsekwencją naszych czynów, doświadczeń z poprzednich wcieleń. Wszystko co tworzyliśmy, kim byliśmy w poprzednich wcieleniach to konsekwencje karmiczne. Pamiętajcie przyczyna i skutek.

W związku z tym, moim zdaniem liczby karmiczne w numerologii powinny nazywać się w inny sposób, np. wibracje obciążone. To byłoby bardziej adekwatne i ja takim pojęciem częściej operuję.

Czasami narzucenie pewnej terminologii sprowadza na konkretne teorie niewłaściwe reakcje i tworzy dziwny egregor. W związku z tym, iż termin liczb karmicznych mocno wkradł się w terminologię numerologiczną, będę zamiennie określać wibracje karmiczne nazwą wibracje obciążone.

Chciałabym tylko abyście wiedzieli, że jeżeli wystąpią one w waszym portrecie numerologicznym to nie oznacza to zaraz końca świata. Nie jest to jakaś kara, armagedon, czy inna katastrofa. To tylko i wyłącznie wskazanie na pewne niedogodności, bądź trudności, które mogą, lecz nie muszą wystąpić w waszym życiu. To co aktualnie kreujecie w tu i teraz jest najważniejsze.

Zatem informacje, które otrzymacie w związku z występowaniem wibracji karmicznych w waszym portrecie numerologicznym, mają służyć wam do uchwycenia schematów działania i powielania się ich w waszym życiu, bądź wskazać możliwości jakie możecie osiągnąć dzięki nim. Poznanie tych aspektów pozwoli Wam bardziej świadomie podejść do wielu zdarzeń oraz skuteczniej im przeciwdziałać. Zrozumienie takich rzeczy sprawia, że nasza świadomość wzrasta, a za tym idzie większy komfort życiowy.

Przejdę zatem do wskazania, jakie liczby wchodzą w skład wibracji karmicznych (obciążonych), wibracji mistrzowskich oraz wibracji szczególnych (wspierających i opiekuńczych).

WIBRACJE KARMICZNE (OBCIĄŻONE)

W skład tych wibracji wchodzą takie liczby jak: 13 (dług karmiczny pracy), 14 (dług karmiczny wolności), 16 (dług karmiczny rodziny), 19 (dług karmiczny władzy), 26 (dług karmiczny ciała).

W numerologii te wibracje uznaje się za liczby, w których istnieje pewne obciążenie. Jest jeszcze jeden rodzaj wibracji, której formalnie nie przedstawia się w liczbach karmicznych, jednak ja ją w tym miejscu umieszczam. Tą wibracją jest liczba 29, tzw. „karma Hioba”.

WIBRACJE MISTRZOWSKIE

Do wibracji mistrzowskich zaliczamy takie liczby jak: 11 (kapłan z ludu lub mag władzy), 22 (kapłan – naukowiec lub podwójny mag władzy), 33 (kapłan – nauczyciel etyki uniwersalnej lub kapłan misjonarz), 44 (kapłan – szaman lub mag programista), 55 (kapłan – pionier odkrywca lub mag słowa), 66 (mag pieniędzy), 77 (mistyk lub mag rodziny), 88 (mag sukcesu), 99 (mag umysłu).

WIBRACJE OPIEKUŃCZE I WSPIERAJĄCE

Wśród tych liczb znajdziemy: 17 (wskazuje na opiekę sił wyższych, często nazywana liczbą anielską), 31 (daje możliwość pojawiania się w życiu szczęśliwych okazji), 41 (opieka kosmiczna w świecie materii), 27 (wielka moc duchowa).

Zdaję sobie sprawę, że wiele opisów powyższych wibracji na ten moment może być dla Was niezrozumiały, jednak charakterystykę i opisy tych wibracji podejmę w kolejnych artykułach. Zatem zapraszam do włączenia subskrypcji strony, wówczas na bieżąco będziecie otrzymywać informacje o nowych artykułach. (Autor: Ewa Rożnowska)

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

3 myśli w temacie “KARMA W UJĘCIU NUMEROLOGICZNYM”

  1. witam
    jestem bardzo ciekawy karm liczb mistrzowskich i ich znaczenia tu na ziemi .

    Pozdrawiam
    Michał 33 😉

Leave a Reply