KLUCZ WCIELENIA – Czym jest i jak go obliczyć

Klucz wcielenia to bardzo ważna część analizy numerologicznej. Jest on inaczej nazywany karmicznym warunkiem wcielenia lub liczbą wcielenia, za pomocą której możemy następnie wyliczyć sobie I punkt zwrotny, jak również rok, miesiąc i dzień osobisty, co z kolei pozwala na przygotowanie dziennych, miesięcznych oraz rocznych prognoz. Jednak do tych kwestii przejdziemy w późniejszym czasie.

Klucz wcielenia wskazuje nam na to, co powinniśmy wypracować w sobie, aby w pełni wejść na drogę naszego przeznaczenia na to wcielenie. Z reguły umiejętności te zostają wypracowane w trakcie właśnie I punktu zwrotnego do około 36 roku życia, który jednocześnie jest liczbą wcielenia.

Z mojego doświadczenia ta wibracja jest dodatkową i istotną informacją dotyczącą tego, jak powinniśmy się realizować w tym wcieleniu, nad czym pracować, aby wykorzystać w pełni swoje charakterystyczne cechy.

Klucz wcielenia obliczamy na podstawie daty urodzenia, dodając do siebie dzień i miesiąc urodzenia. Wynik sprowadzamy do liczby pojedynczej od 1 do 9, jednak ja zawsze pozostawiam również podwibrację do analizy, gdyż ona wskazuje często nam dodatkowe aspekty.

Jeżeli klucz wcielenia jest pod wibracją 1 wskazuje nam na to, że osoba ta ma dążyć do indywidualnego i nowatorskiego podejścia do wszystkich aspektów swojego życia. Ponadto ma wypracować w sobie takie cechy charakteru jak: przedsiębiorczość, organizatorstwo, przywództwo oraz siłę woli. Ponadto może stać się pionierem w swojej dziedzinie zawodowej. Natomiast powinna unikać niecierpliwości i zbyt dużej brawury.

Jeżeli klucz wcielenia wychodzi z podwibracji karmicznej 19, taka osoba powinna zwracać większość uwagę na swój stosunek do innych ludzi, aby nie narzucać swojej woli, nie manipulować czy wywierać nacisku w celu uzyskania i zaspokojenia swoich ambicji.

Jeżeli klucz wcielenia to wibracja 2, wówczas taka osoba powinna nauczyć się współpracy w grupie, zachowując przy tym swoją indywidualność. Z reguły osoby te są wrażliwe i emocjonalne, stąd konieczność wypracowania sobie stabilnej emocjonalności i samokontroli, ale przede wszystkim praca nad pewnością siebie oraz zdrową asertywnością. Ponadto korzystnie dla nich jest nauczyć się podejmowania korzystnych dla siebie decyzji.

Jeżeli klucz wcielenia wychodzi z podwibracji mistrzowskiej 11, wówczas taka osoba postawiona zostaje przed większym wkładem w swój rozwój osobisty. Poprzez dążenie do osobistego mistrzostwa ma stanowić wzór i inspirację do samodoskonalenia innych.

Jeżeli klucz wcielenia jest wibracją 3 to mamy do czynienia z osobą optymistyczną, twórczą. Bardzo często potrafią adaptować się do każdych warunków, szczególnie jeśli klucz wcielenia wychodzi z podwibracji 30. Natomiast osoba z liczbą wcielenia 3 z podwibracji 12 już musi się bardziej natrudzić, jeśli chodzi o kontakty z innymi ludźmi, gdyż z reguły są to osoby w początkowym okresie swojego życia wycofane, mniej pewne siebie. Osoby z klucza wcielenia 3 powinny pracować nad wypracowaniem sobie konsekwentnego kończenia rozpoczętych projektów oraz korzystania ze swoich ekspresji twórczych, w tym umiejętności słuchania innych, talentów związanych z mową oraz wszelkie formy artyzmu. Wskazuje również na nauczenie się komunikacji emocji oraz korzystania i zaufania do swojej intuicji, szczególnie będąc w kluczu wcielenia trójką z podwibracji 12.

Jeżeli klucz wcielenia to liczba 4 jest to wskazanie do dążenia do pozycji materialnej i społecznej tylko i wyłącznie poprzez swój własny wkład pracy, bez opieraniu się na innych. Wypracowanie cierpliwego dążenia do wyznaczonych celów może dać sukcesy na planie materii. Przeszkodą tutaj mogą okazać się programy związane z poprzednimi wcieleniami. Jeżeli klucz wcielenia wychodzi z podwibracji karmicznej 13, wówczas pojawia się konieczność wypracowania cierpliwości, pracowitości oraz dążenia do stabilizacji, bez skupiania się na przeszłości i sytuacjach kryzysowych i trudnych. Ponadto niektóre osoby z tą podwibracją powinny pracować nad przekonaniami co do zarabiania i dobrobytu.

Natomiast klucz wcielenia z podwibracji mistrzowskiej 22, wyróżnia te osoby na tle pozostałych osób z klucza wcielenia cztery. Są to dusze, które w poprzednich wcieleniach wypracowały umiejętność budowania wielkich struktur materialnych, społecznych i politycznych. W tym wcieleniu swoją pracę oraz niekonwencjonalne odkrycia powinny tworzyć dla dobra ludzi, bez kierunkowania się na swój osobisty cel i zysk.

Jeżeli klucz wcielenia to wibracja 5, wówczas daje nam to wskazanie do konieczności dążenia do poszanowania wolności swojej i innych oraz odpowiedniego korzystania i poszanowania ciała wraz z umiejętnym wykorzystywaniem swoich zmysłów. Oznacza to wypracowanie umiejętności odpowiedniego ukierunkowania swojej energii, aby nie dać się ponieść brawurze życiowej, kosztem swojego zdrowia i życia.

Jeżeli wibracja 5 wychodzi z podwibracji 14, wówczas jest to wskazanie do ostrożnego stosowania wszelkich używek, środków psychoaktywnych, czy uciekania od ciężkich emocji w różnego rodzaju uzależnienia. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby ambicja i tendencje do autorytaryzmu nie przekładały się na podejście do innych ludzi. Opanowanie olbrzymich czasami pokładów energii sprawi, że będzie ona pożytkowana w sposób bardziej uporządkowany i ukierunkowany.

Jeżeli klucz wcielenia to liczba 6, wówczas przede wszystkim głównym aspektem do pracy wewnętrznej będzie dążenie do harmonii i równowagi między dawaniem i braniem (w szerokim tego słowa znaczeniu) oraz wypracowania sobie zdrowego egoizmu. Należy zwracać szczególną uwagę, aby nie przyjmować zbytniej postawy poddańczej, natomiast silną empatię i wrodzoną chęć niesienia pomocy ukierunkować w sposób świadomy na stworzenie postawy silnego i mądrego doradcy.

Jeżeli klucz wcielenia 6 wynika z podwibracji 33, wówczas mamy do czynienia z potencjałem nauczyciela, którego nauki i rady mają służyć dobru ludzkości. Jednak pamiętajmy, iż nie każdy kto posiada w swojej dacie urodzenia wibracje mistrzowskie wypracuje i stanie na wysokości swojego osobistego mistrzostwa. Zatem taka osoba ma do wyboru pójść drogą wibracji 6, bądź drogą wibracji 33. Wibracja 33 wskazuje na konieczność zdwojonej pracy wewnętrznej, aby docelowo wypracować w sobie mądre i świadome cechy, bez egocentryzmu, czy nawet zbytniego poddaństwa.

Tu taka moja dygresja co do wibracji mistrzowskich. Co do służenia innym ludziom czy to radą, czy uzdrawianiem, czy wsparciem jakimkolwiek, nie ma ono polegać na wyzbywaniu się swojego ego, wyzbywaniu się wszelkich dóbr, czy nawet wyzbywaniu się osobistego szczęścia. Zdrowe podejście w takiej służbie to pozostanie w swojej osobistej charakterystyce osobowości oraz posiadanie tzw. kręgosłupa moralnego i odpowiednich zasad etyki wewnętrznej. Ponadto należy pamiętać, że nie zawsze trzeba być doradcą duchowym, aby pomagać ludziom. Mamy w swoim zawodzie, który dla nas jest odpowiedni z naszego punktu widzenia, stać się w pewien sposób mistrzem. Jeżeli coś wykonujemy z wielką pasją, z głębi swojego serca, do tego z pobudek czysto altruistycznych oraz bez chęci szkodzenia komukolwiek, wówczas śmiało możecie o sobie powiedzieć, że jesteście na dobrej drodze do osobistego mistrzostwa. Jednak jest to proces, który tak naprawdę nigdy się nie kończy, gdyż z każdym rozwojem naszej świadomości, rozwija się również w nas mądrość i zrozumienie swojego posłannictwa i posługi.

Jeżeli klucz wcielenia to liczba 7, wówczas mamy do czynienia z osobami, które przez otoczenie mogą być odbierane jako wycofane, czasami zadufane w sobie, przemądrzałe, perfekcyjne, czy wręcz czasami „dziwne”.

Dzieje się tak dlatego, iż są to osoby, które w poprzednich inkarnacjach posiadały wyższy status społeczny, dążyły do osiągnięcia duchowego rozwoju, bądź spędziły większość życia na kontemplacji, analizie jakiegoś aspektu, czy osamotnieniu, a to z kolei może się przebijać w obecnej charakterystyce osobowości. Takie osoby powinny dążyć do większej elastyczności i większej spontaniczności w życiu oraz w relacjach międzyludzkich. Przy trudniejszych sytuacjach życiowych powinny starać się nie izolować, natomiast radzić się innych oraz nauczyć się też dać sobie czasami pomóc. Jeżeli naturalna chęć zdobywania wiedzy, często wręcz drążenie jakiegoś tematu, silna potrzeba perfekcjonizmu, analityczny rozum oraz często silna intuicja zostaną mądrze ukierunkowane, wówczas można uznać, że dana osoba jest na dobrej drodze do własnego przeznaczenia na to wcielenie.

Tutaj może kolejna moja dygresja. Jeśli chodzi o pracę nad naszymi trudnymi aspektami, nie ma ona polegać na ich wyzbywaniu się, gdyż bardzo często te aspekty stanowią naszą osobowość i charakterystykę naszej duszy. Bardziej skłaniałabym się do stwierdzenia, że powinnyśmy dążyć do ujarzmienia naszych trudniejszych aspektów i uczynić z nich pozytywne elementy, np. chęć poznania prawdy i przyczyny jakiegoś zjawiska, może u tych osób być bardzo dobrze wykorzystane w procesie analizy tego zagadnienia, a tym samym doprowadzić do nawet przełomowych odkryć. Z kolei tak charakterystyczny dla siódemek perfekcjonizm może być pozytywnym aspektem, jeśli chodzi o tworzenie wszelkich dzieł, wynalazków, czy teorii. Właśnie warto uczynić ze swoich teoretycznie słabych punktów, mocne strony.

Jeżeli klucz wcielenia to liczba 8, to takie osoby powinny skupiać się w pracy nad sobą nad tendencją do chęci nadmiernej kontroli, narzucania swojej woli. Mają one w naturze umiejętność kierowani ludźmi, charyzmę oraz zaradność życiową. Jednak muszą pamiętać, aby nie pogubić się w tej drodze i nie przekładać materii nad sferę duchową. Ponieważ to może doprowadzić do nadużywania władzy, autorytetu, stanowiska oraz do uciekania w konsumpcjonizm, czy egocentryzm. Osoby z tą wibracją w kluczu wcielenia powinny swoją silną energię skoncentrować na umiejętnym połączeniu sfery materialnej z duchową. Zatem budowanie jakichkolwiek struktur na materii, powinny mieć za sobą pobudki czyste, bez jakiejkolwiek formy manipulowania.

Jeżeli klucz wcielenia 8 wynika z podwibracji 26, wówczas jest to wskazanie dla tych osób do szczególnego zaopiekowania się swoją najgęstszą formą, jaką jest ciało fizyczne. Osoby te bardzo często posiadają dużo energii, nie zwracając uwagi na przekraczanie granic wytrzymałości swojego organizmu. Tutaj jest szczególne wskazanie, aby nie eksploatować je za mocno.

Jeżeli klucz wcielenia to liczba 9, wówczas takie osoby mają silne poczucie indywidualności, niezależności, wolności, jak również potrzebę pomagania innym ludziom. Mają one skłonności do lekceważenia standardowych procedur, jednak wiąże się to z poczuciem wyższego celu. Są to często społecznicy, osoby, które potrafią zarządzać zasobem ludzkim. Jednak zanim dojdą bardzo często do świadomego kierowania swoimi umiejętnościami, napotykają w życiu wiele ograniczeń zewnętrznych – począwszy od rodziny, poprzez związki, czy pracę. W tym wszystkim muszę nauczyć się bycia sobą, bez ulegania wpływom zewnętrznym.

Jeżeli klucz wcielenia wynika z podwibracji 27, wówczas jest to wskazanie, że osoba ta posiada w sobie potencjał intelektualny i doświadczenie duchowe. Najczęściej ten potencjał wypracowany został poprzez drogę samotnika, który służył pomocą innym ludziom. To z kolei wskazuje na trudności w relacjach międzyludzkich, często nieumiejętność odnalezienia się jako jednostka społeczna. Często takie osoby z jednej strony lgną do ludzi, ale tylko na określony czas, aby potem znowu oddać się samotności. I to właśnie jest ważne dla osób z dziewiątką z podwibracji 27, aby nauczyć się balansowania między potrzebą bycia samemu ze sobą, a kontaktami z innymi ludźmi. Ponadto dla tej osoby ważne będą związki partnerskie, które pomogą wyciągnąć na światło dzienne wszelkie trudności charakterologiczne, ale tylko po to, aby stać się jeszcze doskonalszymi istotami.(Autor: Ewa Rożnowska)

Zapraszam również do zapoznania się z innymi artykułami z działu numerologii:

1. Wprowadzenie do numerologii: https://kodyswiadomosci.org/2021/02/21/wprowadzenie-do-numerologii/

2. Wibracje podstawowe w numerologii: https://kodyswiadomosci.org/2021/02/22/wibracje-podstawowe-w-numerologii/

3. Jak wyliczyć Drogę Życia: https://kodyswiadomosci.org/2021/02/22/jak-wyliczyc-droge-zycia/

4. Karma w ujęciu numerologicznym: https://kodyswiadomosci.org/2021/03/06/karma-w-ujeciu-numerologicznym/

5. Jak znaleźć liczby karmiczne: https://kodyswiadomosci.org/2021/03/14/jak-znalezc-liczby-karmiczne/

6. Przysięgi inkarnacyjne w kontekście numerologicznym: https://kodyswiadomosci.org/2020/11/25/przysiegi-inkarnacyjne-w-kontekscie-numerologii/

7. Liczba karmiczna 13: https://kodyswiadomosci.org/2021/04/28/liczba-karmiczna-13/

Ponadto zapraszam do wysłuchania filmu, w którym omawiam temat liczb głównych i ukrytych w dacie urodzenia: https://www.youtube.com/watch?v=I0_NpmkT3jg&t=11s

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

2 myśli w temacie “KLUCZ WCIELENIA – Czym jest i jak go obliczyć”

  1. Świetny artykuł jak zawsze Ewa 😍 dowiedziałam się dzisiaj, że moje tendencje są zapisane w numerach. Niesamowita wiedza i moc zawarta w numerologii!

Leave a Reply