LICZBA KARMICZNA 16

W numerologii liczba karmiczna 16 nazywana jest również długiem karmicznym rodziny. W ogólnym zarysie numerologicznym za przyczynę powstania tego długu uznaje się takie czyny danej osoby, która w poprzednich wcieleniach lub jednym z nich zlekceważyła czyjeś uczucie, nie wywiązała się ze zobowiązań rodzicielskich, czy nawet opuściła rodzinę. Stąd u takiej osoby mogą pojawiać się trudności na planie uczuciowym, czy rodzinnym.

Moi drodzy tradycyjnie przedstawię Wam teraz mój punkt widzenia na tę wibrację, gdyż moim zdaniem nie jest to pełne wyjaśnienie tego zagadnienia. Jest w tym prawda, jednak zbyt ogólnikowo przedstawiona.

Poprzez wiele analiz doszłam do wniosku, iż posiadanie tej liczby w portrecie jest wskazaniem do występowania licznych zobowiązań relacyjnych z poprzednich wcieleń, lub czasami ich brak. Oznacza to dokładniej mówiąc, że osoba obarczona wibracją karmiczną 16 posiadała w poprzednich wcieleniach wiele związków, czy też relacji, w których było wiele trudnych doświadczeń i zobowiązań, np. wzięcie ślubu z rozsądku, usunięcie ciąży, wybranie małżonka z niższego rodu (w przypadku arystokracji to było kiedyś niedopuszczalne), czy tak jak na początku wspomniałam opuszczenie rodziny i niedopełnienie obietnicy złożonej współmałżonkowi. Z drugiej również strony taką wibrację mają osoby, które często były same w poprzednich wcieleniach, mianowicie nie podejmowały decyzji o założeniu rodziny z wyboru, stąd dusza nie posiada doświadczenia w budowaniu trwałych relacji partnerskich i rodzinnych.

Temat jest dość szeroki i przykładów mnóstwo. Jednak pragnę zwrócić uwagę, iż często takie decyzje i czyny były podyktowane różnymi ograniczeniami społeczno-religijnymi oraz sytuacją osobistą i życiową. I tu kolejny raz, jak w przypadku liczb karmicznych chcę powiedzieć, że nie nam oceniać coś co było kilkaset lat temu. Cofnijmy się chociażby do czasów Średniowiecza, gdzie standardy życia znacznie odbiegały od dnia dzisiejszego. Warunki życia były dużo trudniejsze, choć i dzisiaj żyje się nam równie ciężko. Chodzi jednak o to, że podejmujemy decyzje zgodne z nami na dany moment życia. Kobieta, która w wieku 17 lat zachodzi w ciążę i zostaje sama, gdyż wyrzeka się jej rodzina oraz zostaje bez jakichkolwiek środków do życia, podejmując decyzję o oddaniu dziecka do adopcji nie może 20 lat później czuć poczucia winy względem swojej decyzji sprzed tylu lat, a już tym bardziej nie może to być frustrujące dla osoby, która taki czyn zrobiła 3 wcielenia wstecz. Zanim oceni się taką osobę, należy doszukać się przyczyn i pobudek, dla których taką, a nie inną decyzję podjęła. Często bowiem może wynikać to z niedoświadczenia życiowego, czy posiadania niewłaściwych wzorców rodzinnych, czyli nie wynikać ze specyfiki duszy, a raczej obciążeń i blokad.

Dość często analizując portrety osób dostrzegam, że wibracja 16 jest również wynikiem i wskazaniem, że w rodzie w którym się dana osoba urodziła występują błędne wzorce rodzinne oraz, że w rodzinie może być trudny program związany z wybieraniem niewłaściwych wzorców partnerskich. Często kobiety posiadające tę wibrację nie potrafią ocenić właściwie mężczyzn wybierając takich, którzy są w pewien sposób dysfunkcyjni, często toksyczni.

Innym ważnym elementem, kiedy pojawia się liczba karmiczna 16 jest wspomniane nieposiadanie doświadczenia w budowaniu relacji. Mają tak często osoby, które w poprzednich wcieleniach były np. wiedźmami, kapłankami, osobami, które całe swoje życie poświęciły służbie innym. Rzadko takie osoby posiadały rodzinę, partnera, czy dzieci. Stąd ich dusza nie posiada w sobie wiedzy, w jaki sposób wybierać partnera i na jakiej podstawie. Często takie osoby kierują się bardziej czuciem, emocjami, niż rozsądkiem. Tak naprawdę powinno się łączyć i jedno i drugie. Ponadto osoby, które w wielu inkarnacjach były samotne, trudniej dostosowują się do reguł partnerstwa, łatwiej jest im żyć w pojedynkę, niż z drugą osobą. Choć bardzo często chęci do wejścia w relację są.

To wszystko może w tym wcieleniu powodować trudności w budowaniu wszelkich relacji, począwszy od rodzinnych po partnerskie. Co zatem można zrobić, aby złagodzić tę wibrację. Osobom tym polecam wykonanie rytuału odwołania wszelkich zobowiązań, przysiąg i ślubów z poprzednich wcieleń. To może w znaczący sposób wpłynąć na poluźnienie pewnych uwarunkowań do tego, aby móc wejść w relacje i stworzyć własną rodzinę. Drugim ważnym działaniem jest praca nad swoim charakterem, aby wyzbywać się egoizmu, zazdrości, czy innych cech utrudniających stworzenie harmonijnego związku. Faktem jest, że praca nad sobą ważna jest zarówno dla osób z liczbą karmiczną 16, jak i dla pozostałych wibracji numerologicznych.

Trudno jest mi teraz wyszczególnić konkretne działania terapeutyczne dla osób obciążonych liczbą 16. Takie kwestie ustalane są już podczas indywidualnych sesji. Jednak mam nadzieję, że choć trochę te informacje pozwoliły Wam rozwiać wątpliwości związane z liczbą karmiczną 16.

Na koniec jeszcze dodam, iż w sytuacji, kiedy liczba karmiczna 16 jest składową Liczby Dnia urodzenia, Drogi Życia, Kluczu Wcielenia, czy Liczby Realizacji Intymnej mogą pojawiać się u tych osób takie cechy charakteru, jak: duma, zarozumiałość, nie kontrolowanie emocji, co w konsekwencji może doprowadzać do izolacji i popadania w trudne stany emocjonalne. Jeżeli znajduje się w Liczbie Duszy, może powodować trudności w wyborze przyjaciół i partnera życiowego. Mogą również pojawiać się zdrady, fałszywi przyjaciele, nieudane związki, czy błędne decyzje w tej sferze życia. Natomiast jeśli występuje w Liczbie Ekspresji, wówczas taka osoba może wskazywać na straty materialne i gwałtowne zmiany w pozycji społecznej. (Autor: Ewa Rożnowska)

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

Leave a Reply