PRZEZNACZENIE TWOJEJ DUSZY

Temat związany z formą przeznaczenia jest dość złożony i trudno go opisać w paru słowach. Postaram się jednak w tym artykule przybliżyć go w jak najbardziej zrozumiały sposób.

Dla osób, które zastanawiają się skąd czerpię wiedzę na tematy, które poruszam na blogu oraz kanale you tube pragnę zaznaczyć, iż nie są one wynikiem zlepek informacji z różnych publikacji, czy innych źródeł. Natomiast są wynikiem wielu analiz, obserwacji, weryfikacji potwierdzonych w praktyce zarówno na sobie, jak i wielu klientach poprzez doświadczenie, duchowe wglądy oraz odczyty z zapisów duszy danej osoby, czy innych technik.

Temat przeznaczenia był dla mnie od dawna priorytetem w mojej pracy, gdyż większość z nas boryka się w pewnym momencie swojego życia z sytuacją określenia siebie nie tylko na poziomie ludzkim, ale również na poziomie duchowym. Moim zdaniem poznanie siebie z tych dwóch poziomów daje nam możliwość ukształtowania swojej pełnej tożsamości.

Na początek tematu chciałabym skupić się na kwestii samego wcielania się duszy w ciało. Jest to ważne, gdyż od razu pragnę zaznaczyć, iż dusza nie umawia się z innymi duszami na doświadczenia oraz układy relacyjne, np. ja będę twoją matką, ty będziesz moim dzieckiem. Jak to zatem wygląda?

Jak wielokrotnie Wam powtarzam, wszystko wokół nas i we Wszechświecie działa na zasadzie wymiany energetycznej. Ponadto należy pamiętać, że nasza Dusza oraz my jako ludzie, tak samo jak zwierzęta, czy rośliny, stanowimy element natury i podlegamy pod jej prawa. Większość myśli o naturze jako o świecie tylko fizycznym, zapominając, a może nie zdając sobie sprawy z tego, że elementy wymiarów duchowych to też natura, tylko w szerszym jej aspekcie. Pamiętajcie zatem, aby sprawy duchowe postrzegać jak zjawiska natury i na odwrót. Zatem element kreacji duszy musimy postrzegać pod względem energetyczno-duchowym.

Dusza wciela się w dane ciało, w danej rodzinie, w danym miejscu na podstawie kodu energetycznego, który będzie najbardziej odpowiadał jej specyfikacji. Natomiast dodatkowymi elementami mającymi wpływ na wybór danego ciała i pozostałych kwestii ma już karma, czyli ogólnie ujmując ciąg przyczynowo-skutkowy. Poprzez kolejne inkarnacje nasza dusza zbiera doświadczenia, wchodzi w relacje i nawiązuje różne uwarunkowania i zależności, które również mają wpływ na to, kiedy i w jakich okolicznościach się rodzi. W tym momencie nie ma sytuacji, gdzie grupy dusz uzgadniają i umawiają się na pewne doświadczenia i zdarzenia.

Przechodząc już do zagadnienia przeznaczenia skupmy się najpierw na samym jej pojęciu.

W ogólnym ujęciu przeznaczeniem określa się przyszłą drogę życia danej osoby, która jest nam z góry zapisana, narzucona i określona, czy to przez samą Duszę, czy to przez jakieś bóstwo. Często również przeznaczeniem określa się pewne zdarzenia, przypadki i zrządzenia sytuacyjne, które nie są zależne od woli danej osoby, czy jej starań. Zatem jeśli byśmy mieli pod tym względem rozpatrywać przeznaczenie, wówczas oznaczałoby to brak naszej wolnej woli, w pewnych dziedzinach naszego życia.

Z mojej wiedzy i doświadczenia wnioskuję, iż tak przeznaczenie nie funkcjonuje. Zatem jak to wygląda z poziomu duchowego. Otóż można wyróżnić trzy rodzaje przeznaczenia: przeznaczenie karmiczne, przeznaczenie miękkie i przeznaczenie twarde.

PRZEZNACZENIE KARMICZNE

Przeznaczenie karmiczne jak sama nazwa mówi, ma związek z ciągiem przyczynowo-skutkowym, zwanym potocznie karmą. Co to karma i jak powstaje możecie poczytać TUTAJ.

Zatem w tym wypadku każde zdarzenie i nasze działanie, ma wpływ na to co wydarzy się w przyszłości. Wszystko ma swoje konsekwencje. W związku z tym, przy przeznaczeniu karmicznym, tym co warunkuje przyszłe losy danej osoby, to nic innego jak dokonywane wybory życiowe i podejmowane decyzje, które tworzą kolejne skutki w przyszłości. I tutaj należy pamiętać, iż nie obejmuje to tylko danego wcielenia, natomiast tyczy się wszystkich wcieleń danej osoby.

W przypadku tego wcielenia dana osoba nie ma wyznaczonego jednego rodzaju celu życiowego, do którego będzie dążyła, a ma ich nieskończoną ilość, oczywiście w granicach przyczynowości. Ponadto dróg do osiągnięcia tych celów jest również nieograniczona ilość. To od wolnej woli danej osoby zależy, co w jej życiu będzie się działo w przyszłości. Oczywiście na to mają również wpływ uwarunkowania przestrzeni, kody inkarnacyjne, rodowe, nasza wola i czyny. Ponadto warto zdać sobie dodatkowo sprawę z tego, że nie tylko nasze działanie ma wpływ na to, co u nas w życiu się wydarzy, gdyż wpływ karmy innych osób również wpływa na nasze życie. Jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni.

Jeśli można by oszacować, ile osób posiada przeznaczenie karmiczne, będzie to większość ludzi inkarnujących się na Ziemi. Jeśli wolelibyście określić je w procentach, można by uznać, że ma je ponad 95% ludzi. Zatem moi drodzy teoria wskazująca na kwestie uzgadniania i kierunkowania odgórnego przeznaczenia danej osoby, nie ma w tym przypadku racji bytu.

Omawiając jeszcze przeznaczenie karmiczne najważniejszą kwestią jest zdanie sobie sprawy z tego, że większość ludzi może kreować swoje życie według swoich wyborów. Zadacie w tym wypadku zatem pytania skąd biorą się tragedie życiowe, dziwne zbiegi okoliczności, relacje partnerskie, które są czasami magicznie dziwne, trudne i ewidentnie określające pewną odgórność. Otóż w dalszym ciągu to karma – przyczyna i skutek.

Dla lepszego zobrazowania tego podam Wam przykład. Spotyka się dwoje ludzi, którzy czują do siebie niesamowite emocje, mają wrażenie, że znają się od zawsze. To bardzo częsty przypadek, kiedy to dwie dusze znają się i mają ze sobą powiązania inkarnacyjne, prowadzące właśnie do skutku, którym jest ponowne spotkanie się już w innej inkarnacji. Elementem warunkującym to spotkanie może być np. kwestia przysięgi lub zobowiązania, które obydwoje złożyli w poprzednim wcieleniu. Następnie para ta przechodzi ciężkie momenty, zaczyna się kwestia coraz częstszych nieporozumień, konfliktów, które urastają już do rangi toksyczności. Co mogło doprowadzić dwoje ludzi do takiej sytuacji? Otóż np. kwestie rodowe, czyli blokady nabyte od rodu warunkujące pewne cechy charakteru i osobowości, wpływające na trudności w odnalezieniu się w relacjach. Inną przyczyną może być np. wspomniana przysięga inkarnacyjna, która w pewien sposób warunkowała konieczność dążenia do wypełnienia się tej przysięgi, bez względu na ilość wcieleń. Kiedyś dwie dusze i osobowości, które się świetnie dogadywały, a w tym wcieleniu choć dusze te same i ich pamięć, jednak już osobowości inne. To może wpływać na nieumiejętność wzajemnego dogadania się. Tutaj mogło być jeszcze więcej przyczyn, dla których mogło dojść między tą parą do takich wydarzeń. Zatem przystając w tym miejscu zauważcie, że na losy danej osoby ma wpływ bardzo dużo czynników i wedle tych czynników należy podejmować decyzje i wybory, tak aby jak najbardziej były kompatybilne z tą osobą.

Idąc dalej tym przykładem, owa para płodzi dziecko, które umiera przy porodzie. Moi kochani nie jest to żadna kara, ani coś co było z góry zapisane. Nie. Po prostu to skutek, na który miały wpływ zdarzenia między nimi powstałe, np. między innymi na poronienie mogła wpłynąć forma psychiczna kobiety, zbyt duży stres lub inne czynniki, np. nie dbanie o swoje zdrowie podczas ciąży. To nic innego jak karma, czyli przyczyna i skutek. Jednak nie należy tego brać pod kątem kary, a pod kątem przyczynowości i skutku, gdyż karma nie jest ani zła, ani dobra.

Zatem na tym przykładzie chciałam wam wskazać, iż to jak postępujemy i jak dbamy o własne decyzje i wybory będzie kształtowała się nasza przyszłość.

PRZEZNACZENIE MIĘKKIE

W tym przeznaczeniu już zachodzą zupełnie inne zależności, jak w przypadku przeznaczenia karmicznego. Jaka zatem jest między nimi różnica. Otóż przeznaczenie miękkie warunkuje już u danej osoby pewne ograniczenie wolnej woli w zakresie niektórych działań i decyzji, a to za sprawą pojawienia się opcji pewnej formy misyjności i odgórności. W przypadku przeznaczenia karmicznego dana osoba ma możliwość wyboru wielu dróg i wielu celów, tak już w przypadku przeznaczenia miękkiego tych dróg robi się określona liczba oraz celów również ograniczona ilość.

W tym przypadku pojawia się oprócz karmiczności, również rodzaj misji lub wsparcie w misji drugiej osoby.

Osoby z takim przeznaczeniem mogą w swoim życiu odczuwać silną potrzebę przysłużenia się dla dobra ludzkości, mieć poczucie, iż osoby, które w ich życiu pojawiają się, nie stają na ich drodze bez przyczyny. Często mogą miewać poczucie ograniczenia w decyzyjności co do założenia rodziny, posiadania dziecka, rodzaju wykonywanej pracy, czy innych ograniczeń. Jednak nadal podlegają prawom karmicznym. Różnicą natomiast jest tutaj kwestia przeszłości danej osoby na poziomie poprzednich wcieleń, w których decyzje i wybory oraz uwarunkowania zobowiązań z niektórymi osobami doprowadziły do sytuacji, iż poprzez ciąg karmiczny powstał skutek w postaci konieczności wypełnienia się pewnych misji, bądź jednej misji. Jednak w przypadku tego przeznaczenia nie jest z góry określone, że dana osoba musi tę misję wykonać. Ma ona do wyboru także inne możliwości realizacji siebie na dane wcielenie. Jednak jeśli poprzez własne działania wejdzie na ścieżkę realizacji tej misji, już z tej drogi bardzo często nie chce zawrócić (mimo, iż ma taką możliwość). Wówczas potrzeba duszy staje się tutaj priorytetem, a wybrana droga staje się spełnieniem danej osoby zarówno na poziomie materialnym, jak i duchowym.

Bardzo często przy aktywacji misji może w tym wypadku dochodzić do sytuacji, w której poszczególne dusze będą wspierały tę osobę w wytrwaniu na drodze własnej misyjności i przeznaczenia. Jednak w dalszym ciągu nie ma tutaj mowy o umawianiu się dusz przed wcieleniem się w ciało, jak to ujęte jest w potocznej duchowości. Natomiast warunek ten powstał na podstawie decyzji, wyborów oraz zależności, które dane dusze doświadczyły w trakcie wszystkich inkarnacji.

Ponadto charakterystyczne u takich osób jest jednolitość i pewna specyfikacja duchowa na przestrzeni wszystkich poprzednich inkarnacji, np. mistrz duchowy, który przyjmował bardzo podobne funkcje na przestrzeni swoich inkarnacji, doskonaląc swoje umiejętności, talenty w ich trakcie, naturalnie określając pewien rodzaj specyfikacji swojej duszy. Podczas analiz poprzednich wcieleń takich osób okazuje się, że w większej liczbie inkarnacji pełnili oni ważne funkcje społeczno-duchowe, przyczyniając się tym samym do wzrostu i rozwoju ludzkości.

Jeszcze jest istotna kwestia w przypadku tego rodzaju przeznaczenia. Mianowicie w dalszym ciągu karma określa tutaj konieczność powstania misji. A jak wspominałam karma działa falowo. Zatem jeżeli w przestrzeni zajdzie potrzeba pojawienia się pewnego rodzaju funkcji, np. silnego autorytatywnego przywódcy, którego misją, np. miałoby być ocalenie danego narodu spod wpływów innych państw, dojdzie do sytuacji, iż naturalnie pojawi się w przestrzeni sygnał energetyczno-duchowy, który uwarunkuje pojawienie się określonej duszy, posiadającej takie predyspozycje i specyfikę. Taką, która będzie odpowiadała danej misji. Bardzo często u takich osób jest odczuwalna ochrona, która sprawia, że wiele kwestii przychodzi im dużo łatwiej. Takie osoby czują się w pewien sposób prowadzone w swojej misji.

Jeśli chodzi o ilość osób, jakie posiadają takie przeznaczenie, jest to już zdecydowanie mniejsza grupa ludzi. Kolejno określając w procentach, można przyjąć, że około 4% ludzkości takowe posiada. Tak ogólnie można opisać kwestie przeznaczenia miękkiego.

PRZEZNACZENIE TWARDE

Kolejnym przeznaczeniem jest przeznaczenie twarde. W jak największym skrócie można je określić jako wzmocniona forma odgórności i misyjności, niż ma to miejsce w przypadku przeznaczenia miękkiego i do tego grona ludzi zalicza się zaledwie poniżej 1% ludzi.

W przypadku tego rodzaju przeznaczenia, poprzez ciąg inkarnacyjny danej duszy, dochodzi do sytuacji, w której ta dusza ma już z góry określony jeden cel, czyli rodzaj misji życiowej, do której prowadzi tylko jedna droga. Zatem nie ważne jakie decyzje i wybory dana osoba podejmie, one i tak docelowo sprowadzą ją do jednego punktu, którym jest konkretna misja. W tym wypadku wydaje się, że dana osoba nie ma tutaj wolnej woli, gdyż z góry jakby jej życie zostało już określone. Nie do końca tak jest, jednak jej forma wolnej woli będzie ograniczała się w większej mierze do sfer podstawowych kwestii życiowych, jak również tego jak dana osoba odbiera swoją drogę życiową pod kątem emocjonalno-mentalnym.

Ta ścieżka życiowa często wiąże się z trudnymi decyzjami i ciężkimi wyborami, gdyż nie zawsze potrzeby ludzkiego jestestwa pokrywają się z potrzebami duszy osoby z tym przeznaczeniem. Jednym słowem, często osoba z przeznaczeniem twardym, mimo iż chciałaby w niektórych sytuacjach postąpić inaczej, nie jest jej to dane. Ponieważ w takich momentach mogą pojawiać się dziwne zbiegi okoliczności, trudności jeśli dana osoba odbiega od swojego przeznaczenia oraz mogą pojawiać się wspomniane dusze, które będą przypominać i nakłaniać ją do wejścia z powrotem na drogę swojej misji. Taką formę przeznaczenia mają osoby, które w swojej istocie mają przyczyniać się do globalnych zmian i ewolucji ludzkości, jak np. przywódcy, mistycy, wynalazcy, czy mistrzowie duchowi. Często osoby te posiadają silną osobowość i postrzegane są jako autorytety w swojej dziedzinie.

Na koniec chciałabym zaznaczyć, że nie należy porównywać się z osobami o innym przeznaczeniu, niż swoje i twierdzić, że któreś jest lepsze a inne gorsze. Każdy z nas ma mimo wszystko swoje drobne i większe zwycięstwa i osobiste misje z poziomu własnej duszy. Każdy z nas jest ważny, gdyż tworzy jedność. Moje przeznaczenie wpływa na wasze, a wasze na moje. Nasze wspólne drogi życia łączą się i wznoszą nas w naszej osobistej doskonałości. W realizacji własnej ścieżki życiowej, mamy wzrastać i się doskonalić w obrębie własnego rodzaju przeznaczenia. Docelowo ubogacając duszę, aby ta kiedyś stała się kreatorem, dającym życie kolejnym pokoleniom.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się jak samemu lub poprzez pomoc innych osób określić rodzaj swojego przeznaczenia, zapraszam do kolejnego artykułu, pt. „Numerologia – jak poznać swoje przeznaczenie”. (Autor: Ewa Rożnowska)

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

Leave a Reply