NUMEROLOGIA – JAK POZNAĆ SWOJE PRZEZNACZENIE

Wielu z Was zapewne zadawało sobie wielokrotnie pytanie, a na pewno chociaż raz w życiu, dotyczące swojego celu, dla którego pojawił się tutaj na Ziemi. Bardzo często wchodząc na ścieżkę samorozwoju staramy się poznać swoją tożsamość w pełnej jej formie. Na naszą tożsamość składa się zarówno nasza forma ludzkiego, materialnego istnienia, jak i ta część bardziej duchowa, na którą składa się całokształt charakterystyki naszej duszy. Bowiem należy pamiętać, iż w każdym wcieleniu nasza dusza nabiera pewnej swoistej charakterystyki. W każdej inkarnacji nabieramy dodatkowych cech osobowości, w zależności od funkcji jakie pełnimy, w jakim rodzie się rodzimy oraz jakie zdarzenia tworzymy na przestrzeni drogi życiowej. Stąd nasza dusza w swojej pierwotnej formie nadal jest niezmienna, jednak zaczyna nabywać z inkarnacji na inkarnację dodatkowe elementy i umiejętności, bowiem nasiąka nowymi doświadczeniami.

Podczas moich badań i obserwacji oraz analiz zaczęłam doskonalić kwestię odkrywania powołania u ludzi na dane wcielenie. Na podstawie współpracy z bliskimi oraz na podstawie wielu technik i narzędzi analitycznych, a także odczytów z duszy odkryłam pewne zależności w numerologii, które mogą pomóc w rozpoznawaniu właśnie takich elementów.

W tym artykule jednak skupię się typowo na określaniu jakie dana osoba ma przeznaczenie, czy karmiczne, czy miękkie, czy twarde. Natomiast kwestie predyspozycji do wykonywania różnych zawodów, czy cech charakteru to już inne kwestie, o których będą kolejne artykuły.

Na temat podziału tychże przeznaczeń oraz opisanie ich charakterystyki podejmuję w artykule pt. „Przeznaczenie Twojej Duszy”. Także teraz pominę już tę kwestię, a przedstawię już konkretne wytyczne. Jednak dla lepszego zrozumienia tego tematu zachęcam Was do jego przeczytania, gdyż pomoże wam lepiej zrozumieć całe zagadnienie. Kochani wyszukując w publikacjach tych określeń, których ja tutaj używam, nie znajdziecie ich nigdzie, ponieważ jest to mój autorski system.

Na początek pragnę zaznaczyć, iż do określenia przeznaczenia, czy to karmicznego, czy miękkiego oraz twardego stosuje się tak naprawdę wiele narzędzi. Między innymi pełną analizę numerologiczną, określenie numerologicznych kodów życia i kodów karmicznych oraz w przypadku szczególnie przeznaczenia miękkiego i twardego wglądy w inkarnacje danej osoby oraz dogłębną analizę sytuacji i życia danej osoby. Do określania tych kwestii wchodzą również jeszcze dodatkowe aspekty, które są w trakcie mojej weryfikacji i zostaną ujęte w książce o numerologii, nad którą obecnie pracuję. Tymczasem na ten moment wskażę Wam charakterystyczne elementy z dziedziny numerologii, które możecie zanalizować sobie sami.

Do określenia przeznaczenia musicie wziąć pod uwagę swoją datę urodzenia, obliczyć wibrację Drogi Życia, wibracje wszystkich imion nadanych w całym swoim życiu, włącznie z imionami z sakramentów (np. bierzmowanie), imiona i pseudonimy nadane sobie lub poprzez inicjacje, nazwiska rodowe i po mężu (w przypadku kobiet). Dodatkowo obliczamy kod życia i kod karmiczny i je analizujemy osobno. Ponadto ważne jest również obliczenie wibracji i podwibracji cykli życia, wyzwań życiowych, warunków zewnętrznych i kluczu wcielenia.

Jeśli chodzi o przeznaczenie karmiczne, które posiada zdecydowanie największa grupa ludzi, mniej więcej ich ponad 95%, to jest sytuacja przedstawia się następująco:

Natomiast jeśli chodzi już o przeznaczenie miękkie oraz twarde, tutaj liczba osób się zawęża mniej więcej między niecały procent a około 4% ludności. W tym wypadku znaczenie mają wszystkie liczby mistrzowskie: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 zarówno w przypadku daty urodzenia, Drogi Życia, wibracji wszystkich imion i nazwisk, a także kodów życia i kodów karmicznych. Dodatkowo jeśli w obliczeniach cykli życia, wyzwań życiowych, warunków zewnętrznych i kluczu wcielenia znajdują się te liczby również ma to znaczenie. Jednym słowem im więcej liczb mistrzowskich w całym portrecie numerologicznym, tym większe prawdopodobieństwo, iż dana osoba posiada przeznaczenie miękkie lub twarde. Dodatkowo w przypadku kodów życia i karmicznych na przeznaczenie miękkie i twarde ma wpływ występowanie takich wibracji jak: wszystkie liczby mistrzowskie i ich wielokrotność, liczba 43, 51, 53, 00 i wielokrotność zer oraz liczba 08 i 80.

Niestety linia dzieląca przeznaczenie miękkie i twarde jest cienka, jednak już wystąpienie przeznaczenia miękkiego sprawia, iż życie danej osoby diametralnie się zmienia. Zatem dla przypomnienia informacji zawartych w artykule pt. „Przeznaczenie Twojej Duszy” w przypadku przeznaczenia karmicznego mamy do czynienia z powołaniem bez konkretnej misji, w przypadku przeznaczenia miękkiego już wchodzi pewna forma wypełnienia odgórnej misji, choć taka osoba może również dokonać wyboru drogi bez misji. Natomiast w przypadku przeznaczenia twardego nie ma już wyboru dana osoba, gdyż jej życie wyznacza droga prowadząca tylko do wypełnienia jednego celu życiowego. Tutaj kwestie misyjności i odgórności grają pierwszą rolę w życiu takiej osoby.

Pamiętajcie, że nawet osoba z przeznaczeniem karmicznym może mieć w swoim portrecie występowanie liczb mistrzowskich. Każdy z nas jest powołany do osobistego mistrzostwa i osiągania sukcesów w życiu. Określenie rodzaju przeznaczenia ma pomóc Wam określić siebie w swojej aktualnej przestrzeni, aby wydajniej i przyjemniej żyło Wam się w obecnym wcieleniu. Ponadto jeśli wiemy w jaki sposób kreować siebie i dokąd zmierzać, wówczas nasze życie staje się płynniejsze i pełniejsze. Bardzo często od tego momentu znika wiele problemów życiowych, gdyż dusza zaczyna wypełniać swoje zadania. Pamiętajcie, iż nasza dusza potrafi nam dosłownie skopać tyłek, jeśli jej nie słuchamy. Zatem jakiekolwiek odbieganie od normy, zwielokrotnienie trudności życiowych powinno być dla Was sygnałem, aby pochylić się chwileczkę nad sobą i zadać sobie pytanie: czy, aby na pewno idę w dobrym kierunku?

Poniżej podam Wam przykład w jaki sposób możecie ustalić jaki macie kod życia i kod karmiczny. Po jego wyliczeniu będziecie w stanie sprawdzić, jakie liczby w nim się znajdują. Natomiast jeśli chodzi o obliczenia numerologiczne dotyczące daty urodzenia i pozostałych obliczeń odsyłam Was do innych artykułów na moim blogu, jak i kanale you tube.

Przejdźmy zatem do obliczania kodów życia i karmicznych. Ten system obliczania wprowadziła rosyjska numerolog Arzu Kabarukhina, jednak nie porusza ona kwestii podziału na przeznaczenia i nie wskazuje pod tym kątem liczb, które tutaj ujmę i wam przedstawię. Zatem skupmy się najpierw na kodzie życia. Obliczamy go z daty urodzenia. W przypadku osób urodzonych między styczniem a wrześniem włącznie, oblicza się kod życia w inny sposób niż osoby, które urodziły się między październikiem a grudniem.

Weźmy przykładową datę: 11 marca 1999 r. Wykonujemy następujące obliczenie: pomijamy 0 występujące w miesiącu urodzenia i łączymy liczbę dnia i miesiąca w jeden ciąg liczbowy. W tym wypadku będzie to 113. Tę liczbę następnie mnożymy przez liczbę roku urodzenia, czyli w tym wypadku 1999 i wynik jaki nam wyjdzie z tego wyliczenia będzie kodem życia.

W tym wypadku już widzimy, że występują tutaj dwie liczby mistrzowskie, więc jest już to dla nas istotna wskazówka. Pomijam dodatkowe znaczenie tych liczb w przypadku kodów, gdyż to jest temat na inny czas. Tutaj najważniejsze jest określenie samych wibracji oraz ich częstotliwości występowania.

Teraz przejdźmy do obliczenia kodu życia w przypadku osób urodzonych między październikiem a grudniem. Tutaj nie występuje zero w miesiącu urodzenia zatem obliczenia będą następujące:

Weźmy przykładową datę: 22 listopada 1977 r.

Łączycie, ale nie dodajecie dzień i miesiąc urodzenia i wychodzi nam liczba 2211, którą mnożycie przez rok urodzenia. Z tego rachunku wychodzi nam następujący kod życia: 4371147. I już widzimy, że występuje tutaj wspomniana istotna liczba 43 i mistrzowska 11.

Jeśli chodzi o kod karmiczny to dla osób urodzonych między październikiem a grudniem kod życia i kod karmiczny będzie taki sam. Natomiast dla osób urodzonych między styczniem a wrześniem obliczenia kodu karmicznego są już inne.

Weźmy przykład wspomnianej daty urodzenia 11. marca 1999.

W tym wypadku nie skreślamy zera a łączymy dzień i miesiąc urodzenia. W tym wypadku będzie to 1103 i tę liczbę mnożymy przez rok urodzenia. Otrzymujemy po tym rachunku następujący kod karmiczny: 2204897. I w tym wypadku dostrzegamy już jedną liczbę mistrzowską 22.

Tak w skrócie kochani można obliczyć kod życia i kod karmiczny. Może Wam to na początek wydawać się trochę skomplikowane, ale mam nadzieję, że moje objaśnienia i instrukcje dały Wam choć trochę odpowiedzi.

Na koniec odsyłam osoby, które jeszcze nie czytały artykułu o przeznaczeniu, do zapoznania się z jego treścią TUTAJ. (Autor: Ewa Rożnowska)

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

2 myśli w temacie “NUMEROLOGIA – JAK POZNAĆ SWOJE PRZEZNACZENIE”

  1. Dzień dobry, czy można prosić o artykuł nt lat pustki? Pozdrawiam Anna Antos2 lip 2021 22:42 KODY ŚWIADOMOŚCI <comment-reply@wordpress.com> napisał(a):

    Kody Świadomości posted: "

    Wielu z Was zapewne zadawało sobie wielokrotnie pytanie, a na pewno chociaż raz w życiu, dotyczące swojego celu, dla którego pojawił się tutaj na Ziemi. Bardzo często wchodząc na ścieżkę samorozwoju staramy się poznać swoją tożsamość w pełnej jej for"

Leave a Reply