NUMEROLOGIA – rok uniwersalny, numerologiczny i osobisty.

W naszym życiu, tak jak w naturze występuje cykliczność, która ma swoje znaczenie. Odwieczne prawo natury to śmierć i życie, które następuję jedno po drugim. Jesteśmy w odwiecznym ciągu cykliczności, gdziekolwiek nie spojrzymy, np. pory roku, cykliczność dnia, ruchy planet, rok, miesiąc, dzień, godziny i wiele wiele innych. Taką właśnie cykliczność określa również numerologia i tłumaczy jej znaczenie, ponieważ wszystko wokół nas jest energią, która wibruje określonymi częstotliwościami, wpływając na przestrzeń wokół.

W numerologii możemy określić znaczenie wielu zjawisk energetyczno-duchowych, do których my również należymy. Zatem każdy rok naszego życia ma swój specyficzny charakter, który wpływa na nas personalnie, ale i globalnie.

Numerologia posiada trzy terminologie dotyczący lat. Mianowicie rok uniwersalny, rok numerologiczny i rok osobisty. Jest sporo sprzeczności w literaturze i często ludziom te terminologie sprawiają problemy, zatem wyjaśnię jak prawidłowo obliczać i odczytywać znaczenie poszczególnych lat.

Rokiem uniwersalnym w numerologii nazywamy rok kalendarzowy. Wibrację roku uniwersalnego obliczamy poprzez zsumowanie każdej cyfry danego roku, sprowadzając ją do liczby jednocyfrowej. W przypadku roku 2022, w którym aktualnie się znajdujemy, jego wibracja to liczba 6. Jednak w przypadku np. roku 2027, wibracja ta będzie dwucyfrowa, ponieważ suma cyfr wynosi 11. Jest to wibracja mistrzowska i tą możemy pozostawić do interpretacji w tej formie, jak również sprowadzić ją do wibracji 2. Zawsze liczby mistrzowskie dają zupełnie inne możliwości i korzyści, zatem tak je interpretujemy.

Rodzaj wibracji danego roku wpływa głównie na nas z pozycji globalnej. Oznacza to, że każdy rok będzie miał inny wpływ na sytuacje społeczne, państwowe i światowe. Jednak musimy pamiętać, że takie globalne wpływy również pośrednio mają na nas wpływ.

Zdecydowanie większe i bardziej zindywidualizowane znaczenie ma dla nas rok numerologiczny i osobisty. Ich działanie określane jest przez dziewięcioletnie cykle, o których będzie mowa w kolejnych artykułach.

Rok numerologiczny rozpoczyna się zawsze w miesiącu wrześniu, po pierwszym nowiu księżyca w tym miesiącu i trwa do września roku następnego. Jego wibrację obliczamy poprzez dodanie liczby naszej Drogi Życia i wibracji roku uniwersalnego, inaczej kalendarzowego. Jednak tutaj należy pamiętać, że obliczając rok numerologiczny akurat teraz w miesiącu wrześniu nie bierzemy pod uwagę roku 2022, w którym się obecnie znajdujemy, lecz rok 2023. Zawsze rok do przodu. Oczywiście jeżeli ktoś będzie obliczać np. w styczniu 2023 r. to bierze ten rok po uwagę. Chodzi o miesiące od września do grudnia, w tym wypadku do Drogi Życia dodajemy kolejny rok kalendarzowy.

Rok numerologiczny wskazuje zewnętrzne wpływy na nasze życie. Pokazuje jakie będziemy mieć możliwości, które moglibyśmy wykorzystać dla własnego rozwoju. Często wskazuje również na sytuacje i doświadczenia przychodzące z zewnątrz, na które możemy nie mieć bezpośredniego wpływu, a które mogą albo pomóc, albo zniweczyć nasze osobiste plany. Taki rok dotyczy wszystkich ludzi, ale będzie on nieco inny dla każdej poszczególnej Drogi Życia.

Zatem tutaj należy wspomnieć, iż każdy kolejny rok kalendarzowy będzie dla każdej osoby miał inną wibrację osobistą. Np. teraz wchodzimy w kolejny rok numerologiczny 2023, którego wibracja to liczba 7. Zatem dla osoby z Drogą Życia 1 dodajemy ten rok, czyli wibrację 7 i wychodzi liczba 8. Zatem dla tej osoby rok numerologiczny 2023 to wibracja 8 i tak też należy ją interpretować.

Natomiast rok osobisty to suma wibracji Klucza Wcielenia i liczby roku kalendarzowego, uniwersalnego. Zatem rok osobisty trwa od urodzin do kolejnych urodzin. Dla przypomnienia, dla tych co nie wiedzą, Klucz Wcielenia to suma dnia i miesiąca urodzenia. Jak go wyliczać i interpretować wyjaśniam w artykule: „KLUCZ WCIELENIA – czym jest i jak go obliczać”. Zatem dodajemy te dwie liczby i sumę sprowadzamy do pojedynczej wibracji. Następnie do niej dodajemy wibrację roku uniwersalnego, otrzymując rok osobisty. Dla przykładu dla osoby o dacie urodzenia 06.03.1985 r. kluczem wcielenia będzie liczba 9, ponieważ dzień urodzenia 6 + miesiąc urodzenia 3 = 9. I do tej liczby dodajemy np. aktualny rok 2022, czyli liczbę 6, ponieważ taką wibrację ma ten rok. Wówczas klucz wcielenia 9 + wibracja roku 6 = 15. Sprowadzamy tę liczbę do pojedynczej cyfry, czyli 6. W tym wypadku dla osoby o tej dacie urodzenia rok 2022 będzie 6 rokiem osobistym.

Liczba roku osobistego określa nasze wewnętrzne przeobrażenia, pragnienia i dążenia. Najczęściej wskazuje jakie najprawdopodobniej możemy przechodzić wewnętrzne transformacje, jakie podejmować będziemy decyzje oraz jak będzie przebiegał nasz rozwój.

Poznaliście terminologie i obliczenia, które są konieczne następnie do interpretacji poszczególnych lat. Te interpretacje przedstawiam w kolejnych artykułach. (Autor: Ewa Rożnowska)

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

 

 

Leave a Reply