NUMEROLOGIA – DZIEŃ URODZENIA 2, 11, 20, 29.

Dzień urodzenia w numerologii określa nasze cechy osobowości, nasze predyspozycje zawodowe oraz jest nawet wskazówką, jakie cechy i predyspozycje zebraliśmy w poprzednich wcieleniach. Dzień urodzenia jest bardzo ważny w interpretacji numerologicznej, zaraz obok wibracji Drogi Życia.

URODZENI 2

Osoby urodzone drugiego dnia miesiąca to przeciwieństwo jedynek. Uwielbiają relacje i współpracę. Bez tego czułyby się niespełnione. Dwójki, które są dojrzale ukształtowane, to dobrzy partnerzy, przyjaciele i współpracownicy. Jednak tak jak zaznaczyłam, kiedy są to osoby dojrzałe emocjonalnie, wówczas te pozytywne cechy dwójek je wspierają. Natomiast jeśli mają zaniżone poczucie własnej wartości, wówczas uzależniają się emocjonalnie od swoich partnerów i przyjaciół.

Może to powodować u nich przekraczanie swoich granic i dawanie siebie zbyt mocno. Wówczas takie osoby stają się sługami do spełniania życzeń innych osób. Dodatkowo może pogłębiać takie sytuacje brak umiejętności szybkiej i konkretnej decyzyjności. Dwójki mają często problemy z podejmowanie decyzji we wszystkich dziedzinach swojego życia. Tego muszą się nauczyć, aby łatwiej i zgodnie ze swoimi zasadami, im się żyło.

Dwójki jednak mają jeszcze inne pozytywne cechy, jak dyplomacja i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań. Przez to nadają się do pracy wszędzie tam, gdzie jest hierarchia. Mogą to być dziedziny administracji, praworządności, czy w świecie biznesu, jako wspólnicy, czy menedżerowie.

URODZENI 11

Osoby urodzone jedenastego dnia miesiąca dysponują siłą liczby mistrzowskiej, która z jednej strony daje dużo mocy duchowej, ale z drugiej strony stawia wysoką poprzeczkę dla osoby nią obdarzonej.

Posiadanie liczb mistrzowskich w swoim portrecie numerologicznym nie czyni nas od razu idealnymi, czy ukształtowanymi osobami. To informacja, iż mamy możliwość, tak jak w poprzednich inkarnacjach, stanąć na wyżyny swojego potencjału. Jednak to wymaga od nas większego poświęcenia, niż np. w przypadku osób o wibracji 2, którą osoby urodzone jedenastego dnia miesiąca również posiadają. Bowiem sprowadzając 11 do pojedynczej liczby, otrzymujemy wibrację 2. To sprawia, iż przez większość życia osoby urodzone 11, mogą przejawiać więcej cech osób urodzonych 2 dnia miesiąca. Natomiast rozwój osobisty i praca nad swoim wnętrzem dopiero może wynieść taką osobę na wyżyny swojego mistrzowskiego potencjału.

Nad cechami, które muszą kształtować jedenastki to egoizm, despotyzm i narzucanie swoich poglądów innym. Często jedenastki są trudnymi i wymagającymi partnerami. Dzieje się tak dlatego, iż jedenastka składa się z dwóch jedynek. A jak wiecie to spotęgowanie cech jedynki. Stąd konieczność okiełznania swojego ego i ukształtowania go w taki sposób, aby było wspierające, a nie destruktywne.

Osoby urodzone jedenastego, zdarza się, że przejawiają takie cechy jak poddańczość, nadopiekuńczość, wrażliwość, ale również błyskotliwy i inteligentny umysł. Często przyciągają do siebie i gromadzą wokół siebie wielu ludzi. Dzieję się tak dość często, ponieważ jedenastka to przewodnik i obrońca ludzi. Natomiast ta charakterystyka jest często podświadomie przez ludzi wychwytywana. Stąd takie garnięcie się ludzi do osób spod tej wibracji. Jest to swego rodzaju misja, w której jednak mimo wszystko, osoby obdarzone tą liczbą, muszą nauczyć się asertywności, stawiania granic i nie bycia nadopiekuńczymi.

Jedenastki to osoby obdarzone silną intuicją oraz wrażliwością, oraz silną potrzebą pomocy i wspierania innych. Zatem zawodami idealnymi dla jedenastek to: doradca duchowy, czy religijny. Ponadto przez swoją wrażliwość są bardzo wyczulone na sztukę i piękno, zatem wszelkie zawody w tych dziedzinach również będą idealne dla jedenastek. Odnajdą się również w medycynie, gdyż tam spełnią swoją naturę dawania wsparcia i uzdrawiania. Z kolei umiejętność komunikacji, tak jak to mają dwójki, będą mogły zrealizować np. jako tłumacze ustni i pisemni, a nawet w dziale public relations i marketingu.

URODZENI 20

Osoby urodzone dwudziestego dnia miesiąca charakteryzują się wszystkimi cechami dwójek. Dodatkowo mają ważną cyfrę, mianowicie zero. Zero jak już kiedyś Wam wspominałam, to zarówno taki bonus w numerologii, ale również reprezentuje straty i braki.

Jeśli chodzi o dodatkowe możliwości zera to na pewno duża wrażliwość i magiczno-duchowa moc, która może sprawiać u dwudziestek bycie ogromnym wsparciem dla innych. Potrafią wysłuchać, doradzić i pomóc każdej osobie. To często nadwrażliwe osoby, co z drugiej strony może iść właśnie w kierunku strat i braków, powodując u dwudziestek zbytnie wytracanie energii i poświęcanie się ponad własne siły i możliwości. Ponadto zero w pozycji straty może powodować u tych osób zagrożenie rozwodem czy separacją.

Dwudziestki są bardzo wrażliwe, pełne ciepła, miłości, delikatności, wyrozumiałości i wspaniałomyślności. Ich zdolność współpracy sprawia, że są dobrymi rodzicami, współmałżonkami, przyjaciółmi i partnerami.

Dwudziestka to według moich odkryć wibracja mocno związana również z praworządnością, wymiarem sprawiedliwości i lecznictwem, w których idealnie sprawdzą się zawodowo oraz niestety tendencją do popadania w skrajne zachowania osobowości na tle poglądów, ideologii i religii. To bardzo często dusze, które w poprzednich wcieleniach mocno angażowały się całym sobą w różne działania na polu społecznym, religijnym i politycznym. To może powodować u osób nieukształtowanych popadanie w fanatyzm ideologiczny, religijny, duchowy lub uparte trwanie przy swoich zasadach i wartościach. Często wibracja ta nie pozwala na elastyczne i horyzontalne myślenie, które przy tej liczbie warto sobie wypracować, aby nie utknąć przypadkiem w szkodliwych sposobach myślenia.

URODZENI 29

Na osoby urodzone 29 dnia miesiąca ma wpływ dodatkowo liczba 2 i 9, docelowo sprowadzona daje wibrację 11 i 2. Tutaj mamy ogromny wachlarz różnych wpływów. Liczba 29, nazywana często jest „Karmą Hioba”, o której będzie mowa w osobnym artykule. Ponadto widzimy tutaj wpływy mistrzowskiej jedenastki, ale i dwójki oraz duchowej dziewiątki. To powoduje u osoby, obdarzonej tą wibracją, niezły galimatias życiowy.

Wibracja 29 posiada w sobie skrajne wibracje i całą ich paletę, począwszy od 2 do 9. To sprawia, że w życiu osób nią obarczonych mogą pojawiać się sytuacje problemowe, zawierające doświadczenia z pogranicza tych wszystkich wibracji po kolei. To często sprawia poczucie przygniecenia swoim życiem i poczucie, jakbyśmy ciągnęli za sobą jakąś kulę ciężaru u nogi, która nie pozwala nam w pełni żyć i funkcjonować.

Takie osoby najczęściej mogą doświadczyć w swoim życiu chociaż jednej, traumatycznej sytuacji rodzinnej, które może u nich odcisnąć dość intensywne piętno na psychice. Czasami ta wibracja uaktywnia u osoby, tendencje do impulsywności, wybuchania w sytuacjach nieadekwatnych do problematyki. Może to dziać się wtedy, kiedy ta osoba tłamsi emocje w sobie, nie ujawniając swoich potrzeb i nie mówiąc o swoich problemach. Wówczas tworzy się we wnętrzu takiej osoby frustracja, która ujawnia się w momentach nie zrozumiałych dla otoczenia.

Ponadto, tak jak to wspominałam przy wibracji 19, dochodzi tutaj często do braku równowagi emocjonalnej. Takie osoby mają nadwrażliwą psychikę i warto, aby swoją pracę i rozwój osobisty skierowały na osobowość. Bowiem może dochodzić u takich osób do zaburzeń osobowości. Zatem wszelkie techniki oczyszczania podświadomości, powinny pomóc w uwalnianiu zalegających, trudnych programów i schematów.

Najszybciej wpływów tej wibracji można pozbyć się poprzez zaakceptowanie swojej przeszłości, wyciągnięcie odpowiednich lekcji ze swoich doświadczeń i wypracowanie umiejętności nie powielania schematów działania. Każda wibracja karmiczna działa tylko do momentu, aż nie zdamy sobie sprawy z jej wpływów.

Poprzez dużą wrażliwość, osoby urodzone tego dnia, świetnie współpracują z innymi i są świetnymi dyplomatami, przy jednoczesnej wrażliwości i tolerancji oraz intuicji. Takie osoby świetnie nadają się do zawodów społecznych, ale również sprawdzą się w dziedzinach artystycznych i w medialnych przedsięwzięciach, jak literatura, prasa, film, telewizja czy internet. (Autor: Ewa Rożnowska).

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

 

 

Leave a Reply