NUMEROLOGIA – DROGA ŻYCIA 1

Jak obliczyć Drogę Życia właściwą dla siebie, przedstawiam w artykule pt.: JAK WYLICZYĆ DROGĘ ŻYCIA. Tam poznacie wszystkie metody obliczania wibracji Drogi Życia. W dzisiejszym artykule została przedstawiona charakterystyka Drogi Życia nr 1.

Numerologiczna jedynka to lider od A do Z, czyli osoba, która charakteryzuje się niesamowitą ambicją, ogromnym potencjałem twórczym i ciągłym poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań. Posiada niesamowitą zdolność realizacji swoich celów i jest przy tym bardzo skuteczna. Dlatego też droga życia numer jeden określana jest jako droga sukcesów i awansów.

Jedynki to ludzie obdarzeni zdolnościami przywódczymi, kierowniczymi, którzy prowadzą innych, uczą ich, a jednocześnie zapewniają im pracę, rozwijając przy tym ich możliwości. Są znakomitymi szefami, którzy idealnie sprawdzają się nie tylko w kierowaniu danym projektem czy przedsięwzięciem, ale też swoimi sprawami prywatnymi, głównie rodzinnymi. Z tego też względu jedynki ubóstwiają być w centrum zainteresowania, bowiem zawsze i wszędzie chcą być pierwsze i mogą być wówczas podziwiane.

Mają wysokie poczucie własnej wartości oraz potrzebują wolności osobistej i wolności wyboru. Posiadają także szybki, jasny, twórczy i analityczny umysł. Łatwo zdobywają pieniądze, przede wszystkim dzięki temu, że są pomysłowe, dynamiczne, inteligentne i pewne siebie. Lubią aktywne życie i posiadają silną wolę oraz dużą odporność fizyczną. Wszelkie przeszkody traktują jak wyzwanie, ponieważ przeszkody te bardziej je ekscytują, niż przerażają.

Ciemną stroną jedynek jest zaś pragnienie niezależności, które może doprowadzić je do niemożności współżycia z innymi, co w konsekwencji powoduje samotność. Mimo, że jedynki dużo wymagają od innych i skłonne są do krytyki osób trzecich, to jednak trudno im zaakceptować krytykę wobec nich samych. Stają się wówczas agresywne, nerwowe, zarozumiałe, rozkojarzone i ekscentryczne. Nagle ich aktywność zamienia się w lenistwo, zaś talent organizacyjny w despotyzm. Aby uratować poczucie własnej wartości, które zostało utracone wskutek popełnionego błędu, jedynki zaczynają wszystkich lekceważyć i stają się zazdrosne. Natomiast życiowe porażki to coś, co powoduje u jedynek depresję.

Łatwo też ulegają negatywnym nastrojom innych, szczególnie jeśli osoby trzecie przejawiają zniechęcenie lub zwątpienie. Niebezpieczne dla jedynek okazują się decyzje podjęte w chwilowym przypływie entuzjazmu, bowiem są to decyzje nieprzemyślane, z których bardzo ciężko jest się jedynkom wycofać. Ciemnymi stronami jedynek są: manipulacja i egoizm. Często potrafią ranić słowami, nie dostrzegają potrzeb innych i nie liczą się z ich uczuciami.

W dzieciństwie jedynki zwracają ogromną uwagę na krytykę ze strony rodziców i zapamiętują ją jako ostrą krytykę. To z kolei powoduje u nich obsesyjną potrzebę kontroli ich własnego zachowania oraz równie obsesyjną potrzebę unikania zła. Największym błędem, jaki popełniają rodzice jedynek, to karcenie ich za przyjemności, co skutkuje w przyszłości wyparciem prawdziwych potrzeb i umieszczenia w ich miejsce listy obowiązków.

Słabymi punktami jedynek, jeśli chodzi o fizyczność, są: system nerwowy, głowa, oczy, serce i układ krążenia.

Zatem, aby dobrze wykorzystać możliwości z numerologicznej drogi życia, jedynki powinny przede wszystkim przestać narzucać siłą swoją wolę innym. To, że posiadają zdolności przywódcze, nie powinno przekładać się na próbę wywyższania się oraz budowania przysłowiowego muru wokół siebie. Jedynki powinny zrozumieć, że droga do bycia autentycznym liderem, szefem, czy pionierem, to nie wywoływanie w innych presji strachu, lecz umiejętność słuchania współpracowników, otwartość na rady i pomysły innych oraz wyzwalanie w innych ich twórczej aktywności. Dopiero to, wraz z nieustannym pogłębianiem wiedzy i pokory wobec innych, doprowadzi jedynki na sam szczyt.

Jedynki powinny także nauczyć się prostej zasady, aby żyć „tu i teraz”. Każde nadmierne wychodzenie w przyszłość i wyobrażanie sobie coraz nowych celów, kiedy stare nie zostały jeszcze osiągnięte, plus pośpiech, nadmierny entuzjazm oraz niecierpliwość, prowadzi jedynki do klęski. Natomiast jeśli chodzi o przeszłość, to jedynki powinny czerpać z niej wiedzę płynącą z doświadczeń, bowiem doświadczenia te nie są za jedynką, lecz w niej samej. Jedynki, które chcą piąć się wzwyż, powinny zrozumieć zasadę: „z własnej woli i na własną odpowiedzialność”, przy czym „własna wola” powinna być zgodna z indywidualną drogą rozwoju jedynki oraz z głębokim poczuciem uczciwości wobec samego siebie. W przeciwnym razie, kiedy „wolna wola” stanie się „samowolą” posłuszną żądaniom nadmiernie wybujałego ego, osobowość jedynki może stać się więzieniem dla niej samej.

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

 

 

Leave a Reply