NUMEROLOGIA – DROGA ŻYCIA 2

Jak obliczyć Drogę Życia właściwą dla siebie, przedstawiam w artykule pt.: JAK WYLICZYĆ DROGĘ ŻYCIA. Tam poznacie wszystkie metody obliczania wibracji Drogi Życia. W dzisiejszym artykule została przedstawiona charakterystyka Drogi Życia nr 2.

Droga życia numer dwa to droga współpracy i przyjaźni, która może prowadzić zarówno w stronę sukcesu i harmonii, jak też w stronę niejednoznacznych sytuacji, które zatrzymują dwójkę w miejscu, a spowodowane są pojawiającymi się wątpliwościami. Jest to przede wszystkim droga wykonawców czyichś planów, a także doradców, mediatorów, czy tzw. szarych eminencji.

Dwójki to osoby niezmiernie towarzyskie i gościnne, a zarazem ogromnie skromne. Charakteryzują się wrażliwością i łagodnością. Są uczuciowe i nastawione pacyfistycznie. Postępowanie dwójek można określić jako: usłużne, podporządkowane, dyplomatyczne i oparte na współpracy. Mają niesamowity dar doprowadzania do kompromisów.

Silnymi stronami dwójek są: umiejętność współpracy, praca w zespole i współzależność. Aby osiągnąć wspólny cel, dwójki znakomicie potrafią podtrzymać innych na duchu, ułatwiają kontakty oraz koncentrują wysiłki. Chętnie wypełniają polecenia, szybko się adaptują i gotowe są do poświęceń na rzecz konkretnych sytuacji, ale też innych ludzi. Są osobami godnymi zaufania, bardzo lojalnymi i wiernymi. Świetnie odnajdują się tam, gdzie potrzebna jest pomoc i towarzystwo. Są znakomitymi słuchaczami, wiernymi i lojalnymi przyjaciółmi, głównie dlatego, że potrafią dochować powierzoną im tajemnicę.

Największą klęską dla dwójek jest samotność, której po prostu nie znoszą. Życie bez relacji jest dla nich najgorszą rzeczą, jaka może się im przytrafić. Życie w pojedynkę jest dla dwójek nic nie warte. Stała wymiana energii w kontaktach z innymi ludźmi jest dla nich niczym oddychanie – niezbędne do życia. Dwójki mają ogromną potrzebę kochania i bycia kochanymi.

Dwójki z natury są bardzo niepewne siebie i w życiu kierują się przede wszystkim emocjami. Do wszystkiego podchodzą z rezerwą, dlatego często odbierane są jako osoby chłodne. Rezerwa ta bierze się u dwójek przede wszystkim z chęci ochrony siebie samej. Negatywnymi cechami dwójek są przede wszystkim: nadwrażliwość, niezrównoważenie, niestałość, uległość oraz nadmierny introwertyzm. Dodatkowo brak wiary w siebie oraz niezdecydowanie powodują u dwójek to, że nie wiedzą one i nie potrafią wybrać swojej drogi w życiu.

Dwójki to pesymiści lub – ujmując to inaczej – naiwni optymiści, z tym, że optymizm ten wynika z braku refleksji. Dwójki są przeważnie bierne wobec różnego rodzaju zdarzeń, z uwagi na swoje podporządkowanie, pasywność i lenistwo. Bywa też, że stają się zbyt sentymentalne, gadatliwe i natrętne. Wadą dwójek jest też ich kolekcjonerstwo, a czasem nawet zbieractwo, co z kolei wynika z braku umiejętności podjęcia decyzji.

Z dzieciństwa dwójki zapamiętują przede wszystkim to, iż kochane były za to, że potrafiły zadowolić innych i spełniać czyjeś oczekiwania. Sztukę dostosowywania się do potrzeb innych ludzi mają opanowaną do perfekcji. Dwójki, jako dzieci, są bardzo kochane i potrafią utrzymywać stały dopływ miłości. Dlatego tak ważne jest, aby w okresie dziecięcym wypracować w dwójkach silne poczucie własnej wartości, aby nie miały one w przyszłości kompleksów. W innym przypadku dwójkom może grozić w dorosłym życiu: wykorzystywanie przez silniejszych, łatwowierność i uległość. Już od najmłodszych lat, dwójki powinny być uczone reagowania zgodnie z własnymi emocjami, a nie cudzymi, aby podjęte przez nie decyzje były ich własnym wyborem zgodnym z ich wnętrzem. W przeciwnym razie będą one niepewne, sfrustrowane i zagubione.

Dwójki cierpią na dolegliwości psychosomatyczne, które spowodowane są brakiem wiary w siebie. Dlatego tak ważny w życiu dwójek jest spokój, cisza, kontakt z naturą oraz odpowiednio dobrana dieta.

Idealnym zawodem dla dwójek jest praca z zespołem lub w zespole, w którym wykonują polecenia i powierzone im zadania. Oczywiście mogą one zajmować samodzielne stanowiska, ale pod warunkiem, że otrzymają zapewnienie i pochwałę, iż wywiązują się ze wszystkich powierzonych im obowiązków. Dwójki świetnie sprawdzają się w roli: archeologów, badaczy, projektantów, czy architektów, pracowników społecznych, psychologów, psychiatrów i muzyków. Najczęściej dwójki pracują dla wizerunku zewnętrznego danej firmy. Obdarzone są także talentami artystycznymi, z uwagi na posiadaną umiejętność słuchania innych, empatię oraz intuicję.

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

 

 

Leave a Reply