CZAKRY – CZY WIESZ JAKĄ PEŁNIĄ ROLĘ W TWOIM ŻYCIU?

Informacji na temat czakr i ogólnie systemu czakralnego, jest w mediach i literaturze dość sporo, jednak trudno w niej doszukać się skutecznej metody na regulację i oczyszczanie czakr. W związku z tym podjęłam się zebrania kompletnej wiedzy na temat systemu czakralnego i przedstawienia jej w OSOBISTYM PROGRAMIE OCZYSZCZANIA I HARMONIZACJI CZAKR, który znajduje się na tej stronie. Program ten znajduje się w panelu kursanta. Poruszam w nim kompletną i szeroką wiedzę na temat czakr, ich budowy, funkcji, roli w naszym życiu oraz przekazuję autorski program oczyszczania i harmonizacji czakr.

Przedstawiam tam również opis drugiego scentralizowanego systemu energetycznego, abyście mieli kompletną wiedzę na ten temat. W sumie program ten zawiera ponad 20 materiałów filmowych, filmik instruktażowy i medytację prowadzoną. Jest to skuteczny sposób na samodzielne oczyszczanie czakr z wszelkich klątw, złorzeczeń, uroków, podpięć, pieczęci i innych blokad. Program ten można również wykorzystać jako źródło wiedzy na temat systemu energetycznego człowieka, nawet jeśli wasze czakry są w dobrym stanie. Zapewne dowiecie się tam nowych, ciekawych i nieznanych faktów na ten temat.

CO TO JEST CZAKRA?

Na wstępie warto przyjrzeć się samemu pojęciu czakry. Co to tak naprawdę jest czakra.

Słowo „ćakra” – „czakra” oznacza w języku sanskryckim okrąg, koło, wir. I taki mają mniej więcej kształt. Ilość czakr i ich symbolika, jest podawana różnie w literaturze duchowej. Wiąże się to z rozbieżnościami, co dana religia, czy ideologia postrzega jako czakry. Ogólnie głównych podstawowych czakr jest siedem.

BUDOWA CZAKR

Większość ludzi zna pojęcie czakr i postrzega czakry jako wiry energii lub kule energetyczne, znajdujące się w określonych miejscach w ciele. Natomiast jest to dość uproszczony obraz czakr, które w rzeczywistości składają się z trzech naprzemiennie obracających się okręgów, zwanych pierścieniami czakralnymi, których funkcją jest zasysanie i wysysanie na zewnątrz naszej energii. Przez ten naprzemienny ruch dochodzi do tworzenia się właśnie wiru energetycznego, dzięki któremu energia w pierścieniach czakralnych wykazuje ciągły ruch.

FUNKCJONALNOŚĆ CZAKR

Każda pojedyncza czakra posiada torus energetyczny poziomy. Natomiast wszystkie czakry tworzą jeden główny pionowy torus, którego możliwości ograniczone są przepływowością czakr. Wystarczy, że jedna z nich zacznie funkcjonować nieprawidłowo, to cały system natychmiastowo słabnie, a tym samym słabnie cała nasza energetyka. W związku z tym uczulam, aby wyregulować system energetyczny, należy pracować ze wszystkimi czakrami od pierwszej do ostatniej. Nawet jeśli czujecie, że tylko 3 wymagają regulacji i oczyszczania, to za każdym razem podchodzicie do harmonizacji każdej z nich. Tak powinien prawidłowo przebiegać proces harmonizacji czakr.

Pierścienie czakralne, ich budowa i funkcjonalność są dysfunkcyjne i dość łatwo podlegają rozregulowaniu. To na pierścieniach czakralnych osiadają wszelkiego rodzaju klątwy, uroki i złorzeczenia oraz zakładane są pieczęci stosowane przez kościół oraz inne systemy religijne, wpływając bezpośrednio na funkcjonowanie danej czakry.

Na poziomie pierścieni czakralnych łączymy się również z ludźmi podczas codziennych relacji. Stąd im z kimś przebywamy dłużej, tym te więzy i sznury energetyczne na poziomie poszczególnych czakr stają się silniejsze i grubsze. Mogą one czasami nas wspierać, jednak mogą również powodować przez to wytracanie naszej życiowej energii. Wystarczy, że ktoś jest bardziej toksyczny lub osłabiony i ciągnie od nas energię, tym my w pobliżu takiej osoby możemy czuć się zmęczeni i wyczerpani. Czasami jednak to my stajemy się tymi tzw. „wampirkami energetycznymi” i zabieramy energię innych osób. Czasami te procesy są nieświadome, a czasami świadome. Ponadto energia płynąca w pierścieniach czakralnych, może się zabrudzać pod wpływem toksycznego i negatywnego otoczenia.

Jak widzicie wiele zewnętrznych czynników, jak i sama budowa czakr może powodować wiele skutków, w postaci braku harmonii w naszym systemie energetycznym. Jednak tutaj od razu muszę zaznaczyć, iż nie tylko zewnętrzne czynniki mają na to wpływ. My ludzie jesteśmy bardzo złożonymi istotami, które składają się z wielu ciał subtelnych, które wzajemnie ze sobą rezonują. Dlatego też choćby niestabilność i stany chorobowe w naszym ciele mogą wpływać na stan naszej energetyki i na odwrót. Również problemy emocjonalne, traumy, czy programy podświadomości uzewnętrzniają się automatycznie w naszym ciele energetycznym. Jak widzicie jesteśmy niesamowitym organizmem, w którym bezustannie zachodzi wiele procesów, które mają wpływ jedne na drugie. Zatem polecam Wam ogólnie zająć się sobą pod względem holistycznym, czyli zarówno na poziomie ciała, umysłu i duszy.

W skład głównego systemu czakralnego wchodzi czakra podstawy, czakra sakralna, czakra splotu słonecznego, czakra serca, czakra gardła, czakra trzeciego oka i czakra korony.

Każda z 7 czakr odpowiada za inne funkcje w organizmie oraz sfery życiowe. Moi drodzy i tutaj ta wiedza jest bardzo obszerna, więc w tym artykule wspomnę tylko główne informacje. Do głębszego zapoznania się z tym tematem odsyłam Was do wspomnianego przeze mnie programu online.

CZAKRA PODSTAWY (CZAKRA KORZENIA, ZWANA MULADHARA)

Czakra podstawy, inaczej zwana czakrą korzenia, umieszczona jest w dole kręgosłupa, na końcu kości ogonowej, która zawija się do środka ciała i kończy między genitaliami a odbytem. Wpływa na stan kręgosłupa, układu kostnego i krwionośnego, ale również wszelkich narządów znajdujących się od jelit w dół, łącznie z nogami i stopami.

Z racji tego, iż jest ona pierwszą główną dolną czakrą, przez którą rozpoczyna się droga energii przez kolejne czakry, istotne jest, aby jej stan był prawidłowy. Bowiem dysfunkcja tej czakry automatycznie może zmniejszać doenergetyzowanie wyższych czakr, wpływając tym samym na praktycznie wszelkie dziedziny życia, w tym obszar rodziny, pracy i finansów.

Zrównoważona czakra podstawy przynosi poczucie bezpieczeństwa, stabilność finansowo-materialną, odpowiedni zasób energii witalnej i silną odporność fizyczną. Natomiast jeśli ta czakra jest zabrudzona i posiada na sobie różnego rodzaju blokady, może powodować słabe zdrowie, szczególnie organów, które energia tej czakry zasila. Ponadto może generować takie emocje jak: strach, złość, poczucie niebezpieczeństwa, samotność, stres związany z finansami czy bytowymi sprawami. Ogólnie brak stabilizacji życiowej.

Pamiętajcie, że każda czakra może mieć osłabiony przepływ, jak również nadaktywność, która również nie jest korzystna. Bowiem np. czakra podstawy przy nadaktywności może powodować zachowania agresywne, kłótliwość i zbytnią pewność siebie.

CZAKRA SAKRALNA (KRZYŻOWA – SVADHISTHANA)

Czakra sakralna zwana inaczej czakrą krzyżową znajduje się między pępkiem, a genitaliami, na wysokości kości krzyżowej. Odpowiada za wszelkie płyny w ciele, takie jak krew, limfa i soki trawienne, a także za nerki i organy płciowe.

Zrównoważona czakra sakralna będzie powodować u was umiejętność zrozumienia swoich emocji bez uciekania przed nimi i umiejętność ich wyrażania, zdrowe relacje z innymi, umiejętne kreatywne działanie i chęć do tworzenia i pracy. Przynosi poczucie obfitości i dobrostanu, akceptację swojej sfery seksualnej, przy jednoczesnym szacunku do siebie, szczególnie w temacie tego, kogo dopuszczamy do swojej sfery seksualnej. Harmonijna czakra sakralna pozwala na sensualne przejawianie siebie i prawidłowy stan libido, oraz radość i satysfakcję ze swojej seksualności.

Jednocześnie zablokowana czakra sakralna będzie blokować nas na tych wszystkich aspektach, natomiast nadaktywna bardzo często powoduje niezdrowo zwiększone libido, seksoholizm i agresję.

CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO (MANIPURA)

Czakra splotu słonecznego znajduje się nad pępkiem, pośrodku tułowia. Odpowiada za metabolizm, czyli wewnętrzny ogień trawienny, za nadnercza, jamę brzuszną, żołądek, wątrobę, śledzionę, woreczek żółciowy oraz wegetatywny system nerwowy.

Zbilansowana czakra splotu będzie powodować u was motywację do działania i poczucie siły, pewności siebie i moc w podejmowaniu decyzji. Powoduje stabilną samoocenę, równowagę emocjonalną, radość i satysfakcję życiową. Stabilna czakra splotu powoduje, że potrafimy wziąć odpowiedzialność za nasze życie i z odwagą realizować własne marzenia i plany życiowe.

Jednocześnie zablokowana czakra splotu, będzie blokować w nas te elementy, natomiast nadaktywna może powodować u osoby potrzebę manipulacji innymi, wybuchowość, impulsywne reakcje i małą tolerancję względem zachowań innych, ale także objawia się narcyzmem oraz nadmierną kontrolą otoczenia.

CZAKRA SERCA (ANAHATA)

Czakra serca znajduje się pośrodku klatki piersiowej na wysokości serca, jednak nie przy nim, lecz pośrodku klatki piersiowej. Odpowiada za serce, górną część pleców z klatką piersiową, dolną część obszaru płuc i skórę. Czakra ta w pewien sposób łączy dolne czakry z górnymi. Transformuje energię wyższych czakr, umożliwiając jej przepływ do niższych czakr, oraz energię z niższych czakr przenosi z kolei wyżej.

Harmonijna czakra serca będzie powodować u was akceptację siebie i zrozumienie swoich emocji, oraz zrównoważenie emocjonalne. Czakra serca, która jest w prawidłowym stanie powoduje, że jesteśmy troskliwi, empatyczni, szczerzy, wrażliwi. Jednak w tym wszystkim potrafimy stawiać granice i prawidłowo rozdajemy naszą energię, gdyż ta czakra odpowiada za dawanie i branie. Ważne jest, aby w tym temacie była równowaga, żeby nie rozdawać siebie zbyt mocno, ponad własne siły i możliwości. Ważną częścią harmonijnej czakry serca jest zaufanie do siebie, życie w zgodzie ze sobą.

Zatem brak równowagi w czakrze serca oczywiście będzie powodować blokady na tych sferach, natomiast nadaktywna powoduje nadwrażliwość emocjonalną, kochliwość, uzależnianie się emocjonalne od innych i brak umiejętności bycia samemu ze sobą, szukanie cały czas kontaktu z innymi.

CZAKRA GARDŁA (VISHUDDHA)

Czakra gardła znajduje się między gardłem a krtanią, wychodzi z kręgów szyjnych. Odpowiada za obszar gardła, karku i szczęk, za uszy, aparat głosu, tchawicę, tarczycę, oskrzela, górny obszar płuc, przełyk, ramiona.

Zbilansowana czakra gardła wspiera mówienie prawdy, komunikatywność oraz odwagę wypowiedzi. Osoba ze zharmonizowaną czakrą gardła potrafi słuchać innych, szanuje zdanie oraz opinie drugiego człowieka, ale potrafi bronić i wyrażać swoje uczucia, emocje, potrzeby i przekonania. Posiada umiejętność skupienia oraz potrafi wyczytać sporo „między wierszami”. Ponadto charakterystyczne jest również przy zbalansowanej czakrze gardła pewny, mocny głos, wypowiadanie się w sposób przemyślany, świadomy. Za tym oczywiście też stoi bardzo często ukształtowane poczucie własnej wartości.

W związku z tym, przy przyblokowanej czakrze gardła te cechy będą w nas stłumione, natomiast nadaktywność powoduje gadulstwo, plotkarstwo, manipulację i próbę narzucania swojej racji.

CZAKRA TRZECIEGO OKA (AJNA)

Czakra trzeciego oka znajduje się pośrodku czoła, tuż nad linią brwi. Odpowiada za obszar przysadki mózgowej, szyszynki i łączy się z nerwami w obrębie głowy, mózgu, oczu i twarzy.

Zbilansowana czakra trzeciego oka będzie powodować u was życie zgodnie z tym co podpowiada intuicja. To automatycznie przekłada się na widzenie świata w szerszej perspektywie, wyostrzenie intuicji i jasnego celu i wizji swojego życia. Koncentracja i skupienie jest łatwiejsze do osiągnięcia, umysł jest bardziej klarowny. W takim podejściu łatwiej jest zachować spokój we wszystkich sytuacjach życiowych, szczególnie w tych trudniejszych. Jednym słowem osoba z prawidłowo pracującą i odblokowaną czakrą trzeciego oka jest bardziej wyczulona na świat energii i ma przekonanie do tego, iż jesteśmy zarówno ciałem, jak i duszą, oraz że ten związek trzeba równoważyć.

Przyblokowana i zabrudzona czakra trzeciego oka zatrzymuje nas w tych sferach, natomiast nadaktywna czakra trzeciego oka powoduje tzw. odlatywanie i życie w świecie fantazji i marzeń. Takie osoby mogą z kolei popadać w skrajne zapomnienie o świecie materialnym, bycie w ciągłym stanie wybicia świadomości i w stanie medytacji. Bardzo często nadaktywna czakra trzeciego oka może powodować tzw. fanatyzm ideologiczny i religijny. Może to powodować formę wywyższania się nad innymi jako „bardziej uduchowiona” jednostka.

CZAKRA KORONY (SAHASRARA)

Czakra korony znajduje się na czubku głowy. Odpowiada za obszar mózgu. Ta czakra łączy nas z naszą nieograniczoną świadomością, z naszą najwyższą formą duchową, czyli naszym Duchem, Wyższym Ja, lub jak kto woli nazywać swoim Najwyższym Jestem. Jednocześnie przez połączenie z wyższą formą duchową, łączymy się również ze Wszechświatem, Źródłem Życia, bądź jak niektórzy wolą nazywać boskością. Bez tego połączenia nie mamy określonego duchowego celu naszego istnienia.

Osłabiona i zablokowana czakra korony sprawia, iż czujemy się odseparowani od świata duchowego. Nie wierzymy, że jest coś większego i sprawczego nad nami, co sprawia, że nasze życie nabiera mistycznego znaczenia. Jednym słowem nie czujemy wyższego sensu życia. To powoduje stagnację życiową i brak kierunku w rozwoju osobistym i duchowym.

Natomiast zbyt aktywna czakra korony powoduje odrealnienie, fanatyczne podejście do duchowości, wręcz desperackie oczekiwanie na oświecenie. Ponadto może powodować zapominanie o ziemskich obowiązkach i sprawach, coś w rodzaju odrealnienia.

Na podstawie już tych informacji możecie wstępnie przeanalizować, czy macie problemy ze swoim systemem czakralnym. To tylko ogólna wiedza, natomiast w celu głębszego poznania siebie i jak pracować skuteczne z czakrami, zapraszam Was do skorzystania z OSOBISTEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA I HARMONIZACJI CZAKR. (Autor: Ewa Rożnowska)

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

 

 

Leave a Reply