KRYSZTAŁ DUSZY – USUWANIE CZAKR, CZY SCALANIE ENERGII

O zabiegu Aktywacji Kryształu Duszy i w ogóle o scentralizowanym systemie energetycznym, pisałam już w artykule, pt. „Życie bez czakr – Kryształ Duszy”. Jednak na Wasze prośby postanowiłam ponownie podjąć ten temat. Został on przeze mnie podzielony na dwa artykuły, w których odpowiem również na zagadnienia, które były dla Was niejasne. Zapraszam zatem do subskrybcji bloga, co pozwoli Wam być na bieżąco z następnymi artykułami w tym temacie. Ponadto zamieszczony zostanie również artykuł z nowymi recenzjami osób, które przeszły u mnie już zabieg Aktywacji Kryształu i podzieliły się swoją opinią i spostrzeżeniami.

CO TO JEST KRYSZTAŁ DUSZY I CENTRALNY UKŁAD ENERGETYCZNY

Kryształ Duszy to umowna nazwa centralnego układu energetycznego, gdyż w rdzeniu swojej struktury przyjmuje formę podobną do kryształu (dla każdego indywidualną), choć tak naprawdę stanowi formę skupionej, osobistej energii. Jego struktura umiejscowiona jest w centralnym punkcie klatki piersiowej, na wysokości grasicy i łączy w sobie dwa rodzaje energii, od góry energię kosmiczną nazywaną energią Źródła Życia, oraz od dołu energię planety Ziemi. Są to odpowiedniki energii męskiej i żeńskiej. To główne centrum energetyczne, zwane kryształem łączy je w sobie, generując niewyczerpalne pokłady czystej Energii. Mieszają się one w krysztale w proporcjach potrzebnych dla naszego ciała i całej struktury energetycznej.

System ten jest przeciwieństwem do systemu czakralnego. O czakrach zapoznaliście się we wcześniejszym artykule, zatem wiecie już, że są one konstruktami dość dysfunkcyjnymi, ze względu na swoją niestabilną formę.

Jeśli chodzi o scentralizowany system energetyczny, to pojawia się wokół tego tematu wiele kontrowersji, a to z tego względu, iż jest to dla wielu temat zupełnie nowy i podważający wielotysięczne tradycje, stąd nie zawsze w pełni zrozumiany. Postaram się zatem wyjaśnić wam w dalszej części artykułu, jego funkcje oraz rolę. Przy okazji zaznaczę, iż będę używać terminologii i słowa kryształ, jednak nie ma to nic wspólnego z żadnym minerałem, tylko jest to scentralizowana życiowa energia.

KRYSZTAŁOWE DZIECI ORAZ CZY DECYDOWAĆ ZA DZIECKO O AKTYWACJI KRYSZTAŁU

Poprzez wzrost energetyczny zarówno całej planety jak i poszczególnych elementów natury, którymi jesteśmy my między innymi, w latach dziewięćdziesiątych zaczęły rodzić się dzieci bez czakr, natomiast właśnie posiadające centralny punkt energetyczny. Nie wszystkie obecnie dzieci rodzą się ze scentralizowaną energetyką, natomiast wszystkie mają potencjał energetyczny kryształowy. Oznacza to, iż w trakcie życia może u nich dojść do samoczynnego aktywowania się rdzenia. Ponadto są to już dzieci o innych strukturach duchowych, zatem ich rozwój będzie już zdecydowanie inny, niż ich rodziców. Osoby, które urodziły się już z kryształem zamiast czakr, to przede wszystkim ludzie, którymi nie da się manipulować. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Kryształ zapewnia całkowitą formę ochrony energetycznej człowieka, tym samym nie pozwalając na jakąkolwiek formę kontroli i manipulacji w jego struktury energetyczne.

Ponadto coraz częściej spotykam się z sytuacją, gdzie niektóre osoby przechodzą proces aktywacji kryształu samoistnie w trakcie życia. Powodów takiej sytuacji jest dość wiele, od ciężkich sytuacji emocjonalnych, poprzez przeżycie różnego rodzaju traum, aż po procesy wewnętrzne dzięki praktykom duchowym. Samoistne procesy transformacji czakr w kryształ przebiegają bardzo indywidualnie dla każdego, także przedstawienie przyczyn takiego stanu w tym momencie jest niemożliwe.

Tutaj warto, abym wspomniała o takiej ciekawostce. Mianowicie w trakcie moich doświadczeń zawodowych z ludźmi spotkałam się wiele razy z sytuacją, że jedno dziecko, najczęściej to najmłodsze rodziło się już z kryształem, przy czym cała rodzina posiadała czakry. Natomiast jeśli jedna choćby osoba w związku posiada kryształ, a druga czakry, to spłodzone z tego związku dziecko będzie zawsze posiadało już kryształ. Zawsze wyższy potencjał góruje w przekazywanym kodzie genetycznym i energetycznym. To sprawi, że po kilkudziesięciu latach kryształowych dzieci będzie rodziło się coraz więcej, tym samym energetyka ziemi zacznie mocno wzrastać.

Dla takiego dziecka jest to coś cudownego, ponieważ od samych narodzin będzie mogło realizować bez większych przeszkód swój plan inkarnacyjny. Nie urodzi się z żadną klątwą rodową, czy innymi energetycznymi obciążeniami rodowymi, ani w trakcie życia nie będzie narażone na podpięcia, oraz na ataki energetyczne. Tym samym zapewnione będzie miało stabilniejsze życie. Dlatego zalecam bardzo często, aby od najmłodszych lat pomagać dzieciom poprzez przejście z systemu czakralnego, na system centralny. Jest to szczególnie ważne przed wejściem w okres dojrzewania, gdyż pomaga to zachować większą stabilność emocjonalną.

Do 16 roku życia rodzice mają wpływ na energetykę dziecka, gdyż podlega ono pod ich ochronę energetyczną. Dlatego też zauważcie, że kościół wszystkie najważniejsze sakramenty umieszcza właśnie w tym okresie dziecka. Gdyż wtedy decyzje podejmują za dziecko rodzice.

Bardzo często matki obawiają się zastosować ten zabieg u swojego dziecka. Dziwi mnie to za każdym razem, gdyż bardzo często nie boją się posyłać dzieci do sakramentów kościelnych, gdzie zostają czakry naznaczane pieczęciami kościelnymi, w ten sposób ograniczając potencjał duchowy i blokując prawidłowy obieg energii, a boją się uwolnić dziecko z konstruktów, które są destabilizujące ich system energetyczny.

Oczywiście rozumiem to z tej pozycji, że jest to temat nowy i może powodować problemy w otwarciu się na jego możliwości. Stąd właśnie poruszenie tego zagadnienia.

Przede wszystkim musicie wiedzieć, że zabieg Aktywacji Kryształu, nie jest to zabieg implikowania czegokolwiek w wasze struktury energetyczne. Jest to wręcz zabieg uwalniająco-oczyszczający, zatem nie ma przeciwwskazań do jego zastosowania. U dzieci ten proces jest bardzo płynny i szybko są po nim efekty. Dzieje się tak dlatego, iż dzieci nie posiadają na sobie jeszcze zbyt dużej ilości nagromadzonych brudów energetycznych, czy blokad. Choć przypadki bywają rożne.

Jedno jest pewne, że pogląd który jest rozsiewany przez osoby, które nie mają znajomości tematu, iż Aktywacja Kryształu to implikowanie konstruktu, który rzekomo jest czymś co podpina nas do jakieś formy egregora, to totalne bzdury. Nie ważne czy człowiek z czakrami, czy z kryształem posiada duszę i rdzeń duszy, który znajduje się na wysokości grasicy. To on jest najważniejszy w procesie Aktywacji Kryształu. Osoby posiadające system czakralny mają mało aktywny rdzeń, stąd bardzo często podczas procesu samorozwoju dostrzegają, że mimo ogromu pracy włożonej w swój rozwój, czują blokadę w dostępie do duszy i połączenia z nią. W momencie, kiedy zostaje aktywowany rdzeń duszy, następuje lepsza komunikacja z duszą, tym samym aktywują się nasze zdolności duchowe.

Odpowiadając zatem na pytanie, czy można dziecku Aktywować Kryształ? Odpowiedź brzmi – tak.

NA CZYM POLEGA PROCES AKTYWACJI KRYSZTAŁU

Proces aktywacji kryształu dla osób mających czakry polega na tzw. procesie odwróconej pryzmatyzacji energetycznej, między innymi poprzez usunięcie pierścieni czakralnych i ponowne scalenie ich energii w kryształ. Jest to technika o nazwie Soul Crystal Activation™, którą wykonuję już wiele lat. Zatem wszelkie informacje, jakie tutaj przekazuję są wynikiem mojego zawodowego doświadczenia.

W celu dokładniejszego zrozumienia procesu, konieczne jest w tym momencie objaśnienie budowy czakr.

Większość osób postrzega czakry jako kule energii lub jej wiry oraz jako punkty energetyczne w ciele i poza nim. W rzeczywistości budowa czakr jest znacznie bardziej skomplikowana i złożona. Czakry składają się bowiem z układów potrójnych pierścieni obracających się naprzemiennie, natomiast osobista energia życiowa płynie w tych pierścieniach. Całość budowy czakry przypomina energetyczny stożek, wirujący w środku obracających się na przemian pierścieni. Stanowią one nośniki informacyjne, między innymi dotyczące wszelkich obciążeń energetycznych, takich jak pieczęci nakładane przez kościół i inne systemy religijne, klątwy, uroki, złorzeczenia, obciążenia rodowe, w tym klątwy rodowe przechodnie itd.

Dodatkowo każdy z pierścieni odpowiada za konkretną sferę: ciała fizycznego, ciała emocjonalnego i ciała mentalnego. Stymulacja danego pierścienia wywoła efekt na przyporządkowanej do niego sferze. To sprawia, że czakry stają się idealnym narzędziem do manipulacji i zewnętrznej ingerencji energetycznej. Ponadto na poziomie czakr łączymy się energetycznie z innymi ludźmi. To z kolei sprawia, że częściej może wystąpić sytuacja podpięć energetycznych, oraz wykorzystywania naszej energii przez tzw. wampiry energetyczne.

Pierścienie czakralne bardzo łatwo poddają się manipulacjom, zarówno przez ludzi jak i inne istoty. Podstawowym problemem z czakrami jest ich podatność na ataki energetyczne oraz samoczynne wytracanie energii, w przypadku nie zachowania trudnej do utrzymania higieny energetycznej.

Podczas procesu aktywacji Kryształu, pierścienie czakralne zostają usunięte, a tym samym usuwane zostają wszelkie obciążenia, które były na nich osadzone. Natomiast energia, która płynęła w pierścieniach czakralnych skupia się wokół aktywowanego rdzenia duszy, tworząc jeden centralny punkt energetyczny. Ten proces w ten sposób zabezpiecza przed ponownymi ingerencjami i manipulacjami, gdyż nie ma już struktur, które można do tego wykorzystać, czyli pierścienie czakralne. Sama energia w Krysztale staje się na tyle intensywna i skupiona, iż nie ma możliwości zewnętrznej w nią manipulacji.

Ważne jest także wspomnienie o przepływowości energii przez czakry. Każda pojedyncza czakra posiada energetyczny torus poziomy. Całość poszczególnych torusów pojedynczych czakr tworzy jeden główny pionowy torus, którego możliwości ograniczone są przepływowością poszczególnych czakr. Wystarczy, że jedna z nich zacznie funkcjonować nieprawidłowo, wówczas cały system natychmiastowo słabnie, a tym samym słabnie cała nasza energetyka. Tym bardziej stając się podatna na czynniki zewnętrzne.

W przypadku Kryształu przepływ energii jest niezakłócony, gdyż energia od góry i od dołu bezpośrednio wpada do Kryształu, który posiada podwójny torus łączący się z torusem pola serca i wchodzącym w proces wzajemnej rezonacji, zwiększając tym samym swoje potencjały do nieograniczonych wręcz możliwości.

KRYSZTAŁ DUSZY – SCALANIE ENERGII Z CZAKR CZY USUWANIE CZAKR?

Ważne zagadnienie w kwestii Kryształu to zasadnicze pytanie: czy to proces usuwania czakr, czy scalania energii z czakr?

Spotkacie się zapewne w drodze swojego rozwoju na osoby, które oferują zabieg usuwania czakr. Zawsze musicie w tym momencie pamiętać, iż czakra to konstrukt dwojaki, czyli pierścienie czakralne i energia w nich płynąca. Kolejna ważna rzecz, jakkolwiek nie nazywałby się zabieg, nikt nie jest w stanie zabrać wam waszej życiowej energii. Zatem nie macie się tak naprawdę czego obawiać, bowiem to właśnie nasza życiowa energia jest dla nas potrzebna do życia. Jeśli ktoś Was zraniłby nożem i doszłoby do śmierci fizycznej, wówczas możecie powiedzieć, że nie ma już w Was energii życiowej, gdyż w trakcie śmierci uchodzi ona z ciałami subtelnymi.

Natomiast jeśli ktoś wykonuje zabieg usuwania czakr, co od razu zaznaczam nie jest zabiegiem Aktywacji Kryształu, wówczas taka osoba usuwa tylko same pierścienie czakralne, natomiast energia rozprasza się w ciele. To stan przejściowy, gdyż musicie wiedzieć iż czakry u takiej osoby powrócą prędzej czy później, z reguły trwa to do maksymalnie 3 miesięcy. Dzieje się tak dlatego, iż nie został aktywowany rdzeń duszy i nie zostały dopełnione dodatkowe oczyszczenia na poziomie komórkowym, tym samym nastąpił powrót do starych struktur. Zatem bardziej stosowną nazwą do Aktywacji Kryształu będzie termin scalania energii z czakr, bądź scalania czakr, niż usuwanie czakr. Przy zabiegu Aktywacji Kryształu, energia z czakr zostaje scalona w jednym miejscu, wokół rdzenia duszy, który należy najpierw aktywować. I to jest właśnie zasadnicza różnica między zabiegiem usuwania czakr, a zabiegiem Aktywacji Kryształu Duszy.

GŁÓWNA FUNKCJA KRYSZTAŁU

Główną i podstawową funkcją Kryształu jest funkcja ochronna naszego systemu energetycznego. Ta z kolei wpływa na wiele innych kwestii, o których opowiem w dalszej części materiału. Natomiast jest jeszcze powiązana z tym funkcja, mianowicie niezależność energetyczna, która właśnie w swojej formie powoduje naturalną ochronę energetyczną, przed wszelkimi ingerencjami w główny system energetyczny.

WAMPIRYZM I WYTRACANIE ENERGII A KRYSZTAŁ

Przede wszystkim dla naszego prawidłowego, zdrowego funkcjonowania bardzo ważne jest, aby poziom naszej energii był na stałym i stabilnym poziomie. W przypadku czakr zarówno niedobory jak i nadmiary energii mogą być szkodliwe, bowiem niedobory w poszczególnych czakrach sprawiają, że w ostateczności zaczynamy chorować na wielu płaszczyznach. Czakry są jak gąbki, które łatwo nasiąkają negatywną energią, jak i w bardzo łatwy sposób ją wytracają. Dzieje się tak szczególnie w kontaktach z innymi ludźmi, kiedy to tworzą się między nimi połączenia energetyczne. Na poziomie poszczególnych czakr łączymy się z innymi, w zależności od danej relacji. Tutaj pojawia się ryzyko tzw. wampiryzmu, bądź wytracania naszej życiowej energii przy nieumiejętnym jej ukierunkowywaniu.

I tak dla przykładu partnerzy seksualni łączą się na poziomie czakry sakralnej (choć nie tylko). Wystarczy, że jeden z partnerów jest osobą toksyczną, to następuje niekorzystne połączenie między nimi lub podobnie następuje to w relacji rodzic – dziecko, np. nadopiekuńcza matka i dorosły syn. W przypadku relacji rodzinnych, gdzie połączenie między rodzicami a dziećmi następuje głównie na poziomie czakry podstawy i czakry serca, uniemożliwiają wielokrotnie usamodzielnienie się dzieci i trzymanie ich na tzw. energetycznej smyczy.

Natomiast nadmiary energii przy czakrach również są niekorzystne, np. przy nagłym obudzeniu energii kundalini, czy przy nad aktywności poszczególnych czakr, co może skończyć się wieloma schorzeniami.

Kryształ natomiast utrzymuje naszą energię na stałym, oscylacyjnym poziomie, a przepływy energii są płynne. Nasza energia nie wykazuje tendencji czysto wzrostowej czy stałej, ale delikatnie oscyluje zarówno w ciągu dnia, jak i całego naszego życia. Kryształ pozwala zachować optymalny poziom oscylacji, tak aby nasze ciało i ogólnie struktury energetyczne, mogły funkcjonować jak najlepiej.

W sytuacji większego zapotrzebowania energetycznego Kryształ naturalnie reguluje poziom energii, jest to często fizycznie odczuwalne w postaci pulsowania w okolicach grasicy. Może to mieć miejsce w przypadku osłabienia naszego organizmu, w przypadku praktyk duchowych, takich jak np. medytacja, w sytuacji uzdrawiania innych, kiedy to przekazujemy własną energię do uzdrawiania, czy podczas procesów wewnętrznych spowodowanych pracą nad sobą. Wówczas Kryształ samoczynnie uzupełnia energię, aby uzyskać ponownie stały jej poziom.

CZAKRY A KRYSZTAŁ I WPŁYW NA NARZĄDY WEWNĘTRZNE

Energia z Kryształu rozpływa się po całym organizmie na poziomie kwantowym, zapewniając tym samym równomierne rozmieszczenie jej we wszystkich organach i gruczołach dokrewnych. Z kolei w przypadku czakr, sytuacja wygląda inaczej. Zbyt duży niedobór energii w poszczególnej czakrze, może doprowadzić do osłabienia narządów skupionych wokół niej, gdyż nie będą odpowiednio do energetyzowane. Przy krysztale tego problemu nie ma. Poza tym nasze ciało pobiera energię z zewnątrz nie tylko przez czakry, czy kryształ, ale przede wszystkim chłonie wszystkimi meridianami na ciele.

Nawet jeśli pobieracie energię przez czakrę korony, to energia nie tylko wchodzi przez kanał czakry, ale także przez górny obszar ciała. Tak samo przy czakrze podstawy energia dodatkowo wpływa przez stopy i całą dolną część ciała. Natomiast najwięcej energii przechodzi przez główny kanał energetyczny, czyli poszczególne czakry. Podobnie jest przy krysztale, tylko energia wchodząc przez ciało i meridiany ulokowane w ciele wpływa od dołu i od góry bezpośrednio do kryształu. Trochę to tak jakby ciało oddychało energią i ją wchłaniało. Natomiast przy czakrach, blokada już tylko jednej z nich, powoduje, że główny ciąg energetyczny ma zaburzoną cyrkulację i obieg.

KRYSZTAŁ A ZDROWIE – DLACZEGO SZYBCIEJ SIĘ REGENERUJEMY

Kryształ powiązany jest bardzo mocno z grasicą. Jest to zaniedbany i zapomniany narząd, który z wiekiem zaczyna zanikać i maleć. Jego funkcje są bardzo ważne dla naszego zdrowia i zachowania młodości, gdyż produkuje między innymi komórki macierzyste, oraz jest niezbędny dla rozwoju odporności organizmu. Energia Kryształu, poprzez powiązanie z grasicą, stymuluje ją, tym samym podnosząc odporność organizmu oraz wpływając na procesy jego regeneracji. Efektem jest poprawa i zwiększenie sił witalnych.

Oczywiście należy pamiętać, iż o ciało fizyczne należy dbać, odpowiednio się odżywiając oraz podejmując odpowiednie formy leczenia, w razie zapotrzebowania. Jednak zdrowienie następuje dużo szybciej.

Ponadto bardzo ważna kwestia. W związku z tym, iż kryształ utrzymuje i zapewnia stały poziom energii w organizmie, dochodzi do zjawiska wewnętrznego zasobu energetycznego. Mianowicie przy czakrach jeśli jesteśmy chorzy, czy osłabieni, musimy skądś energię pobrać, aby siebie doładować. Wtedy pomocne jest pobierane energii z natury, ale czasami osoby osłabione i chore pobierają energię od innych osób w ich otoczeniu. Natomiast przy krysztale sytuacja wygląda inaczej. Mamy wtedy tak naprawdę stały zasób i źródło energetyczne w sobie, które uzupełnia się wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. Zatem znika zjawisko wampiryzmu oraz potrzeby zewnętrznego do energetyzowania się przy chorobie, czy złym samopoczuciu.

Oczywiście można dodatkowo doładowywać Kryształ, wtedy pomagamy sobie zwiększać zasoby energetyczne oraz pojemność energetyczną.

Kryształ bardzo często aktywowany jest dla osób obłożnie chorych, gdzie istnieje nawet zagrożenie życia oraz w przypadku śpiączki. Jest to dlatego wówczas korzystne, gdyż całe struktury duchowo-energetyczne dostają silny i mocny zastrzyk energii, który pomaga zregenerować się ciału dużo szybciej, bowiem utrzymuje się na stałym poziomie. Bywały przypadki wybudzenia się po śpiączce, choć w tym przypadku zależy to od indywidualnej sytuacji. Wówczas jest konieczność zastosowania jeszcze dodatkowych zabiegów.

KRYSZTAŁ A TOKSYCZNE RELACJE

Jedną z podstawowych korzyści jest również ochrona przed zewnętrzną ingerencją energetyczną. Nie tworzymy połączeń energetycznych z ludźmi na poziomie czakr a to sprawia, że nie wytracamy własnej energii, ani nikt nam jej nie jest w stanie zabrać, czy się pod nią podpiąć. Osoba z Kryształem nie łączy się z innymi osobami, które mają czakry ani z osobami, które mają Kryształ. Natomiast łączy się na poziomie pozostałych ciał subtelnych.

Efektem takiej sytuacji jest eliminacja z naszego życia osób, które w jakikolwiek sposób mogłyby na nas żerować energetycznie. Dzięki temu, wiele relacji z ludźmi się weryfikuje i osoby, które są dla nas toksyczne, odchodzą z naszego życia. Z kolei zaczynamy przyciągać do naszej przestrzeni życiowej osoby na wyższych wibracjach. Oczywiście na to jakimi ludźmi się otaczamy, ma również wpływ nasza osobowość, która gra tutaj dodatkową rolę. Im bardziej jesteśmy wewnętrznie poukładani, tym bardziej poukładane mamy życie.

Natomiast jeśli chodzi podpięcia ze strony bytów, larw astralnych oraz istot, które żywią się naszą energią staje się niemożliwe, ze względu na wysoką częstotliwość energii w Krysztale. Najzwyczajniej wibracje te są dla nich nieprzyswajalne. Wszelkiego rodzaju byty i wampiry żerują na energiach niższych, których Kryształ nie produkuje. Dlatego też wspominam przy systemie czakralnym, jak ważne jest podnoszenie swoich wibracji.

KRYSZTAŁ A KLĄTWY, ZŁORZECZENIA I UROKI

Ważną kwestią jaką daje Kryształ jest ochrona przed wszelkimi możliwymi klątwami, złorzeczeniami czy urokami. Praktyki oczyszczania energetycznego stają się zbędne, bowiem Kryształ wykonuje to automatycznie. Jest to szczególnie ważne dla osób, które zajmują się zawodowo praktykami duchowymi i uzdrawianiem. Kryształ sprawia, że nie ma konieczności oczyszczania się po takich zabiegach, odcinania się od osób, nad którymi się pracowało energetycznie, zabezpieczania naszej energetyki przed ewentualnym zanieczyszczeniem się od osób, które posiadały obciążenia energetyczno-duchowe. Ponadto osoby, które posiadają Kryształ, ze względu na charakterystykę jego energii, nie są również w stanie wykorzystać jej do wyrządzenia krzywdy energetycznej, chociażby w sposób nieświadomy. Dlatego, tak jak wspomniałam jest to szczególnie korzystne dla osób praktykujących np. magię, czy inne praktyki duchowo-energetyczne.

KRYSZTAŁ A OCZYSZCZANIE ENERGETYKI

Odpada również konieczność ustawień energetycznych, ewentualnie pozostaje praca na pozostałych ciałach subtelnych, jak ciało emocjonalne, mentalne, podświadome czy inne. Te ciała można oczyszczać za pomocą różnych technik i narzędzi, jak również poprzez zabiegi energetyczne. Natomiast ciało subtelne odpowiedzialne za system energetyczny, jest przy krysztale stabilne. Stabilna ochrona energetyczna zapewnia nam możliwość przekierowania naszej energii właśnie na pracę nad sobą, pod względem problematyki związanej z emocjonalnością, czy programami podświadomości.

Ważnym elementem przy Krysztale jest nasza emocjonalność, która staje się bardziej stabilna, a oscylacja stanów emocjonalnych staje się łagodniejsza. Rzadziej popadamy w skrajne emocje np. złość, a nawet jeśli one wystąpią, to znacznie szybciej wracamy do stanu równowagi.

Przy czakrach bardzo często jesteśmy w stanie przetrwania, gdyż nasz system energetyczny jest cały czas w stanie gotowości i skupia się na niwelowaniu obciążeń energetycznych, oraz niwelowaniu spadków i wytracania energii. Oczywiście nie twierdzę, że przy systemie czakralnym nie ma możliwości dobrego funkcjonowania. Jest to jednak utrudnione i musi być spełnionych wiele aspektów, aby stan energetyki pozostawał w dobrej formie.

Jakbym miała to ogólnie określić to zauważam, iż większość osób utyka na etapie „niby pracy nad sobą”, która zaczęła się i trwa bez końca i dotyczy ciągłego oczyszczania swojego systemu energetycznego z brudów, podpięć i zanieczyszczeń energetycznych. Takie osoby kręcą się tylko w kółko, będąc w iluzji pracy nad sobą. W ten sposób trudno jest wyjść na poziom pracy nad osobowością, gdyż dość często nie starcza nam na to po prostu siły i czasu.

ROZWÓJ DUCHOWY PO AKTYWACJI KRYSZTAŁU

Kryształ sam w sobie zapewnia ponadto bardzo silne połączenie z Duszą. W swojej strukturze jest dosłownie rdzeniem naszego jestestwa, łącząc w sobie naszą świadomość, z naszą nad świadomością, z pierwiastkami żeńskim i męskim, oraz pierwiastki żywiołów. Scala nasze ciała subtelne, a przede wszystkim jest w pewien sposób naszym centrum dowodzenia i zarządzania naszą duchową energią.

Po procesie aktywacji Kryształu i scaleniu energii z czakr, pozbawione pierścieni serce jak i szyszynka w początkowej fazie przechodzą proces regeneracji energetycznej, po czym stopniowo uwalniają swój potencjał, pozwalając nam w pełni odczuwać i dostrzegać to co pozazmysłowe. To sprawia również, że nasza intuicja i wewnętrzny głos stają się bardziej wyostrzone. Konsekwencją aktywacji Kryształu jest stopniowy i dostosowany do indywidualnych uwarunkowań danej osoby, rozwój duchowy. Oczywiście jest tu konieczność praktykowania i używania własnej energii w celu poprawy jakości swojego życia, jednak jest to zdecydowanie ułatwione.

Proces aktywacji kryształu, dzięki swojej funkcji uwalniająco-oczyszczającej daje nam łatwiejszą drogę do pracy nad swoją osobowością, odnalezieniem swojego potencjału i rozwijania go poprzez różne praktyki duchowe. Mając Kryształ wychodzimy ponad energetyczny łańcuch pokarmowy, przechodząc tym samym z trybu walki, na tryb kreacji.

Pragnę zauważyć dodatkowe elementy Kryształu. Mianowicie dostrzegam jak różni się praca terapeutyczna i duchowa nad osobami z czakrami, a jak z osobami z Kryształem. Przez to, że Kryształ synchronizuje wszystkie ciała subtelne, dochodzi do szybszych zmian po wszelkich dodatkowych zabiegach i praktykach duchowych. Natomiast u osób z czakrami te procesy potrzebują dużo więcej czasu, na nadpisanie się na pozostałe ciała subtelne.

Musicie bowiem wiedzieć, że zmiana na ciele eterycznym, następnie nadpisywana jest na wszystkie pozostałe ciała subtelne. Dzieje się to w indywidualnym dla każdego tempie i jest uzależnione od zabrudzeń na pozostałych ciałach subtelnych. Stąd oczyszczenie energetyczne i jego skutki, są u wielu osób zróżnicowane. Stąd moja wielka prośba, abyście pracowali nad sobą holistycznie. Co to znaczy holistycznie? Oznacza to dbanie o każdą sferę swojego życia i siebie, jako istoty duchowej. Oczyszczanie siebie z programów podświadomości, dbanie o stabilność emocjonalną, czy czystość umysłu oraz zdrowe ciało, to podstawa naszego rozwoju. (Autor: Ewa Rożnowska)

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

 

 

Leave a Reply