PIECZĘTOWANIE CZAKR A SAKRAMENTY KOŚCIELNE CZ. III

W ostatniej części na temat sakramentów kościelnych i ich energetyczno-duchowego wpływu na człowieka, omówię sakrament Pokuty, Bierzmowania, Małżeństwa, Kapłaństwa i Namaszczenia chorych.

SPOWIEDŹ ŚW., CZYLI SAKRAMENT POKUTY

W przypadku sakramentu pokuty i pojednania, czyli Spowiedzi Św. wpływy są nieco inne, niż w przypadku Chrztu Św. i Komunii Św. Tutaj nie dochodzi do nałożenia pieczęci kościelnej na czakry, ale często widoczny jest wpływ tego sakramentu na stan czakry splotu słonecznego. Bowiem samobiczowanie, obwinianie siebie i tkwienie w wiecznym schemacie winowajcy, który na okrągło musi oczyszczać się ze swoich przewinień, sprawia, że osoby te mają przyblokowaną czakrę splotu. Tak często mają również osoby o niskim poczuciu własnej wartości.

Natomiast jeśli chodzi o sakrament Pokuty, to dochodzi do umownego zapisania pieczęci sakramentalnej, w której ujęte są formalne zasady ustalone przez kościół, mówiące o tajemnicy Spowiedzi Św. Zatem największy wpływ głównie ma ten rodzaj pieczęci na kapłana, gdyż wymusza na nim konieczność utrzymania tajemnicy spowiedzi.

Nie wiem czy wiecie, ale wszelkie wycieki z konfesjonału są karane prawem. Tajemnica spowiedzi chroniona jest nie tylko w prawie karnym, ale także cywilnym i administracyjnym. Pomijam tutaj kwestie moralne oraz osobistą karmę kapłana, który mógłby zdradzić tajemnicę spowiedzi.

Kanoniczne prawo używa określenia sacramentale sigillum – dosłownie „pieczęć sakramentalna”. W myśl § 2 prawa kanonicznego, obowiązek zachowania sekretu ma także tłumacz, jeśli występuje, jak również wszyscy inni, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechach (np. usłyszeli je, stojąc w kolejce do konfesjonału). Naruszenie tej tajemnicy przez spowiednika podlega najsurowszej karze kanonicznej, czyli ekskomunice. Gdy zaś narusza ją tylko pośrednio, powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa.

Dlaczego o tym wspominam. Otóż kapłan to też człowiek, na którego mają wpływ jego wybory i decyzje, nie tylko na to wcielenie, lecz i na inne inkarnacje. O tym jednak wspomnę przy okazji sakramentu Kapłaństwa.

Zatem najważniejsze wpływy sakramentu Pokuty to ograniczenie naszej wolności osobistej i utwierdzanie nas w poczuciu winy i wiecznej niedoskonałości. Takimi osobami łatwiej się kieruje i manipuluje. Oczywiście nie uważam, że uwalniając się z tego rodzaju sakramentu, mamy prawo robić co nam się żywnie podoba. Jednak w życiu warto wiedzieć, iż mamy prawo doświadczać życia, popełniać błędy, tylko ważne, aby nauczyć się wyciągać wnioski z tych doświadczeń i nauczyć się nie powielać błędów, a także aby zadośćuczynić innym za nasze błędy. Jednak nie uważam, że musimy każdego dnia bić się w pierś, na wysokości rdzenia duszy oraz umniejszać sobie jako istocie duchowej. Wystarczająco mocno życie potrafi nas doświadczyć, więc dokładanie sobie ciągle powtarzanego poczucia winy, moim zdaniem nie ma sensu.

BIERZMOWANIE

Sakrament Bierzmowania ma podobne skutki, jak sakrament Chrztu Św. i Komunii Św.:

1. Nałożenie pieczęci sakramentalnej na czakrze korony, która staje się blokadą w dostępie do naszego Ducha, Wyższego Jestem, czy Wyższej Formy Duchowej. W konsekwencji bardzo często nasze ukierunkowanie życiowe na samorealizację jest ograniczone. Bardzo często młode osoby wchodząc w dorosłe życie mają problemy z tym, co chcą robić w życiu, gdyż nie czują połączenia z aspektami duchowymi i brakuje odgórnego prowadzenia. Wprawdzie nie jest to całkowite odcięcie od połączenia, gdyż nadal mamy kontakt ze Źródłem i naszym Duchem, jednak jest on mało klarowny i silny. To powoduje, że bardzo często ludzie dorośli miotają się i nie wiedzą, co im sprawiłoby satysfakcję zawodową. Podchodzą do swoich wyborów bardzo logicznie, bez kierownictwa intuicji. To nasz Duch, ta Najwyższa Forma Duchowa, zna cel i kierunek naszego powołania. Zatem odblokowanie tej czakry pozwoli na odkrywanie na nowo naszych możliwości i kierunku w życiu.

2. Zapisuje się na nas aktywny rytuał, czyli sakrament kościelny, poprzez świadome podejście do ceremoniału.

3. Zyskujemy wybranego przez siebie patrona świętego. W ceremoniale Bierzmowania zobowiązujemy się iść świadomie drogą tegoż patrona. Zatem, tak jak wspominam to w przypadku Chrztu Św. i Komunii Św., wpływ takiego patrona na nasze życie jest ogromny. Warto sprawdzić, czy przypadkiem nie wiedziemy od tamtego momentu, życia podobnego do życia naszego patrona. Jeśli nie jest to wpływ wspierający, wówczas warto odwołać jego wpływy.

Podsumowując, odwołanie sakramentu Bierzmowania następuje poprzez zdjęcie pieczęci kościelnej z czakry korony, w formie zabiegu energetycznego lub silnego rytuału magicznego, a także odwołanie rytuału i przysiąg, a także patronów, poprzez specjalny dekret.

MAŁŻEŃSTWO

Podczas sakramentu ślubu para przechodzi rytuał, podczas którego kapłan nakłada na małżonków pieczęć na czakrze sakralnej. Pieczęć ta stanowi blokadę, gdyż każda taka dodatkowa ingerencja z zewnątrz zatrzymuje przepływy energetyczne w czakrze, przekładając się na cały system energetyczny.

Ponadto musicie wiedzieć, iż pieczęć naznacza nas oraz podporządkowuje określonym zasadom ujętym w pieczęci, o czym mówiłam już we wcześniejszych materiałach. Dla małżonków oznacza to, że muszą stosować się do reguł ujętych w kościele katolickim oraz, że w trakcie każdego aktu seksualnego, część energii z niego wędruje do egregora kościoła katolickiego, zasilając go. Zatem warto taki konstrukt zdjąć, aby odzyskać wolność i energię, aby niepotrzebnie jej nie wytracać, oraz aby związek mógł dalej zasilać siebie pełną siłą wzajemnie przekazywanej energii, która jest generowania podczas aktu seksualnego.

Zdjęcie takiej pieczęci nie oznacza od razu zrezygnowanie z praktyk religijnych. Chodzi o odblokowanie pewnych aspektów, które mogłyby przełożyć się na wzmocnienie małżonków.

Energia seksualna to najsilniejsze źródło energii, jaką może wygenerować człowiek. Zatem szkoda marnować te zasoby, które można by przekierować na wzmocnienie związku, choćby poprzez intencjonowanie każdego aktu seksualnego.

Bardzo często uwolnienie małżonków z pieczęci kościelnej z sakramentu małżeństwa, na nowo odświeża związek. Jednak tylko wtedy, kiedy małżeństwo zbudowane jest na filarze miłości. Uwolnienie małżonków zarówno z pieczęci kościelnej, jak i przysięgi ślubnej, często weryfikuje stan relacji, pozostawiając to, co łączy tak naprawdę dwoje ludzi. Jeśli miłość jest szczera i dojrzała, wówczas para zbliża się do siebie jeszcze bardziej, natomiast jeśli małżeństwo trzymało się tylko poprzez przysięgę i pieczęć, wówczas szybko następuje weryfikacja związku.

Sakrament małżeństwa zapisuje się zatem na kilku poziomach:

1. Wspomniana pieczęć kościelna na czakrze sakralnej.

2. Uroczysta przysięga ślubna, która łączy dwie dusze w zobowiązaniu względem siebie, przede wszystkim do pozostawania razem, aż do śmierci. Problemem jest to, że śmierć nie została określona jako śmierć fizyczna, cielesna, tylko określająca człowieka jako całość, łącznie z Duszą. Dusza natomiast jako nieśmiertelny element natury poprzez kolejne wcielenia, nosi na sobie takie przysięgi, generując następnie ciąg przyczynowo-skutkowy, czyli karmę danego człowieka. Stąd często w analizach i diagnostykach okazuje się, jak niektóre dusze, wielokrotnie spotykają się w kolejnych wcieleniach, powtarzając wchodzenie w związki między sobą. Takie kwestie to właśnie efekt wielu zobowiązań, nie tylko ślubów, jakimi obdarowujemy siebie i swoich najbliższych w ciągu swojego życia.

W związku z tym, odwołanie przysięgi ślubnej jest szczególnie istotne dla osób po rozwodzie. To pozwoli dopiero w sferach energetyczno-duchowych, otworzyć Wam drogę do tworzenia trwałych związków. Bowiem jeśli z aktywną przysięgą ślubną próbujecie ułożyć sobie z nową osobą życie, możecie doświadczać przeróżnych sytuacji, które będą sabotażować ten związek. Bowiem w myśl zasad energetyczno-duchowych, nadal macie aktywną przysięgę małżeńską, która będzie dążyła do realizacji.

Pamiętajcie dodatkowo, że wszyscy świadkowie biorący udział w danej przysiędze, będą podświadomie dążyć do realizacji tej przysięgi. To bardzo silne aspekty, które potrafią wiele namieszać w życiu i nie tylko w tym życiu.

Ponadto nawet jeśli dostaniecie formalny rozwód kościelny, to nic nie zmienia w Waszym życiu. Ponieważ kościół dając rozwód nie unieważnia rytuału, ani go nie odwołuje. To tylko papierek, który niczego nie zmieni w sferach energetyczno-duchowych.

3. Kolejną kwestią wpływu sakramentu małżeństwa to aktywny rytuał magiczny, który wpisuje się również w zobowiązania na Duszy.

Podsumowując temat sakramentu małżeństwa najważniejsze to mieć świadomość, że jeśli decydujecie się na ślub kościelny, to automatycznie poprzez przysięgi i pieczęć kościelną podlegacie pod prawa i zasady kościoła. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn dojdzie do rozwodu, bądź nie zastosowania się do tej przysięgi, wówczas zasada przyczyny i skutku, czyli karmy wystawi rachunek za niedotrzymanie obietnicy.

Dlatego też po rozwodzie należy w świadomy sposób odwołać wszystkie zobowiązania z tym związane, aby oczyścić i odciąć konsekwencje karmiczne. Oczywiście to co wydarzyło się do momentu odwołania przysiąg, przyniesie to w życiu danej osoby konsekwencje, jednak zawsze mamy prawo zmienić siebie i w miarę możliwości oczyścić obciążające i blokujące nas aspekty.

Sakrament małżeństwa odwołuje się poprzez zdjęcie pieczęci kościelnej z czakry sakralnej, poprzez zabieg energetyczny lub silny rytuał magiczny, oraz odwołanie przysiąg i ślubów, poprzez specjalny dekret.

KAPŁAŃSTWO

Sakrament kapłaństwa jest szczególnym ceremoniałem, który nadaje naszej Duszy wyjątkowych cech. Bowiem ślubowanie i przysięgi jakie są uroczyście i rytualnie składane podczas tego sakramentu, odciskają na naszej Duszy pewną charakterystykę, która już zawsze w pewien sposób będzie charakteryzowała daną osobę. Choć można dokonać odwołania sakramentu kapłaństwa, to jedna rzecz pozostaje niezmienna. Otóż osoby, które w poprzednich wcieleniach miały za sobą kapłańskie służby, wówczas w kolejnych inkarnacjach ich Dusza zyskuje charakter i specyfikę służebną. W zasadzie tego typu kwestie mają przełożenie też do innych ról, jakie pełniliśmy w poprzednich wcieleniach, gdyż one następnie składają się na specyficzny charakter Duszy i jej predyspozycje.

Jednak kapłaństwo to posługa, służba innym i takie aspekty mogą w kolejnych inkarnacjach mocno wpływać na naszą realizację, zwłaszcza w obrębie posiadania rodziny. Osoby, które mają aktywne przysięgi ascetyczne, czy kapłańskie, to ludzie, którzy mają bardzo często problem z odmawianiem ludziom, czują silny obowiązek pomagania, często ponad własne siły, a także często nie mogą ułożyć sobie właśnie kwestii stabilnej rodziny i związku. Mimo, iż odwołamy tego typu przysięgi, należy wiedzieć, że potrzeba uzdrawiania i służenia innym może nadal w takiej osobie pozostać, tylko już w innej formie, np. jako uzdrowiciel niekonwencjonalny, lub terapeuta czy psycholog. Im ktoś dłużej pełnił posługę kapłańską, czy zakonną, tym większy wpływ na ukształtowanie się pewnej specyfiki Duszy, on ma.

Przysięgi i zobowiązania kapłańskie są bardzo silne i jeszcze zależą od stopnia hierarchii kościelnej. Najlżejsze przysięgi i pieczęci są u diakonów, natomiast z każdym kolejnym stopniem wtajemniczenia są silniejsze, czyli u prezbiterów i biskupów.

Podczas święceń nakładana jest pieczęć na czakrę gardła, ale też wzmacniania jest pieczęć na czakrze trzeciego oka z Chrztu Św. i czakrze korony, ta z Bierzmowania. Dodatkowo zapisuje się aktywny rytuał na danej osobie, a także powstają zobowiązania, ślubowania i przysięgi.

Nadmienię tylko jedną kwestię, iż śluby zakonne a śluby kapłańskie, to zupełnie inne kwestie. Sakrament kapłaństwa tyczy się tylko diakonów, prezbiterów i biskupów. Również przysięgi i zobowiązania są inne, bowiem w przypadku zakonów to zupełnie inne posługi, które zależne są od rodzaju zakonu. W większości jednak przypadków ślubów zakonnych, Dusza zyskuje przysięgi czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, natomiast w przypadku kapłaństwa to głównie przysięga służby innym oraz posłuszeństwa i czystości. W przypadku niektórych zakonów dodatkowo wchodzi szczególny rodzaj misji duchowej.

W związku z tym jeśli macie zapisane na Duszy przysięgi ubóstwa, najczęściej wiążą się one z przysięgami zakonnymi.

Zatem, aby usunąć wpływy sakramentu kapłaństwa należy oczyścić czakry z pieczęci, a także wykonać specjalny ceremoniał i dekret, w którym dana osoba świadomie odwołuje wszelkie zobowiązania, związane z tym sakramentem.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Ostatnim sakramentem jest tzw. namaszczenie chorych, czasami nazywane ostatnim namaszczeniem, którego pierwowzorem było uzdrawianie przez nakładanie rąk. Najczęściej przeprowadza się go na osobach w stanie agonii, jednak można go wykonywać wiele razy w swoim życiu, podczas ciężkich stanów chorobowych, w celu szybszego uzdrowienia ciała.

Ostatnie namaszczenie to rytuał, w którym pieczęć na systemie energetycznym jest wieloraka. Jej główna struktura formuje się na pierścieniu czakry podstawy, ale pozostałe elementy zamykają ponadto czakrę korony i czakrę serca. Niestety powoduje to zamykanie całego układu energetycznego, nie pozwalając Duszy wyjść z ciała, ani rozpuścić ciał subtelnych po śmierci. Zatem największe konsekwencje Dusza ponosi po śmierci fizycznej, gdzie Dusza nie ma możliwości swobodnego odejścia do Źródła, często będąc przywiązana do ciała. Za życia zabezpieczeniem jest albo posiadanie centralnego systemu energetycznego, czyli Kryształu Duszy, albo nie przyjmowanie tego sakramentu. Natomiast po śmierci można zdjąć pieczęci z ciała eterycznego, albo dokonać kremacji, tym samym uwalniając Duszę.

Podsumowując wszystkie sakramenty i ich wpływ na naszą sferę energetyczno-duchową, należy wiedzieć, że zostaje nasz system energetyczny obciążony, a sfera duchowa ograniczona. Stajemy się w pewien sposób wykonawcami pewnych reguł i zasad, ponad które nie wolno wychodzić. Każde wychylenie się od normy jest traktowane jako grzech, często podkreślając niemożność odwołania wielu konsekwencji sakramentalnych. Tak to jest przy sakramencie Chrztu Św., Małżeństwa i Kapłaństwa. Ludzie często trzymani są w poczuciu winy, które jest wspaniałym narzędziem do manipulacji i kontroli określonego podejścia i myślenia.

Na koniec pragnę poruszyć jeszcze istotną kwestię. Bardzo często ludzie twierdzą, iż do sakramentu Bierzmowania podeszli byle jak, bez zaangażowania, zatem zapewne skutki tego sakramentu nie zostały na nich zapisane. I tutaj was rozczaruję. To tak nie działa. Bowiem już sam fakt wypowiadania przysiąg i brania udziału w rytuale, daje skutki w postaci aktywnego zapisania się tegoż rytuału, jak również nałożenia pieczęci. Można w świadomy sposób przyblokować ten proceder, jednak trzeba mieć ku temu siłę i odpowiedni zasób energetyczny. Jest jeszcze jeden sposób, o którym opowiem na samym końcu materiału.

Przypomnę zatem co należy wykonać, aby pozbyć się wpływów wszystkich sakramentów:

1. Usunięcie pieczęci kościelnych z czakr.

2. Odwołanie aktywnego rytuału.

3. Odwołanie przysiąg i zobowiązań składanych podczas sakramentów, oraz odwołanie patronów świętych (w przypadku Chrztu Św., Bierzmowania i Komunii Św.).

Warto również, abym wspomniała o jeszcze jednej istotnej kwestii. Mianowicie, na oczyszczenie siebie w pełni z wpływów sakramentów i kościoła katolickiego, ma wpływ również weryfikacja naszych poglądów, zasad, wartości i kodeksów, którymi zostaliśmy obarczeni za dziecka, a z którymi żyliśmy przez wiele lat. To sprawia bardzo często, iż powstaje w naszej podświadomości wiele programów, które żyją już swoim życiem i kierują naszym sposobem myślenia i zachowania.

Takimi programami może być poczucie winy, program strachu, lęku przed grzechem i piekłem lub brakiem zbawienia. Moi drodzy nikt nie został powołany do życia w strachu, czy ciągłym życiu w poczuciu winy. To nie są wysokie wibracje, którymi mamy emanować. Najsilniejszą wibracją jest miłość, która ma rozpuszczać tego typu programy, aby móc wzrastać i rozwijać się duchowo.

Dla osób, które myślą inaczej zadam pytanie: czy człowiek, który każdego dnia żyje w poczuciu niższości, poczuciu winy, małości swoich możliwości, czy wręcz w poczuciu gorszości z racji swojej natury grzesznika, może rozwinąć dobrobyt w swoim życiu? Czy taki człowiek może osiągać sukcesy życiowe na miarę swoich możliwości duchowych?

Ponadto należy zdać sobie sprawę z jeszcze jednej konsekwencji, podczas odłączania się od systemu kościelnego. Zaznaczam systemu kościelnego, nie wiary. Mianowicie społeczeństwo i rodzina. Zderzenie się z ich krytyką, naciskiem, a często i wykluczeniem społecznym, może stać się Waszym udziałem. To częste sytuacje. To bardzo przykre, jeśli ludzie warunkują kontakty rodzinne tylko z powodu poglądów religijnych, ale też często i politycznych. Jednak moim zdaniem jeśli chcecie być w zgodzie ze sobą, stać się niezależnymi istotami duchowymi, wówczas zdołacie poradzić sobie z tego typu zachowaniami.

Pamiętajcie, że nikt w Waszych butach nie przejdzie Waszego życia. Tylko Wy sami. To Wy decydujecie o tym, jakie życie będziecie wiedli. Przecież konsekwencje decyzji i wyborów i tak poniesiecie Wy.

Pragnę dodać jeszcze ważną rzecz. Mianowicie zdaję sobie sprawę z tego, iż wielu ludzi żyje w różnej rodzinie i społeczności, którzy są w stanie zatruć wręcz swoim zachowaniem, życie osobom, które chcą wyjść z systemu kościelnego. Jeśli na dany moment nie macie możliwości uniknąć pewnych sakramentów, wówczas jedną rzecz możecie uniknąć podczas nich. Mianowicie osoby, które mają aktywny kryształ, czyli scentralizowany system energetyczny, poprzez brak pierścieni czakralnych i naturalną ochronę energetyczną, jaką zapewnia kryształ, mogą uniknąć zapisania się na ich energetyce pieczęci sakramentalnych. Zatem dzieci, które są po zabiegu Aktywacji Kryształu, są w pełni bezpieczne, jeśli chodzi o zapisy pieczęci kościelnych. Natomiast zapisy na duszy zobowiązań i rytuałów, są wówczas aktywne. Jednak to również jest możliwe do odwołania, nawet zaraz po sakramencie. Osobiście wykonuję zabiegi oczyszczania duszy z takich zapisów. W przypadku małych dzieci należy to zrobić bez ich udziału, gdyż nie jest z ich strony możliwe świadome spisanie odpowiedniego dekretu i świadome jego przeczytanie.

Podsumowując temat wpływu sakramentów kościelnych na człowieka, podam wam możliwości odwołania tychże działań. Są to sposoby, którymi ja od wielu lat uwalniam ludzi z tych wpływów. Jeśli ja miałabym wykonywać uwalnianie na danej osobie, wówczas wykonuję usuwanie pieczęci kościelnych poprzez zabieg energetyczny. Są tutaj do wyboru dwie opcje. Oczyszczanie czakr z tych konstruktów, lub zabieg Aktywacji Kryształu Duszy. Kolejną kwestią jest przeprowadzenie przeze mnie ceremoniału odwołania przysiąg, ślubów i zobowiązań, podczas którego odwołujemy wpływy rytuałów – sakramentów oraz odwołujemy patronów świętych, przyjętych podczas Chrztu Św., Komunii Św. i Bierzmowania. Podczas tego ceremoniału, można dodatkowo odwołać patrona z rodziny, jeśli imię dostaliśmy po członku rodu, a wpływ jego życia jest na nas niekorzystny.

To jedna z możliwości. Jednak wyszłam naprzeciw Wam z możliwością wykonania uwolnienia siebie z wpływów sakramentów, poprzez działania wykonane przez Was w zaciszu domowym. Na takie potrzeby stworzyłam specjalny program na usuwanie wpływów z sakramentów kościelnych. Jest to program, który składa się z dwóch części. Pierwsza to oczyszczenie systemu energetycznego, czyli czakr, z pieczęci kościelnych. Ten program na oczyszczanie czakr już znacie, gdyż wspominałam o nim przy okazji tematu harmonizacji i regulacji czakr. Ten właśnie program poprzez kombinację działań, w tym silnego działania rytualnego, pozwoli Wam samemu zdjąć takie konstrukty, jak między innymi pieczęci kościelne. Drugim działaniem jest wykonanie ceremoniału, w którym odwołacie przysięgi i patronów, których przyjęliście podczas sakramentów.

Program ten dostępny jest w dwóch formach. Pierwszy dla osób, które nie mają ani zdjętych pieczęci kościelnych, ani odwołanych zobowiązań, czyli nigdy nie działały nad sobą w tej kwestii. Zatem w tym wypadku należy wybrać pełen program do unieważniania sakramentów. Natomiast osoby, które już wcześniej miały zdjęte pieczęci kościelne, ale nie wiedziały, że trzeba również odwołać patronów i zobowiązania oraz przysięgi, mogą wybrać tylko opcję ze specjalnym ceremoniałem na odwołanie tychże zobowiązań.

Wszystkie te działania są dostępne na mojej stronie www.kodyswiadomosci.org w panelu PROGRAMY I KURSY. W celu korzystania z jakichkolwiek programów, czy to płatnych, czy bezpłatnych, należy na mojej stronie najpierw utworzyć w zakładce MOJE KONTO, swój panel, w którym będą zapisywać się wszystkie zakupione lub pobrane przez Was programy. Dostęp do materiałów zyskujecie od razu po zakupie i macie do nich dostęp zarówno z pozycji komputera, jak i telefonu. (Autor: Ewa Rożnowska)

Bezpośredni link do PROGRAMU UNIEWAŻNIANIA SAKRAMENTÓW znajduje się TUTAJ.

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

2 myśli w temacie “PIECZĘTOWANIE CZAKR A SAKRAMENTY KOŚCIELNE CZ. III”

  1. Droga Ewo, bardzo Ci dziękuję za te cenne informacje,w naszym środowisku nikt tak na to nie patrzy. Skazuje nas na ograniczenia i poczucie winy w którym często i tak już żyjemy. Mam jednak pewne pytanie,czy apostazja cokolwiek w takim razie zmienia,czy jesteśmy tylko wypisani z kościoła a cała reszta i tak zostaje? Pozdrawiam Jolanta

    1. Witaj. Apostazja niczego w sferach energetyczno-duchowych nie zmienia, zatem nie niweluje to wpływu kościoła na nasze struktury. Zatem nie trzeba robić apostazji, a raczej korzystniej jest zlikwidować skutki i zapisy sakramentów. Pozdrawiam

Leave a Reply