UNIEWAŻNIANIE SAKRAMENTÓW

W wasze ręce oddaję narzędzia, dzięki którym w skuteczny sposób zniwelujecie wpływy sakramentów kościelnych, a które mogłyby w blokujący sposób wpływać na Wasze struktury energetyczno-duchowe. Jakie to blokady i jaki jest ich oddźwięk tłumaczę w osobnych artykułach, do których odsyłam Was w tym miejscu:

  1. PIECZĘTOWANIE CZAKR A SAKRAMENTY KOŚCIELNE CZ. I
  2. PIECZĘTOWANIE CZAKR A SAKRAMENTY KOŚCIELNE CZ. II
  3. PIECZĘTOWANIE CZAKR A SAKRAMENTY KOŚCIELNE CZ. III

Jak widzicie poniżej są dwa programy, które różnią się tym, iż pierwszy z nich jest kompleksowym działaniem, niwelującym całościowo wpływy sakramentów. Jest on skierowany głównie do osób, które nigdy nie miały usuwanych pieczęci kościelnych, oraz nie miały odwoływanych zobowiązań, rytuałów oraz patronów, związanych z sakramentami kościelnymi. Natomiast drugi program, skrócony, jest skierowany do osób, które miały już w swoim życiu oczyszczane czakry z pieczęci kościelnych, ale nie miały odwoływanych zobowiązań, rytuałów, ani patronów z sakramentów. Jeśli mimo przeczytania artykułów nie wiecie, jaki wybrać dla siebie program, możecie wysyłać zapytania na e-mail: kodyswiadomosci@gmail.com.

W celu zakupienia programu należy najpierw założyć swój panel na stronie www.kodyswiadomosci.org, chyba że już wcześniej taki zakładaliście. Założenie takiego panelu polega na wejściu w zakładkę: MOJE KONTO, na stronie i zarejestrowanie siebie poprzez swój e-mail. Wówczas w e-mailu dostaniecie informację o potwierdzeniu rejestracji. Od tego momentu możecie śmiało dokonywać zakupów w zakładce: PROGRAMY I KURSY, oraz wówczas będziecie również mogli pobierać darmowe materiały i e-booki, z tejże strony. Wszystkie pobrane i zakupione materiały automatycznie pokazują się w zakładce: MOJE KONTO. Tam też macie wówczas stały dostęp do tych materiałów z pozycji komputera oraz telefonu.

PROGRAM NA UNIEWAŻNIANIE WPŁYWU SAKRAMENTÓW KOŚCIELNYCH


Program ten składa się z części teoretycznej, w której wyjaśniam wpływy sakramentów kościelnych, na sferę energetyczno-duchową. W kolejnej części – praktycznej, następuje podjęcie działania na zniwelowanie tychże wpływów. Ta część składa się z odrębnego programu na regulację i harmonizację czakr, który jednocześnie zawiera sporą dawkę wiedzy, na tematy ze sfery energetycznej człowieka. W tym programie następuje zniwelowanie pieczęci kościelnych z systemu energetycznego. Następnie przechodzimy do ceremoniału na odwołanie rytuałów, czyli sakramentów, wraz z zobowiązaniami związanymi z tymi sakramentami, a także odwołanie patronów świętych, jeśli ich wpływ jest niekorzystny. Ten program skierowany jest do osób, które nigdy nie miały usuwanych pieczęci kościelnych z czakr, ani nie odwoływały rytuałów-sakramentów, oraz nie miały niwelowanych z tego tytułu przysiąg, ślubów i zobowiązań, czy też patronów świętych.


SKRÓCONY PROGRAM NA UNIEWAŻNIANIE WPŁYWU SAKRAMENTÓW KOŚCIELNYCH


Program ten składa się z części teoretycznej, w której wyjaśniam wpływy sakramentów kościelnych, na sferę energetyczno-duchową. W kolejnej części – praktycznej, następuje wykonanie ceremoniału na odwołanie rytuałów, czyli sakramentów, wraz z zobowiązaniami związanymi z tymi sakramentami, a także odwołanie patronów świętych, jeśli ich wpływ jest niekorzystny. Ten program skierowany jest do osób, które miały już usuwane pieczęci kościelne z czakr, ale nie odwoływały rytuałów-sakramentów, oraz nie miały niwelowanych z tego tytułu przysiąg, ślubów i zobowiązań, czy też patronów świętych.