ANALIZY

ANALIZA OGÓLNA

350 zł

Analiza ogólna standardowo przeprowadzana jest przeze mnie podczas pierwszej konsultacji diagnostycznej online lub osobistej. Taką formę zdecydowanie bardziej preferuję, ze względu na bezpośredni kontakt z daną osobą. Natomiast jest możliwość zamówienia takiej analizy w formie pisemnej, która jest wysyłana do danej osoby na wskazany e-mail. Wówczas należy przygotować do niej aktualne zdjęcie, imiona i nazwisko oraz datę urodzenia.

Analiza ta zawiera opis stanu czakr, w tym ewentualne złorzeczenia, uroki, klątwy, działania rytualne na danej osobie, klątwy bądź obciążenia rodowe, podczepy, czy inne obciążenia energetyczne. Ponadto wskazane zostają przeze mnie obciążenia inkarnacyjne w postaci przysiąg, ślubów i zobowiązań, które mają wpływ na obecne wcielenie. Jeżeli dostrzegę dodatkowe nieprawidłowości w ciałach subtelnych oraz ciele fizycznym, który jest również jednym z ciał subtelnych, również te elementy zostają przeze mnie wskazane.

Analiza trwa tyle co standardowa konsultacja diagnostyczna, czyli 1 godz. do 1 godz. i 15 min.

ANALIZA STANU RELACJI PARTNERSKIEJ

450 zł

Analiza stanu relacji partnerskiej ma na celu przede wszystkim określenie możliwej najbliższej przyszłości związku. Jest to sfera bardzo delikatna, gdyż najczęściej takie analizy są przeprowadzane w momentach kryzysowych w danej relacji. Jednak moim zadaniem jest przedstawienie realnej sytuacji, przekazanie obiektywnej analizy i podanie realnych możliwości wyjścia z trudnej sytuacji.

Za każdym razem będę zaznaczać, że w takich wypadkach należy pracować holistycznie. Czasami z pozoru nie powiązane ze sobą sprawy, mogą wpływać na stan relacji. Zatem taka analiza jest połączeniem wielu technik, które mają docelowo określić wszelkie możliwe obciążenia danych osób. Określone zostają połączenia energetyczne między partnerami, stosunek partnerów do siebie, połączenia inkarnacyjne oraz określenie jaka jest na dany moment prognoza na przyszłość danej relacji.

Oczywiście zostaje przeze mnie zaproponowana możliwa forma naprawy relacji, która może docelowo składać się z wielu działań, które są uzależnione od ustalonych przyczyn. Wyjście z impasu zależy od głębokości kryzysu, podejścia do naprawy relacji, a także wielu czynników indywidualnych dla danego związku. Zatem praca nad naprawą relacji może potrwać tygodnie, a nawet miesiące. Oczywiście zaangażowanie osób w pracę nad związkiem zdecydowanie daje dużo lepsze perspektywy na przyszłość.

Sytuacje bywają bardzo różne i należy brać każdą możliwość pod uwagę, w tym opcję rozpadu związku. Wtedy skupiamy się na podtrzymaniu i wzmocnieniu jednej ze stron, bądź dwóch w ewentualnym, trudnym okresie rozejścia się pary.

Analiza stanu relacji partnerskiej przeprowadzana jest przeze mnie w formie sesji online lub osobistej i trwa do 1 godz. 30 min., maksymalnie do 1 godz. 45 min.

Jeżeli analiza miałaby być wykonana zdalnie, bez udziału osób w rozmowie, wówczas opis takiej analizy zostaje wysłany na wskazany adres e-mail.

ANALIZA STANU FIRMY, BIZNESU

600 zł

Analiza stanu firmy i biznesu polega na konsultacji online lub osobistej, ewentualnie analizy zdalnej, wysyłanej na wskazany e-mail, podczas której wykonuję diagnostykę problematyki w firmie, czy biznesie. Przy wykorzystaniu wielu technik ustalam przyczynę, która wpływa na kryzys finansowy w firmie.

Przede wszystkim sprawdzam właściciela, bądź właścicieli firmy pod względem energetycznym, stan energetyczny firmy, czy nie ma żadnych złorzeczeń, przekleństw oraz działań rytualnych na firmie, a także sprawdzam możliwą najbliższą przyszłość i rozwój finansowy. Ponadto ustalam za pomocą diagnostyki numerologicznej, czy nazwa firmy jest wspierająca, czy też nie.

Po dokonaniu pełnej analizy zostają przeze mnie ustalone możliwe działania, w celu polepszenia sytuacji finansowej firmy, czy biznesu. Do takich działań należą między innymi:

– ustawienia numerologiczne właściciela firmy, jak i nazwy biznesu;

– oczyszczanie z obciążeń energetycznych;

– autorski, trwały rytuał na wzmocnienie i ochronę firmy;

– czy ewentualne dodatkowe działania, zależne od sytuacji firmy.

Tego typu analiza dotyczy już istniejącej firmy, która aktualnie przeżywa kryzys. Natomiast innego rodzaju będzie analiza dla osoby, która planuje otworzyć własny biznes.

ANALIZA PLANU NA OTWARCIE FIRMY, BIZNESU

800 zł

Analiza planu na otwarcie firmy, czy biznesu ma na celu pomóc ustalić wszelkie możliwe dogodności i wspierające elementy, które mogłyby stanowić źródło potencjalnego sukcesu finansowego firmy. Oczywiście na początku pragnę zaznaczyć, iż pomysł i wkład oraz zaangażowanie w budowanie struktur biznesowych to nawet 70% sukcesu. Na pozostałe 30% możemy mieć wpływ właśnie poprzez odpowiednie wspieranie się działaniami energetycznymi. Zatem co wchodzi w skład takiej analizy. Otóż na podstawie konkretnych danych:

– pomagam wybrać wspierającą nazwę firmy, datę jej rozpoczęcia i zarejestrowania oraz tym samym określenie możliwego, potencjalnego przeznaczenia firmy;

– sprawdzam przyszłego właściciela pod względem energetycznym i duchowym, czy nie ma obciążeń, które mogłyby blokować przepływ finansów, czy powodować chaos w firmie;

– sprawdzam miejsce powstania firmy pod względem energetycznym;

– rozpisuję daty i miesiące, a nawet lata, które mogą być wspierające dla firmy.

Analiza ta składa się z pisemnego wskazania dat i propozycji nazw firmy oraz składa się z godzinnej konsultacji, w celu omówienia rezultatów diagnozy.

ANALIZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I POTENCJAŁU DUCHOWEGO

400 zł

Analiza predyspozycji zawodowych i potencjału duchowego przeprowadzana jest przeze mnie podczas sesji online lub osobistej. Polega na wspólnym poszukaniu zainteresowań i możliwych sposobów samorealizacji. Poprzez widzenie energetyczno-duchowe oraz analizę numerologiczną pomagam określić zapisane na duszy umiejętności i zdolności, które dana osoba mogłaby wykorzystać w życiu zawodowym, czy prywatnym. Do takiej analizy należy przygotować takie dane jak: datę urodzenia, imiona i nazwiska oraz wypisać pytania, czy swoje propozycje zawodowe, które dodatkowo jestem w stanie sprawdzić za pomocą prognostyki jasnowidzenia i przy użyciu kart, czy na dany moment są one korzystne do wprowadzenia.

ANALIZA NUMEROLOGICZNA IMION I NAZWISK

350 zł

Analiza numerologiczna imion i nazwisk, wykonywana jest przeze mnie zdalnie, na podstawie wszystkich imion i nazwisk i ma na celu określenie, czy wibracje tychże imion i nazwisk wspierają daną osobę charakterologicznie w jej Drodze Życia, oraz czy są konieczne zmiany w ustawieniach. Analiza zawiera również propozycje zmiany ustawień numerologicznych, w tym wspierający podpis. Całość wysyłana jest przeze mnie w formie pisemnej na wskazany e-mail.

Po ustaleniu terminu wykonania przeze mnie analizy, należy wysłać swoje dane na e-mail: kodyswiadomosci@gmail.com.

Dane mają zawierać: datę urodzenia, wszystkie nadane imiona i nazwiska, łącznie z pseudonimami i imionami duchowymi nadanymi przez siebie, bądź innego numerologa, a także dokonać wpłaty na konto przed wykonaniem przeze mnie analizy.

PEŁEN PORTRET NUMEROLOGICZNO -ENERGETYCZNY

1500 zł

(z uwagi na komplet zapisów do końca lutego nie przyjmuję dalszych zleceń)

Każdy portret numerologiczny wykonywany przeze mnie NIE JEST generowany przez jakikolwiek program, ale jest to całkowicie spersonalizowana analiza i interpretacja kodów numerologicznych względem osoby, dla której jest ona wykonywana. Ponadto odczyty wykonuję nie tylko na podstawie techniki numerologicznej, ale również na podstawie moich wglądów w energetykę danej osoby. Natomiast odczyty inkarnacyjne są podparte odczytami z zapisów duszy. Jest to autorska metoda diagnostyczna, która pozwoli w sposób kompleksowy poznać siebie zarówno od strony duchowej, jak i psychicznej.

Portret ten powstaje na podstawie daty urodzenia, imion i nazwisk oraz na podstawie aktualnego zdjęcia i zawiera opis poniższych aspektów na ok. 35-38 stronach A4:

opis stanu energetyki (czakr), diagnozę pod kątem obciążeń energetycznych typu podczepy, klątwy, złorzeczenia, uroki, obciążenia rodowe; opis stanu ciał subtelnych; wskazanie obciążeń inkarnacyjnych, takich jak przysięgi, śluby i zobowiązania, mające wpływ na aktualne wcielenie; ogólny profil osobowości (w tym opisy wszystkich wibracji, zawartych w dacie urodzenia, z głównym naciskiem na opis numerologicznej Drogi Życia); opisy cykli życiowych, wyzwań oraz wibracji warunków, czyli okoliczności i zdarzeń, jakie będą miały na nas znaczący wpływ w toku całego naszego życia; analiza wibracyjna imion i nazwisk wraz z ustawieniem korzystnych podpisów oraz wspomagającym pseudonimem lub imieniem; opisanie patronów od każdego imienia oraz jaki wpływ mają na daną osobę; wyszczególnienie obciążeń karmicznych, rodowych oraz ewentualnych innych blokad i obciążeń, włącznie z inkarnacyjnymi; predyspozycje do wykonywania zawodów lub formy realizowania się pozazawodowego; określanie numerologicznych kodów życia (głównych kierunków, w jakim powinniśmy się realizować w danym wcieleniu); określenie niekorzystnych i korzystnych okresów i lat; określenie potencjału duszy z uwzględnieniem ogólnej specyfikacji duszy, włącznie z podaniem ogólnych wskazań co do poprzednich inkarnacji; określenie rodzaju przeznaczenia na to wcielenie.

W celu zamówienia takiego portretu należy się ze mną skontaktować w celu ustalenia terminu jego realizacji, wysłanie wszystkich potrzebnych danych na e-mail: kodyswiadomosci@gmail.com oraz wpłatę na konto bankowe, w tytule pisząc: PORTRET NUMEROLOGICZNY oraz imię i nazwisko.

W e-mailu z danymi należy wysłać: aktualne zdjęcie, wszystkie imiona nadane przy urodzeniu, imię z bierzmowania jeśli takowe było i podać, które imię jest z jakiego sakramentu, podanie ewentualnych imion i pseudonimów nadanych przez numerologów lub samemu w sposób rytualny, wszystkie nazwiska (rodowe od ojca, matki oraz po mężu, w przypadku kobiet), datę urodzenia, godzinę urodzenia jeśli jest znana.

PEŁEN PORTRET NUMEROLOGICZNY

1000 zł

(z uwagi na komplet zapisów do końca lutego nie przyjmuję dalszych zleceń)

Każdy portret numerologiczny wykonywany przeze mnie NIE JEST generowany przez jakikolwiek program, ale jest to całkowicie spersonalizowana analiza i interpretacja kodów numerologicznych względem osoby, dla której jest ona wykonywana.

Portret ten powstaje na podstawie daty urodzenia, imion i nazwisk i zawiera opis poniższych aspektów na ok. 30 – 35 stronach A4:

ogólny profil osobowości (w tym opisy wszystkich wibracji, zawartych w dacie urodzenia, z głównym naciskiem na opis numerologicznej drogi życia); opisy cykli życiowych, wyzwań oraz wibracji warunków, czyli okoliczności i zdarzeń, jakie będą miały na nas znaczący wpływ w toku całego naszego życia; analiza wibracyjna imion i nazwisk wraz z ustawieniem korzystnych podpisów oraz wspomagającym pseudonimem lub imieniem; opisanie patronów od każdego imienia oraz jaki wpływ mają na daną osobę; wyszczególnienie obciążeń karmicznych, rodowych oraz ewentualnych innych blokad i obciążeń, włącznie z inkarnacyjnymi; predyspozycje do wykonywania zawodów lub formy realizowania się pozazawodowego; określanie numerologicznych kodów życia (głównych kierunków, w jakim powinniśmy się realizować w danym wcieleniu); określenie niekorzystnych i korzystnych okresów i lat; określenie potencjału duszy z uwzględnieniem ogólnej specyfikacji duszy, włącznie z podaniem ogólnych wskazań co do poprzednich inkarnacji; określenie rodzaju przeznaczenia na to wcielenie.

W celu zamówienia takiego portretu należy się ze mną skontaktować w celu ustalenia terminu jego realizacji, wysłanie wszystkich potrzebnych danych na e-mail: kodyswiadomosci@gmail.com oraz wpłatę na konto bankowe, w tytule pisząc: PORTRET NUMEROLOGICZNY oraz imię i nazwisko.

W e-mailu z danymi należy wysłać: aktualne zdjęcie, wszystkie imiona nadane przy urodzeniu, imię z bierzmowania jeśli takowe było i podać, które imię jest z jakiego sakramentu, podanie ewentualnych imion i pseudonimów nadanych przez numerologów lub samemu w sposób rytualny, wszystkie nazwiska (rodowe od ojca, matki oraz po mężu, w przypadku kobiet), datę urodzenia, godzinę urodzenia jeśli jest znana.

Wpłaty za analizy należy dokonywać na konto:

Kody Świadomości Ewa Rożnowska

ING Bank Śląski S. A.

33 1050 1520 1000 0092 4000 1595

IBAN: PL33105015201000009240001595

SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu należy wpisać: rodzaj analizy oraz swoje imię i nazwisko.

Inną możliwą metodą płatności jest dokonanie wpłaty przez aplikację PayPal.