MOC KRYSZTAŁÓW I KAMIENI SZLACHETNYCH

Kryształy, kamienie szlachetne i półszlachetne od zawsze były najczęściej wykorzystywane do wyrobu biżuterii. Jednak ich zastosowanie jest znacznie szersze. Ze względu na swoje specyficzne właściwości energetyczne, lecznicze oraz magiczne znalazły zastosowanie m.in. w krystaloterapii oraz litoterapii, które są formą leczenia różnych chorób. Ich historia sięga starożytności, bowiem metody te stosowali Egipcjanie, Grecy oraz Rzymianie.

Krystaloterapia i litoterapia są metodami terapeutycznymi wykorzystującymi właściwości pozytywnego promieniowania energetycznego, emitowanego przez kryształy i kamienie szlachetne. Jest to forma medycyny naturalnej, niekonwencjonalnej opierająca się na przekonaniu, iż energia ukryta w kamieniach i przekazana pacjentowi może uzdrawiać nie tylko jego ciało, ale także umysł. Różnica między krystaloterapią, a litoterapią odnosi się jedynie do tego, że litoterapia to leczenie za pomocą kamieni szlachetnych i półszlachetnych, zaś krystaloterapia to leczenie za pomocą kryształów i często stosowana jest wspólnie z litoterapią.

Pamiętajcie również o ważnej kwestii w przypadku krystaloterapii i litoterapii. Mianowicie samo narzędzie, którym w tym wypadku są kamienie i kryształy posiada swój zasób energii i właściwości, ale my jako ludzie posiadamy również swój zasób energii. Osoby z dużym potencjałem energetycznym są w stanie łączyć energię swoją z energią kamieni i je przekazywać osobie uzdrawianej. Co wpływa korzystnie na proces zdrowienia.

Z obu tych form leczenia mogą korzystać wszystkie osoby, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Jedynie kobiety w ciąży, osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze oraz epilepsję powinny odbywać leczenie pod okiem doświadczonego terapeuty, w tym zakresie.

Bardzo ciekawy jest fakt, że taka forma leczenia polegająca na przekazaniu pacjentowi energii, może też w razie konieczności zabrać jej nadmiar zgromadzony w organizmie.

Zarówno krystaloterapia, jak i litoterapia mają zastosowanie w leczeniu takich schorzeń i zaburzeń, jak:

– depresja,

– długotrwały stres,

– bezsenność,

– reumatoidalne zapalenie stawów,

– zaburzenia hormonalne, w tym nieprawidłowa praca tarczycy,

– cukrzyca,

– niedokrwistość,

– zaburzenia krzepliwości krwi,

– bezpłodność,

– impotencja,

– zespół napięcia przedmiesiączkowego,

– nieprawidłowa praca układu odpornościowego,

– nadciśnienie tętnicze,

– wady wzroku,

– alergie.

To nieliczne, możliwe oddziaływanie kamieni i kryształów na zdrowie człowieka. Tak naprawdę nie da się opisać wszystkich możliwych opcji uzdrowienia, gdyż to zależne jest zarówno od potencjału osoby uzdrawianej, od danego kamienia oraz od osoby, która uzdrawia.

Z uwagi na to, że występuje mnóstwo różnych kamieni szlachetnych oraz kryształów, każdy z nich ma inne właściwości lecznicze oraz inne zastosowanie w krystaloterapii oraz litoterapii. Z opisami poszczególnych kamieni zapoznacie się w systematycznie pojawiających się filmikach, co ułatwi Wam stopniowe poznanie minerałów i w ten sposób będzie Wam łatwiej rozeznać się, jaki z nich na dany moment warto byłoby zakupić.

Podczas dobierania odpowiednich minerałów do terapii, istotne znaczenie ma również ich kształt oraz skład biochemiczny. To właśnie dzięki kształtom każdy z nas może być przyporządkowany do analogicznego typu strukturalnego:

1. Struktura kwadratowa odnosi się do osoby, która jest mało elastyczna, kontrolująca, skrupulatnie planująca swoje życie.

2. Sześciokąt zaś odnosi się do osoby, która nastawiona jest na osiąganie dużych celów oraz dążąca do ideału.

3. Trójkątny kształt utożsamia się z osobą praktyczną, realistyczną i rozważną, stąpającą twardo po ziemi.

4. Kształt prostokątny zaś przypisuje się osobom żądnym wiedzy i talentem organizacyjnym, a jednocześnie potrafiącym ukrywać uczucia i emocje.

4. Przeciwieństwem prostokątnego jest kształt przypominający romb i mówiący o osobie, która nie potrafi ukrywać uczuć.

5. Kamienie równoległoboczne przypisywane są osobom gotowym na ryzyko, ale mającym trudności w podejmowaniu decyzji.

6. Kamienie o kształcie trapezowym odnoszą się do osób o częstych wahaniach nastrojów, skłonne do przybierania postawy ofiary.

7. Kamienie o kształtach amorficznych symbolizują zaś osoby, które żyją zgodnie ze spontanicznymi impulsami, bez rozpamiętywania przeszłości, ale też bez patrzenia w przyszłość.

Wprawdzie opisy te są dość ogólne i schematyczne, jednak mogą być pomocne w ustaleniu dodatkowej funkcji danego kamienia i może w znaczący sposób pomóc w doborze minerału odpowiedniego do swojej struktury.

Warto tutaj pamiętać o tym, że kamienie o najbardziej zbliżonej do nas typie strukturalnym pomoże wzmocnić i uwolnić z nas wewnętrzną siłę. Natomiast wybranie kamienia o innych typach mogą z kolei pomóc pozbyć się niektórych słabych punktów i poszerzyć nasze zdolności i umiejętności.

Zatem to jeden ze sposób, którymi możecie kierować się w wyborze odpowiedniego kamienia i kryształu. Opisy kształtów zostaną przeze mnie ujęte również w opisach poszczególnych kamieni w kolejnych filmikach.

Innym sposobem doboru odpowiedniego kamienia na dany moment, jest wybieranie go na żywo. Mianowicie wówczas jesteśmy w stanie lepiej poczuć wibrację i właściwości minerałów. Kamień, który swoim kształtem, kolorem oraz wibracją przyciągnie najbardziej twoją uwagę, jest dobrym wyborem na dany moment twojego życia. Warto wówczas zaufać swojej intuicji i stosować go tak długo jak spełni już swoją funkcję.

Moi drodzy kamienie trzeba czuć, więc ważne jest otworzyć się na ich energię i traktować je z szacunkiem. Po każdym ich użyciu należy kamieniowi podziękować za spełnioną przez niego funkcję.

Oczywiście ostateczną formą wyboru kamienia jest zapoznanie się z ich funkcjami i dobrać go podług swoich potrzeb zdrowotnych, magicznych, czy energetycznych.

Źródło zdjęcia: Kamienie lecznicze w litoterapii, Werner Kuhni, Walter von Holst

Leave a Reply