JAK WYLICZYĆ DROGĘ ŻYCIA

Do podstawowej analizy numerologicznej potrzebujemy przede wszystkim daty urodzenia. Ona stanowi niesamowite źródło informacji o nas samych, o naszej przeszłości inkarnacyjnej, o tym jakie mamy cechy i predyspozycje w tym wcieleniu, a także na jej podstawie możemy określić prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń oraz okazji w naszej przyszłości. Wskazuje ponadto na występowanie pewnych obciążeń i blokad, jakie możemy natrafić w ciągu naszego życia. Odkrycie tych informacji pozwala na bardziej świadome kreowanie swoich przyszłych zdarzeń.

Pamiętajcie, że tak samo jak wszelkie inne narzędzia do analizy, jak np. astrologia, karty itp. tak numerologia będzie wskazywać nam możliwości, jednak nie będzie nigdy wyrocznią ostateczną. Jednak z wielu dostępnych narzędzi, jakie wypróbowałam w swoim życiu, numerologia stała się dla mnie wiarygodnym źródłem informacji, zresztą bardzo trafnych.

Ponadto numerologia poprzez swoją elastyczność jest idealnym narzędziem do zmiany i kreacji naszej przestrzeni oraz nas samych. Poprzez zmiany ustawień numerologicznych jesteśmy w stanie wpływać na zmianę swojego charakteru oraz zapobiegać wielu niekorzystnym sytuacjom. Ponadto już niedługo przedstawię Wam wyniki moich przekazów, związanych z wykorzystaniem numerologii, w zmianie wielu aspektów życiowych.

Wszystkie informacje, jakie Wam będę przekazywać, są zbiorem mojego doświadczenia zebranego podczas wykonania kilkuset analiz numerologicznych. W trakcie ich wykonywania zaczęłam dostrzegać wiele różnych zależności, które nie zostały jeszcze nigdzie opisane. W miarę możliwości postaram się Wam przekazać te informacje, zarówno poprzez materiały umieszczane na stronie, jak również w trakcie warsztatów i kursów, które w najbliższym czasie będę organizować.

Przejdźmy zatem do naszej daty urodzenia.

W tym artykule przedstawię Wam wszystkie możliwe sposoby obliczania głównej drogi życia. Pragnę również zaznaczyć, że wszelkie wyliczenia opieram na tablicy numerologicznej, tzw. alfabecie pitagorejskim, zamieszczonym w artykule, pt. “Wibracje podstawowe w numerologii”. Ta tabela będzie wam potrzebna przy analizie imion i nazwisk oraz przeróżnych nazw.

Pierwszą najważniejszą liczbą w dacie urodzenia jest liczba PRZEZNACZENIA, czyli wibracja DROGI ŻYCIA. Ona określa naszą główną ścieżkę samorealizacji, naszej charakterystyki osobowości oraz możliwe trudności oraz dogodności, jakie możemy doświadczyć w naszym życiu w tym wcieleniu. Jednak nie tylko ta liczba daje nam odpowiedź na te kwestie, ale o tym już w innych artykułach.

Liczbę przeznaczenia możemy wyliczyć na 3 sposoby:

1. Metoda horyzontalna, czyli sumujemy każdą pojedynczą liczbę, wchodzącą w skład daty urodzenia.

2. Metoda wertykalna, czyli sumujemy poszczególne wibracje daty urodzenia w pozycji niezmienionej, tj. dzień urodzenia, miesiąc i rok. Otrzymujemy w ten sposób liczbę czterocyfrową, którą dopiero sprowadzamy do pojedynczej wibracji.

3. Metoda redukcyjna, czyli redukujemy wibrację dnia, miesiąca i roku do pojedynczych liczb, następnie je sumując.

Możecie spotkać się w różnych opracowaniach, z różnymi nazewnictwami poszczególnych sposobów liczenia oraz poszczególnych wibracji. Jednak nie to jest najważniejsze, a sama umiejętność interpretacji konkretnych wibracji oraz na co ta wibracja nam wskazuje. Podane przeze mnie sposoby wyznaczania liczby przeznaczenia są podane wg Nataszy Czarmińskiej, nazywanej cesarzową polskiej numerologii. Jednym słowem, aby uzyskać liczbę przeznaczenia, czy też wibrację drogi życia należy zsumować wszystkie liczby daty urodzenia.

Teraz na przykładzie konkretnej daty urodzenia wytłumaczę Wam, jak obliczać drogę życia według poszczególnych metod:

METODA HORYZONTALNA

Przykładowa data: 15.07.1990 = 1 + 5 + 7 + 1 + 9 + 9 = 32 = 3 + 2 = 5

Podczas obliczania omijamy liczbę 0. W tym przykładzie istotne będą dla nas liczby 5 (liczba drogi życia) oraz liczba 32, która stanowi podwibrację lub inaczej podliczbę drogi życia i również bierzemy ją pod uwagę w interpretacji.

METODA WERTYKALNA

Ta sama data: 15.07.1990 = 15 + 7 + 1990 = 2012 = 2 + 1 + 2 = 5

W tym sposobie wyszła nam również liczba drogi życia 5.

METODA REDUKCYJNA

Ta sama data: 15.07.1990 = 6 + 7 + 1 = 14 = 1 + 4 = 5

W tym sposobie wyszła nam liczba drogi życia 5 z podwibracji 14.

Takim sposobem otrzymaliśmy Drogę Życia o wibracji 5 z podwibracji 14 i 32. W związku z tym, te liczby będą miały największy wpływ na osobę, która urodziła się pod tą datą urodzenia.

To nie koniec informacji, jakie możecie uzyskać z daty urodzenia. Można ustalić cykle życia, wyzwania życiowe, punkty zwrotne w naszym życiu i wiele, wiele innych elementów. O tym będzie w kolejnych artykułach.

Tymczasem zapraszam was do obejrzenia mojego materiału, w którym tłumaczę w jaki sposób możemy ustalić liczby główne w dacie urodzenia oraz tzw. liczby ukryte. Link znajduje się TUTAJ.

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

2 myśli w temacie “JAK WYLICZYĆ DROGĘ ŻYCIA”

    1. Witam. Jeśli chodzi o Drogę Życia to wszystkie wibracje Drogi Życia jakie są z tej daty możliwe to liczby: 38, 20, 11, 2. Zastanawiam się skąd u Pani wyszło 7?

Leave a Reply