WIBRACJE PODSTAWOWE W NUMEROLOGII

W numerologii posługujemy się wartościami liczbowymi, którym zostały przez wieki przypisane określone symboliki oraz znaczenia. Zanim przejdziecie do zrozumienia i zapoznania się z poszczególnymi wibracjami drogi życia, warto dowiedzieć się ogólnej symboliki liczb podstawowych, czyli wibracji od jedynki do dziewiątki. Wibracje te będą wam towarzyszyć podczas wszystkich analiz numerologicznych. Łączą się one również z literami. Każdej wibracji liczbowej podporządkowane są określone litery. W swoich obliczeniach posługuję się alfabetem pitagorejskim, który przedstawia poniższa tabela.

Kolejną ważną kwestią jest litera Y, która w polskim alfabecie jest samogłoską, jednak w tym systemie numerologicznym, traktowana jest jako spółgłoska. Warto wybrać sobie jeden system do analiz, aby uniknąć chaosu w obliczeniach, ponieważ istnieje obecnie wiele szkół obliczeniowych i systemów. Ja opieram swoje obliczenia na tablicy pitagorejskiej. W niej samogłoski to – A, E, I, O, U. Natomiast Y tak jak wspomniałam jest tutaj spółgłoską. Litery Ą, Ę, Ó, Ć, Ł, Ń, Ś, Ż, Ź traktujemy jak A, E, O, C, L, N, S i Z. Po prostu nie używamy polskich znaków.

Przejdźmy zatem do zapoznania się z ogólnym opisem wibracji numerologicznych.

WIBRACJA 0

W numerologii liczbę 0 traktuje się osobno, poza pozostałymi wibracjami od jedynki do dziewiątki. Często nie utożsamia się jej z żadną wibracją. Jednak zero jest jedną z najcenniejszych cyfr i najmocniejszych w numerologii, jak i całym Wszechświecie. Stanowi ono zamknięty obieg, pustkę, nicość, a jednocześnie pełnię. Ten symbol nicości oznacza w świecie materialnym często braki oraz wolność od ograniczeń. Natomiast z poziomu duchowego stanowi wieczność, nieskończoność, całość, cykl i przepływy energii. Wszystko zaczyna się od zera i na nim się kończy. Jeżeli zero towarzyszy jakiejkolwiek liczbie, potęguje jej znaczenie i wibrację oraz wznosi ją na wyższy poziom.

Główna symbolika: nicość, pełnia, nieskończoność.

WIBRACJA 1

Wibracja 1 to początek, gdyż jako liczba niepodzielna, jest podstawą do stwarzania wszystkich innych liczb. Reprezentuje jednostkę, człowieka. Jedynka to przede wszystkim indywidualność wyrażająca się poprzez ambicję, niezależność, przywództwo. Ponadto reprezentuje ona samowystarczalność, akcję, działanie, siłę woli, stąd jej powiązanie z żywiołem ognia i planetą Słońcem oraz pierwiastkiem męskim. Jest silną i oryginalną wibracją. Jak każda wibracja posiada swoje i pozytywne i negatywne aspekty. W tym drugim przypadku, jak to przy ognistym elemencie, może za szybko się spalać i wibrować takimi cechami jak: egoizm, autorytaryzm, manipulacja, zaborczość i upartość.

Główna symbolika: początek, działanie, indywidualność.

WIBRACJA 2

Wibracja 2 to dualizm i reprezentuje związki oraz relacje międzyludzke. Dwójka ma łączyć indywidualizm jedynki, przy współpracy z innymi. Dualizm dwójki z kolei wymusza konieczność zachowania równowagi w szerokim tego słowa znaczeniu. Stąd często dwójki popadają z jednej skrajności w drugą. Z jednej strony charakteryzują się dyplomacją, spokojem, wyrozumiałością i bezstronnością, a z drugiej strony poddaństwem, naiwnością, nieśmiałością, biernością i chwiejnością emocjonalną. Te cechy mają powiązanie z Księżycem, który reprezentuje dwójkę. On daje jej niezwykłą intuicję. Dwójka powiązana jest również z pierwiastkiem żeńskim i żywiołem wody, stąd taka dominacja cech powiązanych ściśle z emocjonalnością.

Główna symbolika: współpraca, równowaga, dyplomacja.

WIBRACJA 3

Wibracja 3 to magiczna i duchowa liczba. Posiada swoje zastosowanie w wielu naukach, a jej symbolika występuje we wszystkich systemach religijnych i magicznych. W przypadku wibracji 1 mieliśmy jednego człowieka, wibracja 2 to para, natomiast wibracja 3 to owoc połączenia tych dwóch, poprzednich wibracji. Nasza natura składa się z trzech aspektów: naszego jestestwa, naszej duszy i naszego ducha. Gdybyśmy zaczęli wymieniać jej znaczenie i symbolikę, wykorzystaną w naukach, religiach i konstruktach duchowości, zajęło by nam to sporo czasu. Dlatego też skupię się bardziej na jej ogólnej charakterystyce.

Wibracja 3 to kreacja, tworzenie, płodność. Uważa się, że posiada w sobie i pierwiastek męski i żeński oraz związek z żywiołem ognia. Dzięki temu przejawia się również poprzez otwartość, komunikację, błyskotliwość, wyobraźnię, spontaniczność, optymizm oraz wszechstronność. Jest powiązana ze sztuką, harmonią i pasją. Trójka to jedna z wibracji, która jest najbardziej symboliczna ze wszystkich liczb. Ogólnie można ją uznać za wibrację artystyczną, twórczą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Główna symbolika: magia, artyzm, kreacja.

WIBRACJA 4

Wibracja 4 różni się dość mocno od swojej poprzedniczki. Jako reprezentantka żywiołu Ziemi, posiada w sobie jednocześnie 4 elementy – wodę, ogień, powietrze i ziemię, bowiem żywioł Ziemi tak naprawdę jest składową tych wszystkich elementów. Ponadto patronem wibracji 4 jest Saturn, która jest ciężką planetą, stateczną. To sprawia, że czwórka charakteryzuje się przyziemnością, trwałością i stabilizacją.

Tak jak wibracja 3 czwórka reprezentuje twórczość, jednak bardziej osadzoną w materii. To tworzenie fundamentów, stopniowo, systematycznie. Jest często wiązana z pracą oraz wszelkimi rzeczami na materii oraz ich tworzeniem i budowaniem.

Główna symbolika: materia, stabilność, realizacja.

WIBRACJA 5

Wibracja 5 reprezentuje piąty żywioł, czyli eter, sferę duchową. Wyraża pięć żywiołów i powiązana jest z symbolem pentagramu, który stanowi harmonię i wskazuje na górowanie sfery duchowej nad materialną. W związku z tym wibracja 5 ma dążyć do sharmonizowania siebie na planie duchowym i fizycznym. Piątka znajduje się pośrodku wszystkich wibracji podstawowych. To określa jej transformacyjną naturę. Jest w pewien sposób przejściem z jednego stanu w drugi. W związku z tym wibrację 5 charakteryzuje zmienność, doświadczanie, wolność. Posiada ona ogromny potencjał energetyczny, czasami aż nadaktywność. Ma naturę odkrywcy, poszukiwacza a przy tym potrzebę intensywności doznań. Wibracja 5 podobnie jak trójka wiązana jest z wiedzą tajemną.

Główna symbolika: energia, transformacja, wolność.

WIBRACJA 6

Wibracja 6 kojarzona jest z planetą Wenus, planetą miłości. Ma to ogromne odzwierciedlenie w specyfikacji tej wibracji. Szóstka bowiem emanuje opiekuńczością, empatią, emocjonalnością i właśnie miłością. Kojarzona jest również ze współodczuwaniem, współczuciem, altruizmem, co często prowadzi do nadopiekuńczości. Posiada również podobne cechy do trójki jeśli chodzi o wyczucie harmonii i piękna, jednak ten artyzm będzie się głównie przejawiał w harmonii i funkcjonalności w przestrzeni domowej, choć nie jest to regułą. Powiązana jest z więziami międzyludzkimi, niesieniem pomocy potrzebującym oraz opieką.

Główna symbolika: miłość, harmonia, opiekuńczość.

WIBRACJA 7

Wibracja 7 jest jedną z bardziej skomplikowanych wibracji. Podobnie jak trójka jest magiczną liczbą i symbolizuje duchowość, wiedzę, odkrywanie tajemnic. Siódemka kieruje człowieka bardzo mocno do wnętrza oraz popycha do analizy natury ludzkiej. Związana jest z filozofią, analitycznością co może prowadzić do hermetyczności oraz do samotności. Wibracja 7 to perfekcjonizm, dociekliwość, mistycyzm, rozwinięty intelekt, ale tez często pesymizm, oziębłość, depresyjność.

Głowna symbolika: duchowość, wiedza, kontemplacja.

WIBRACJA 8

Wibracja 8 jest powiązana z żywiołem Ziemi oraz planetą Uran. Obdarza ona niesamowitą siłą sprawczą. Kiedy ta siła jest nieopanowana, może prowadzić do destrukcji. Jest wibracją karmy, czyli przyczyny i skutku, jednocześnie symbolem nieskończonego wiecznego cyklu życia. Ósemka to charyzma, siła sprawcza, autorytet, odwaga, bojowość oraz rewolucjonizm. Reprezentuje materię, bogactwo oraz umiejętność czerpania z tych dóbr. Praktyczność, skuteczność i energiczność prowadzi do sukcesu. W negatywnym aspekcie może wprowadzać fanatyzm, gwałtowność, a także doprowadzić do nadużywania władzy. Wibracja 8 daje moc wewnętrznej transformacji duchowej.

Główna symbolika: przywództwo, transformacja, moc.

WIBRACJA 9

Wibracja 9 symbolicznie jest związana z żywiołem ognia oraz planetą Neptunem. Poprzedniczka ósemka nazywana wibracją żniwną, jest ostatnią liczbą przed całkowitym rozliczeniem i rozrachunkiem, jaki daje nam wibracja 9. Jest ona końcem pewnej drogi, zamknięciem cyklu. Oznacza to posiadanie umiejętności, wiedzy, doświadczenia każdej poprzedniej wibracji od jedynki do ósemki. Zatem podstawowym symbolem wibracji 9 jest wysoko rozwinięta duchowość i wewnętrzna mądrość. Jest jedną z najbardziej altruistycznych i humanitarnych liczb. Główną charakterystyką jest jej wibracja nauczycielska. Uczy i służy ludziom nie dla zdobycia sławy ani dóbr materialnych, lecz z poziomu potrzeby czysto duchowej. Wibracja 9 to również otwartość, wolność, tolerancja, uniwersalność a także ogromna szczerość, uczciwość i szlachetność. Wibruje ona dużą energią, namiętnością oraz ogromną intuicją oraz darem jasnowidzenia.

Główna symbolika: wiedza duchowa, służba innym, intuicja.

To ogólne przedstawienie poszczególnych, podstawowych wibracji. Warto je zapamiętać, gdyż ułatwi to Wam później interpretację całego portretu. Kolejne wibracje karmiczne, mistrzowskie oraz podwójne liczby, będę systematycznie objaśniać w kolejnych artykułach. (Autor: Ewa Rożnowska)

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

2 myśli w temacie “WIBRACJE PODSTAWOWE W NUMEROLOGII”

  1. Witam Pani Ewo,zaczynam sie bardzo interesowac numerologią,ogladam pani filmiki i artykuły.Nurtuje mnie jednak pytanie:w jednym dniu na swiecie rodzi się kilka set tysięcy ludzi,wszystko obliczamy z daty narodzin,wibracje,podwibracje,liczby karmiczne,szczegolnie np co mamy do odpracowania,co przewinilismy,co obiecalismy ,co mamy odpokutowac nawet za swoj ród,poprzednie wcielenia Jak to mozliwe ze Ci wszyscy ludzie roznych narodowosci,kultur,ze ich los bylby jednakowy🤔Co Pani o tym mysli?

    1. Witam Pani Elżbieto. Bardzo dobre pytanie. Często o tym mówię na sesjach i warsztatach, jednak trudno opisać to w jednym zdaniu, więc troszeczkę temat podejmuję w tym artykule: https://kodyswiadomosci.org/2022/11/21/numerologia-droga-zycia-czy-okresla-nas-w-pelni/ Polecam go przeczytać.
      Przede wszystkim ja łączę numerologię z energetyką człowieka, co daje mi dopiero pełny obraz możliwości danej osoby i faktyczny stan blokad i obciążeń tej osoby 🙂

Leave a Reply