NUMEROLOGIA – DZIEŃ URODZENIA 9, 18, 27.

Dzień urodzenia w numerologii określa nasze cechy osobowości, nasze predyspozycje zawodowe oraz jest nawet wskazówką, jakie cechy i predyspozycje zebraliśmy w poprzednich wcieleniach. Dzień urodzenia jest bardzo ważny w interpretacji numerologicznej, zaraz obok wibracji Drogi Życia.

URODZENI 9

Osoby urodzone dziewiątego dnia miesiąca to osoby oddane drugiemu człowiekowi. To altruiści, którzy często zapominają o sobie, za to dla innych są w stanie poświęcać siebie ponad swoje siły. To często również samotnicy. Mimo bycia w związku, czy wśród dużej liczby ludzi, mogą czuć się wewnętrznie samotni i niezrozumiani przez innych. Dzieje się tak często przez ich charakterystykę osobowości, która mocno skierowana jest na pomoc dla drugiego człowieka. Sprawia to, iż są często postrzegani tylko przez pryzmat doradztwa i pomocy. Po drugie zaś dzięki temu, że dziewiątki mocno cenią sobie indywidualizm i niezależność.

Osoby urodzone tego dnia lubią podróże, które sprawiają im dużą przyjemność, dają poczucie wolności oraz uczą nowych zależności międzyludzkich. Dziewiątki również dość często zmieniają miejsce zamieszkania, często nawet nie tylko w obrębie kraju, a poza jego granicami.

Osoby urodzone dziewiątego dnia miesiąca dość często interesują się takimi dziedzinami jak: psychologia, duchowość, filozofia, czy wszelkie dziedziny związane z naturą człowieka i jego psychiką. To daje im możliwość pracy właśnie w tych zawodach.

Dziewiątka daje umiejętność bycia nauczycielem, w szerokim tego słowa znaczeniu. Oznacza to wszelkie formy przekazywania wiedzy, nie tylko szkolnej, lecz wszelkich dziedzin, gdzie uczy się i kształci drugiego człowieka w konkretnej specjalizacji. Ponadto wszelkie formy doradztwa, również będą idealne dla dziewiątki. Z kolei pasja do podróży może stać się również formą zarobkowania.

URODZENI 18

Osoby urodzone osiemnastego dnia urodzenia oczywiście posiadają cechy osób o wibracji dziewięć, jednak mają na niego wpływ dodatkowe liczby jak jeden, osiem i docelowo osiemnaście. Ta wibracja jest bardzo silna i wymaga od osoby nią obdarzonej sporej pracy wewnętrznej. Kiedy osoba o tej wibracji skieruje się na systematyczny samorozwój ma szanse osiągnąć popularność i zrobić karierę, a uniknąć zachowań emocjonalnych i samotności, która im grozi.

Skąd taka siła i moc tej wibracji? Otóż liczba 18 składa się z dwóch dziewiątek i sama tworzy trzecią dziewiątkę, niesamowicie duchową wibrację. Ta kombinacja tworzy jedną z najbardziej wszechstronnych liczb. Osoby nią obdarzone dysponują zdwojoną mocą, potrafią mieć wiele zainteresowań i nieograniczone możliwości działania i ekspresji. Oprócz ogromnej charyzmy i inteligencji posiadają zdolność rozumienia ludzi i trafnej oceny wydarzeń.

Z racji twojej bystrości i umiejętności czasami osoby obdarzone tą liczbą nie mają cierpliwości dla tych, którzy nie potrafią zrozumieć ich teorie i ideologie. Tutaj na to muszą zwrócić uwagę i być cierpliwi. Posiadając niesamowity dar przekazywania wiedzy, powinny go wykorzystywać w zawodzie, gdzie właśnie to jest atutem. Sprawdzą się u nich wszystkie zawody przyporządkowane dla osób dziewiątek.

Jest jeszcze tutaj bardzo ważna umiejętność, która zawsze sprawdza się kiedy wykonuję osobom analizę zapisów na duszy, związane z poprzednimi wcieleniami. Osoby urodzone osiemnastego lub które mają w dacie urodzenia tę wibrację, mają predyspozycje do uzdrawiania energetycznego. Zatem warto ten dar rozwijać, nauczyć się jego i korzystać ze swoich umiejętności dla dobra ludzi. W ten sposób dusza wzrasta w większej mocy duchowej.

URODZENI 27

Na osoby urodzone 27 dnia miesiąca wpływa dodatkowo liczba 2 i 7 docelowo sprowadzona daje wibrację 9. Zatem jak widzicie są to bardzo silne duchowo liczby. Tak jak poprzednia liczba 26, którą omawiałam w poprzednim artykule, tak i 27 jest jedną bardzo niesamowitych liczb w numerologii.

Dwójka i siódemka, docelowo sprowadzona do liczby 9 dają wskazanie do pracy z ludźmi, głównie w formie przekazywania wiedzy. Nie tylko to dotyczy nauczycieli szkolnych, ale wszelkich osób które instruują inne osoby w pewnej dziedzinie hobbystycznej czy zawodowej. Jednak największą moc ma u osób, które działają na rzecz wznoszenia innych w swojej świadomości. Takie osoby nadają się do takich działań wspaniale, gdyż posiadają w sobie wiedzę i mądrość wewnętrzną, którą wypracowały w sobie na przestrzeni swojego cyklu inkarnacyjnego.

To jednak też pociąga za sobą konsekwencje wielu przysiąg i ślubów z poprzednich wcieleń, związanych szczególnie ze służbą innym. To bardzo często osoby, które wiodły życia poświęcając się całkowicie jakiejś ideologii bądź systemowi religijnemu. To sprawia, że powinny takie osoby po pierwsze odwołać takie przysięgi, które już są niepotrzebne na aktualne wcielenie, oraz czyścić w sobie schemat rezygnacji z siebie na rzecz kogoś lub czegoś. Bardzo często osoby urodzone 27 dnia miesiąca to osoby stawiające innych na pierwszym miejscu, a siebie na drugim, a nawet jeszcze dalszym. Dla tych osób wyjście poza ten schemat może być trudny i zdecydowanie łatwiej będzie im, kiedy popracują nad poczuciem własnej wartości, które następnie przełoży się na asertywność, której koniecznie powinny się nauczyć i ją stosować.

Kolejną ważną cechą osób spod tej wibracji to częsty konflikt wewnętrzny, między poświeceniem się rodzinie, a swoją indywidualnością oraz pracą zawodową. To sprawia, że w konsekwencji mają poczucie winy, że nie są zarówno dostatecznie dobre w pracy, ani w domu. Tutaj trzeba po prostu wypracować swoją równowagę i wyjść poza utarte schematy patrzenia na tradycyjny model rodziny. To ważne dla osób urodzonych 27, dlatego że potrzebują one czasu tylko dla siebie, szczególnie na kontemplację, medytację, czy modlitwę. Jest to im tak potrzebne, jak powietrze do życia.

Osoby urodzone tego dnia uwielbiają często tematy związane z psychiką ludzką, mistycyzmem i okultyzmem. Jest to pamięć duszy w tym zakresie. To wskazanie, że miały często dostęp do tajemnych ksiąg i wiedzy w nich zapisanych.

Jest jeszcze jedna ważna kwestia dla osób urodzonych tego dnia. Mianowicie jest to wskazanie, że swój rozwój osobisty i duchowy szybciej i skuteczniej dokonają przy byciu w związku. Dla tych osób związki partnerskie i wydarzenia z nimi związane są dla nich bardzo transformujące. Także najwięcej elementów do pracy nad sobą dostrzegą właśnie wchodząc w trwałe związki partnerskie.

Jeśli chodzi o zawody to oczywiście wszystkie te, które są proponowane dla dziewiątek. Jednak tutaj, tak jak wspomniałam dziedziny psychoterapii, doradztwa duchowe to bardzo dobre kierunku realizacji. (Autor: Ewa Rożnowska)

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

 

 

Leave a Reply