UNIWERSALNY ROK 2024 – CO NAS CZEKA?

Zbliżamy się do pierwszego Nowiu Księżyca w znaku Panny, który będzie miał miejsce 15 września. Jest on zarazem początkiem Nowego Cyklu Numerologicznego, który tym razem będzie miał uniwersalną wibrację 8, gdyż rok 2024 sprowadzony do pojedynczej liczby, wynosi dokładnie 8. Będzie on trwał cały rok, do następnego września 2024 roku.

Tak jak już wspomniałam rok 2024 będzie królował pod silną wibracją liczby 8, jednak dla każdego z nas będzie dodawał jeszcze indywidualne elementy. Bowiem w numerologii wyróżniamy rok uniwersalny, numerologiczny i rok osobisty. Czym one się różnią i jak je wyliczyć względem swojej daty urodzenia, omawiam dokładnie w artykułach na blogu, których linki zostały zamieszczone na końcu tego artykułu. Natomiast ten tekst pragnę poświęcić na omówienie wpływu liczby 8, płynącej z roku uniwersalnego 2024.

Warto wspomnieć na początek o poszczególnych liczbach, które wchodzą w skład roku 2024. Jak widzimy jest zawarta w niej bardzo duchowo-energetyczna liczba 20, która będzie królować jeszcze bardzo długo, bowiem jeszcze 76 lat, zanim wejdziemy w rok 2100. Część osób nie doświadczy tego za obecnego życia, natomiast na ten moment pozostaniemy jeszcze sporo czasu pod wibracją liczby 20. Dlaczego ona jest taka ważna? Bowiem liczba ta powiązana jest z ideologiami, religią, duchowością, ale też walką w imię religii, ideologii czy spraw duchowych.

Zatem następne 76 lat to czasy burzliwych przemian na tle religijnym, politycznym i społecznym. To wyzwalanie się ze starych struktur, odkrywanie swojego pochodzenia duchowego, odnajdywania własnej ścieżki życia poprzez przemianę duchową. Zatem rozwój i potrzeba odnalezienia siebie w aspekcie duchowym, będzie w tym roku bardzo istotna. Jednak tak jak powiedziałam, będzie to również walka z systemami, próby zawładnięcia wolnością ludzi, poprzez wykorzystywanie władzy i pozycji przez wielu ludzi, zwłaszcza na najwyższych stanowiskach.

Liczba 0 w roku 2024, znajdująca się pomiędzy dwójkami, to z kolei braki, straty w przestrzeni wojskowej, politycznej i religijnej. Może to oznaczać, że jedni będą tracić władzę, inni z kolei ją zyskiwać, gdyż zero to również bonus, dodatkowy As w kieszeni.

Dodatkowo wzmaga te aspekty liczba 8 z roku 2024. Ósemka bowiem to liczba władzy, sukcesu, prestiżu, ale również karmy, rozliczenia, nieskończoności, jak również siły duchowej. Stąd możemy spodziewać się, że część walk zbrojnych może w końcu się zakończyć, ale za to mogą pojawić się nowe konflikty, nie tylko zbrojne, ale również społeczne. Dla jednych będzie to zbieranie żniw, dla innych doznanie klęski. I tu nie tylko chodzi o aspekt globalny, ale również nasz osobisty.

Dokonania sprzed 7 ostatnich lat, teraz będą przynosić osobistą karmę, która w kolejnym 2025 roku dokona jeszcze całkowitego domknięcia, gdyż rok 2025 będzie pod wibracją 9. Dlatego kto jeszcze nie zrobił osobistych porządków i nie wyciągnął lekcji ze swoich błędów, będzie w tym roku pośrednio przymuszony, przez osobistą karmę.

Natomiast liczba 24 z roku 2024 pozwoli łatwiej poukładać sprawy rodzinne, przyjacielskie i stworzyć dobry fundament do zbudowania rodziny, czy innych trwałych relacji. Zatem jest to korzystny rok na wejście w związki małżeńskie, większe inwestycje, jak budowa domu, zakup nieruchomości, ruchomości, ale również rozbudowę firmy, zakładanie działalności, czy dokonywanie nowych inwestycji biznesowych, wraz z podpisywaniem umów, dzięki wsparciu uniwersalnej liczby 8.

Spotęgowanie energii roku uniwersalnego 8 będą miały wszystkie osoby, których albo rok osobisty, albo rok numerologiczny, będzie dodatkowo o wibracji 8. Zatem zapraszam Was do zrobienia własnych obliczeń, na podstawie artykułów, do których linki będą zamieszczone na końcu tekstu.

Ponadto polecam szczególnie świadomie, podejść do zbliżającego się Nowiu Księżyca w znaku Panny, który właśnie rozpoczyna Nowy Cykl Numerologiczny i wykonać różnego rodzaju działania, w celu zaplanowania nowego roku, aby przyniósł każdemu z Was to, co jest na ten moment dla Was najważniejsze. W tym celu warto wykonać osobistą mapę marzeń, którą jak wykonać omawiam w artykule, pt. “MAPA MARZEŃ OD PODSTAW”.

Nów Księżyca w Pannie to również idealny moment na oczyszczanie siebie na wszystkich poziomach, począwszy od sfery energetycznej, poprzez duchową, jak również zadbanie o swoje ciało fizyczne. W związku z tym jeśli jeszcze mnie wiecie jak się do tego zabrać polecam lekturę mojego bloga, bądź skorzystanie z z tematycznych e-booków, dostępnych TUTAJ. (Autor Ewa Rożnowska)

Owocnego planowania!!!

Dodatkowe artykuły:

  1. NUMEROLOGIA – rok uniwersalny, numerologiczny, osobisty.
  2. NUMEROLOGIA – rok numerologiczny.
  3. NUMEROLOGIA – rok osobisty.

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie całości lub fragmentu dozwolone w przypadku podania autora tekstu i linku źródłowego.

 

 

Leave a Reply